Account for là gì? Cách sử dụng Account for thế nào cho đúng?

nếu như đã từng ít nhất một lần trông thấy ở đâu đó cụm từ Account for mà không biết Account for là gì? cũng như cách sử dụng cụm từ này ra sao thì bạn có thể tham khảo bài viết sau đây.

Account for là gì?

Account for là cụm từ tiếng Anh, tức là giảng giải về điều gì đó?, giảng giải về nguyên nhân gì đó? hoặc giảng giải cho vấn đề nào?

Bạn đang xem bài: Account for là gì? Cách sử dụng Account for thế nào cho đúng?

Cách sử dụng Account for thế nào?

Account for something

Account for something tức là giảng giải cho điều gì đó?

Ví dụ:

  • The poor weather may have accounted for that black clouds

Thời tiết xấu có nhẽ là do những đám mây đen kia

  • He was unable to account for this error

Anh ấy không thể đưa ra lời giảng giải cho lỗi này

Account for something để giảng giải cho khối lượng, thành phần, số liệu

  • The Japanese market accounts for 35% of the company’s revenue

Thị trường Nhật Bản chiếm tới 35% doanh thu của doanh nghiệp

Account for somebody/something

Account for somebody/something tức là Để biết nơi một người nào đó, một thứ gì đó hoặc một điều gì xảy ra

  • How do you account for the difference here?

Bạn giảng giải sự khác nhau ở đây thế nào? 

  • We left early to get there on time, but we couldn’t have accounted for that accident

Chúng tôi rời đi để tới đó đúng giờ, nhưng không thể giảng giải được cho vụ tai nạn đó

Sự khác nhau giữa Explain và Account for là gì?

Cả 2 cụm từ account for và explain đều tức là sự giảng giải và muốn được cung ứng thông tin, nhưng theo những gì tìm được, thì giữa chúng lại có sự khác nhau về mức độ cũng như văn cảnh khi sử dụng.

Cụ thể: 

  • Account for – Sử dụng trường hợp mang tính chất báo cáo, khai báo với người hỏi
  • Explain – Sử dụng trường hợp tự do và thoải mái hơn và có thể chứa nhiều thông tin về sự phản ánh, trình bày và giảng giải nhiều hơn

Nói tóm lại, Account for là một cụm từ được sử dụng trường hợp người nói muốn giảng giải cho lý do, vấn đề nào đó, hoặc để hỏi về vấn đề gì và cần nhận được sự giảng giải từ người khác.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button