Al + HCl → AlCl3 + H2

Al tác dụng HCl dư

Al + HCl → AlCl3 + H2 được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn những bạn học sinh viết và thăng bằng chuẩn xác phản ứng khi cho nhôm tác dụng với dung dịch axit HCl. Nhôm dễ dàng khử ion H+ trong dung dịch HCl thành khí H2. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng Al ra AlCl3

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Bạn đang xem bài: Al + HCl → AlCl3 + H2

2. Điều kienj phản ứng xảy ra giữa HCl và Al

Nhiệt độ thường

3. Al  tác dụng HCl có hiện tượng gì

Al tan dần, có bọt khí không màu xuất hiện

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung tới khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. trị giá của V là

A. 0,448.

B. 0,224.

C. 1,344.

D. 0,672

Đáp án D

nchất rắn = nAl2O3 = 2,04/102= 0,02 mol => nAl(chất rắn) = 0,02.2 = 0,04mol

Trong hỗn hợp ban đầu có: Al (x mol), Al2O3 (y mol) => mhh = 27x+102y = 1,56 (1)

Bảo toàn nhân tố Al

nAl(hỗn hợp) = nAl (chất rắn) = x + 2y=0,04 (2)

(1), (2) => x=0,02, y=0,01

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

0,02 0,03

=> VH2 = 0,03.22,4= 0,672 lít

Câu 2. Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). trị giá của V là

A. 4,48.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 6,72.

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng : Al → X→ Al2O3→ Al

X có thể là

A. AlCl3.

B. NaAlO2.

C. Al(NO3)3.

D. Al2(SO4)3.

Câu 4. sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch nước vôi trong

Câu 5. Cho những quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng chứa nhôm là:

A.2.

B. 3.

C.4.

D. 5.

……………………………………………..

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã gửi tới độc giả Al + HCl → AlCl3 + H2. những bạn có thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts