11 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học

11 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời những thắc mắc trong chương trình tập huấn GDPT. 11 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. những thắc mắc trong kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất Tiểu học

– Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng tri thức, kỹ năng của chủ đề?

– Học sinh sẽ được thực hiện những “hoạt động học” nào trong bài học?

Bạn đang xem bài: 11 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học

– Thông qua những “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

 – Khi thực hiện hoạt động để hình thành tri thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

 – Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành tri thức mới?

– Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành tri thức mới là gì?

– thầy giáo cần nhận xét, đánh giá thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành tri thức mới của học sinh?

 – Khi thực hiện hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

– Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để tập dượt/vận dụng tri thức mới?

– Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới là gì?

– thầy giáo cần nhận xét, đánh giá thế nào về kết quả thực hiện hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới của học sinh?

2. Nội dung 11 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học

 Câu 1: Sau khi học xong bài học, học sinh có thể “làm gì” để tiếp thu (vận dụng) kiến ​​thức, kỹ năng liên quan tới chủ đề?

Sau khi học xong bài học, học sinh phải thực hiện những hoạt động sau để tiếp thu và vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng liên quan tới môn học:

– Tích cực tham gia tập dượt.

– Theo dõi, nghe cô giáo hướng dẫn làm bài tập.

– Có thể sưu tầm tranh ảnh cho môn học.

– Có thể chia nhóm làm trò chơi.

– Học sinh vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trước khi tập.

– Tập theo tranh và động tác của thầy giáo.

Câu 2. Học sinh sẽ được thực hiện những “hoạt động học” nào trong bài học?

Học sinh sẽ được thực hiện những hoạt động học:

– Những kỹ năng sơ giản về vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện; về vệ sinh tư nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện; về những yếu tố môi trường tự nhiên có lợi, có hại trong tập luyện;

– Về vệ sinh trong mỗi giờ học cần phải: phát động, tập luyện, hồi phục, ngơi nghỉ sau tập luyện; về chế độ ăn uống cần đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện

– Vận động cơ bản gồm: Đội hình hàng ngũ, những tư thế hoạt động vận động cơ bản của đầu, cổ, tay, chân; những hoạt động vận động phối hợp của thân thể, những bài tập phối hợp vận chuyển những hướng…

– những động tác thể dục thích hợp với đặc điểm lứa tuổi

– Trò chơi bổ trợ khéo léo, mềm mỏng, phối hợp vận động.

Câu 3. Thông qua những “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Thông qua những “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học có thể hình thành, phát triển những năng lực phẩm chất sau:

– Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, cụ thể đã khơi dậy ở HS:

+ Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

+ Tích cực tham gia những trò chơi vận động bổ trợ khéo léo,…

– Về năng lực: Bài học góp phần hình thành, phát triển những năng lực sau đây:

+  Năng lực chung

Năng lực tự chủ và tự học: biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện những trò chơi.

+ Năng lực đặc thù

Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trước tập luyện.

Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của thầy giáo để tập luyện.

Thực hiện được nội dung bài tập thể dục: Động tác vươn thở

Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành tri thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện hoạt động để hình thành tri thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu sau: tranh ảnh, mô phỏng,… minh họa bài dạy, một số dụng cụ phục vụ thích hợp với hoạt động tập luyện của giờ học; những clip hướng dẫn tập động tác (nếu như có)

Câu 5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành tri thức mới?

– Học sinh về nhà tự tìm tòi tranh ảnh những clip liên quan tới tri thức mới trên mạng internet, sách giáo khoa, phương tiện truyền thông …. theo sự hướng dẫn của thầy giáo từ tiết trước.

– Học sinh báo cáo kết quả tìm được theo nhóm. thảo luận rút ra kết quả

– lắng tai thầy giáo nhận xét.

– Quan sát Tranh ảnh, video mà thầy giáo đưa ra

– Theo dõi thầy giáo thị phạm và tìm hiểu động tác

– Tiến hành tập luyện cả lớp theo hướng dẫn của thầy giáo

Câu 6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành tri thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành tri thức mới là:

– Biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

– Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện những trò chơi.

– Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trước tập luyện.

– Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của thầy giáo để tập luyện.

– Thực hiện được nội dung bài tập thể dục: Động tác vươn thở.

Câu 7. thầy giáo cần nhận xét, đánh giá thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành tri thức mới của học sinh?

Để nhận xét, đánh giá thực hiện kết quả hình thành tri thức mới của học sinh:

– Đánh giá, nhận xét thường xuyên và kịp thời

– Phải căn cứ vào mục tiêu và những yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chương trình môn Giáo dục thể chất, theo những tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh do Bộ Giáo dục và tập huấn ban hành, chú trọng kỹ năng vận động và hoạt động thể dục thể thao của học sinh

– Đánh giá phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hoá; phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kỳ; phối hợp giữa đánh giá của thầy giáo, tự đánh giá và đánh giá của những bạn, đánh giá của cha mẹ học sinh.

Câu 8. Khi thực hiện hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu: tranh ảnh, sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet, những phương tiện truyền thông, những vật dụng, thiết bị mà thầy giáo đưa ra

Câu 9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để tập dượt/vận dụng tri thức mới?

– Học sinh dựa vào vốn tri thức mình tìm được và nội dung thầy giáo hướng dẫn hình thành nên khái niệm ban đầu.

– Tiến hành tập luyện dưới những phương thức: tư nhân, nhóm đôi, tổ, tập chung cả lớp

– Có thể tập dượt, vận dụng tri thức mới trong những phương thức thi đấu, trình diễn

– vận dụng tri thức thường xuyên trong cuộc sống: tập luyện để tăng sức khỏe, tập luyện sau những tiết học căng thẳng để ý thức thoải mái tránh mỏi mệt

Câu 10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới là:

– Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện cụ thể như: tham gia chơi tích cực những trò chơi vận động rèn luyện tư thế, tác phong, phản xạ và bổ trợ môn thể thao ưa thích; nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể; bước đầu hình thành thói quen tập thể dục; thể hiện sự yêu thích tập luyện thể dục thể thao; có trách nhiệm với tập thể và ý thức viện trợ bạn trong tập luyện; tự giác, dũng cảm, thường xuyên tập luyện TDTT.

– Giúp học sinh bước đầu hình thành, phát triển năng lực thể chất như: năng lực săn sóc sức khoẻ; năng lực vận động cơ bản; năng lực hoạt động thể dục thể thao.

Câu 11. thầy giáo cần nhận xét, đánh giá thế nào về kết quả thực hiện hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới của học sinh?

Về kết quả thực hiện hoạt động tập dượt/vận dụng tri thức mới của học sinh thầy giáo cần nhận xét, đánh giá:

– thầy giáo phải nhân tiện hiện sự quan tâm, động viên của mình đối với học sinh, để những em không e ngại khi chưa làm đúng động tác, giúp những em mạnh dạn trao đổi, đặt thắc mắc với thầy giáo và với bạn cùng tập luyện với mình để cùng nhau tìm cách khắc phục những động tác sai thường mắc.

– Đặc biệt chú ý đặc trưng của môn học Giáo dục thể chất là sự coi trọng nguyên tắc đối xử cá biệt trong quá trình giảng dạy và tập luyện. Luôn nhắc và yêu cầu học sinh tập trung quan sát, lắng tai thầy giáo chỉ dẫn để vận dụng vào tập luyện.

– Để học sinh có thể hoàn thành lượng vận động của bài tập mà học sinh không bị ức chế, nhàm chán dẫn tới không tập trung và không thích tập dượt, người thầy giáo phải vận dụng linh hoạt, phong phú những phương thức tổ chức luyện như:

+ tập dượt nhất loạt;

+ Chia tổ tập dượt cố định và chia tổ luyện luân phiên.

 tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về 11 câu tìm hiểu kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất tiểu học mà đơn vị Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts