7 Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 10 năm 2022 – 2023

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin học năm 2022 – 2023 gồm 7 đề rà soát cuối kì 1 có đáp án kèm theo.

Đề thi cuối học kì 1 lớp 10 môn Tin được soạn với nội dung bám sát chương trình học trong SGK đã được giảm tải theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. từ đó giúp những em học sinh lớp 10 củng cố, khắc sâu thêm tri thức và kĩ năng đã học trong chương trình chính khoá. không những thế những bạn học sinh tham khảo thêm: đề thi học kì 1 môn Toán 10, đề thi học kì 1 môn Ngữ văn, đề thi học kì 1 môn sinh vật học 10, đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 10.

Bạn đang xem bài: 7 Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 10 năm 2022 – 2023

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin

SỞ GD & ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ rà soát CUỐI KỲ I – niên học 2022 – 2023

MÔN TIN HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài : 45 Phút;

MA TRẬN ĐỀ

Mức độ
Nội dung
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL
Bài 1: Tin học là một ngành khoa học 1

0.25

1

0.25

 

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

1

0.25

1

0.25

2

0.5

 

Bài 3: Giới thiệu về máy tính.

1

0.25

1

0.25

 

Bài 4: Bài toán và thuật toán

2

0,5

1

3

3

3.5

 

Bài 5: tiếng nói lập trình

1

0.25

1

0.25

1

1,5

3

2

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính 1

0.25

1

0.25

2

0.5

 

Bài 7: Phần mềm máy tính

2

0.5

2

0.5

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành 1

0.25

1

0.25

 

Bài 11: Tệp và quản lý tệp

1

0.25

1

0.25

1

1,5

3

2

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành 1

0.25

1

0.25

TỔNG 8

2

10

5

1

3

19

10

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin học

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM)(Khoanh tròn vào một đáp án đúng trong những thắc mắc sau)

Câu 1. Số 0.0000953 được trình diễn dưới dạng dấu phẩy động là:

A. 0.953 .104

B.0.953 .10-4

C. 0.0953 .104

D.9.53. 10-4

Câu 2. Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

A. Phát hiện và sửa sai

B. Xác định lại Input và Output

C. Mô tả lại chi tiết thuật toán

D. Tất cả đều sai

Câu 3. Thiết bị ra gồm:

A. Màn hình và máy chiếu

B. Màn hình và chuột

C. Loa và máy scan

D. Modem và bàn phím

Câu 4. Thuật toán có mấy tính chất?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5. Trong hệ điều hành Windows, tên thư mục nào sau đây là sai?

A. Tôi lớn hơn Bạn

B. Toi > Ban

C. Toi va Ban

D. Tôi & Bạn

Câu 6. Số ký tự trong bảng mã ASCII là

A. 126

B. 1024

C. 512

D. 255

Câu 7. tiếng nói nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được?

A. tiếng nói máy.

B. tiếng nói bậc cao.

C. Hợp ngữ.

D. tiếng nói Pascal.

Câu 8. Thuật toán tốt là thuật toán:

A. Thời gian chạy nhanh.

B. Tốn ít bộ nhớ .

C. Cả A và B đều đúng

D. Tất cả những phương án đều sai.

Câu 9. Hệ thống quản lý tệp cho phép người sử dụng thực hiện:

A. Xóa đổi tên.

B. Xem thư mục và nội dung tệp tin.

C. Tạo mới, vận chuyển.

D. những phương án đều đúng.

Câu 10.Phần mềm máy tính là:

A. Hệ điều hành và những chương trình.

B. những chương trình đang chạy trên máy tính.

C. những bộ chương trình cài đặt.

D. những phương án đều đúng.

Câu 11. Chương trình dịch sử dụng để?

A. Chuyển đổi tiếng nói máy sang tiếng nói bậc cao.

B. Chuyển đổi tiếng nói máy sang hợp ngữ.

C. Chuyển đổi những tiếng nói khác sang tiếng nói máy.

D. những phương án đều sai.

Câu 12. Phần mềm được chia ra làm:

A. Phần mềm chính và phần mềm phụ.

B. Hệ thống, tiện ích và ứng dụng.

C. Phần mềm hệ thống và quản lý.

D. Hệ điều hành và trình biên dịch.

Câu 13. Phát biểu nào là đúng đối với hệ điều hành?

A. Hệ điều hành tập hợp có tổ chức những chương trình thành một hệ thống.

B. Hệ điều hành là một chương trình tiện ích.

C. Hệ điều hành là một chương trình ứng dụng.

D. Hệ điều hành mục đích quản lý máy tính.

Câu 14. Đặc điểm của máy tính là:

A. Có thể liên kết được những máy tính với nhau.

B. Tốc độ xử lý nhanh và chuẩn xác.

C. Lưu trữ một lượng thông tin lớn.

D. Tất cả những đặc điểm đều đúng.

Câu 15. Cách nào sau đây để phát động lại máy tính?

A. Start→Turn off computer…→Stand By.

B. Start→Turn off computer…→Restart.

C. Start→Turn off computer…→Turn off.

D. những phương án đều sai.

Câu 16. trình diễn trong máy tính gồm mấy loại thông tin?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 17: Hệ điều hành là gì? Nêu những chức năng của hệ điều hành?(1,5 đ)

Câu 18: Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows và MS_DOS? Cho ví dụ minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong mỗi loại hệ điều hành.(1,5 đ)

Câu 19.Hãy hoàn thành thuật toán sau bằng phương pháp liệt kê từng bước. ‘Cho N và dãy số nguyên a1,a2, . . . ,ankhác nhau. Hãy sắp xếp những số hạng để thành dãy số giảm’.(3 đ)

Input: ……………………………………..……….………………………..

Output: ……………………………………………………………………..

Thuật toán liệt kê:

B1: Nhập ……………………………………………………………………..

B2: M ← N;

B3: nếu như M < 2 thì ………………………………………..…………. và thoát

B4: M ← M-1; i←0;

B5: I ← i+1;

B6: nếu như i>M …………………………………………..…………………….

B7: nếu như người nào<người nào+1 thì …………………………..………………… người nào cho người nào + 1

B8: quay lại b5.

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tin học

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm

Câu
Đáp án
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A X X X X
B X X X X
C X X X X
D X X X X

 

PHẦN TỰ LUẬN

 

Câu Đáp án Điểm
17 Khái niệm hệ điều hành

Hệ điều hành là tập hợp những chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ:

– Đảm bảo tương tác giữa người sử dụng với máy tính;

– cung ứng những phương tiện và dịch vụ để thực hiện chương trình.

– Quản lí chặt chẽ những tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách tiện lợi và tối ưu.

Chức năng của hệ điều hành

– Tổ chức giao tiếp giữa người sử dụng và hệ thống;

– cung ứng bộ nhớ, thiết bị ngoại vi,… cho những chương trình và tổ chức thực hiện những chương trình đó;

– Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài;

– rà soát và hỗ trợ bằng phần mềm cho những thiết bị ngoại vi;

– cung ứng những dịch vụ tiện ích hệ thống.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

18 Qui ước đặt tên:

Trong HĐH Windows

+ Tên không quá 255 kí tự;

+ Không sử dụng những kí tự: \ / : * ? ” < >

Trong HĐH MS-DOS:

+ Tên không quá 8 kí tự;

+ Tên tệp không được có dấu cách.

Ví dụ :

Cho ví dụ minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong mỗi loại hệ điều hành.

0,5

0,5

0,5

19 Input: Nhập N, a1, a2, . . ., an.

Output: Dãy sắp xếp giảm.

Thuật toán liệt kê:

B1: Nhập N, a1, a2, . . ., an.

B2: M ← N;

B3: nếu như M < 2 thì đưa ra dãy a1, a2, . . ., an và thoát

B4: M ← M-1; i ← 0;

B5: I ← i+1;

B6: nếu như i>M thì quay lại b3.

B7: nếu như người nào<người nào+1 thì đổi chỗ người nào cho người nào + 1.

B8: quay lại b5.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

…………………..

Mời những bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi học kì 1 Tin 10

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts