10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021 giúp những em học sinh lớp 6 tham khảo, luyện giải đề để nắm được cấu trúc ra đề thi, biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý. Nhờ đó, sẽ đạt được kết quả như mong muốn trong kỳ thi học kì 2 sắp tới.

Sau khi hoàn thành phần bài học cơ bản của Toán lớp 6 hãy thử sức mình với 10 đề thi thử học kỳ 2 môn Toán lớp 6 dưới đây để rà soát lại tri thức của mình và nhanh chóng bổ sung những điều còn thiếu sót trước khi kỳ thi học kỳ 2 chính thức diễn ra những em nhé. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem bài: 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Đề rà soát học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

Đề rà soát học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a)

b)

c)

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a)

b)

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề rà soát học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a)

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a)

b)

c)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)

b)

c)

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù sao cho

a) Tính
b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?

Đề rà soát học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a)

b)

c)

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a)

b)

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính
c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

Đề rà soát học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp những phân số sau theo trình tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

a)

b)

Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho

a) Tính ? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)

Đề rà soát học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

a)

b)

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a)

b)

c)

d)

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính trị giá biểu thức:

a)

b)

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù . Biết . Tính số đo .

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính
c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .

……………………………………………………………….

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts