Bài 1 mục I trang 131 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung hướng dẫn trả lời thắc mắc bài 1 mục I trang 131 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 phần soạn bài những thao tác nghị luận chi tiết nhất cho những em tham khảo.

Đề bài:

Bạn đang xem bài: Bài 1 mục I trang 131 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Nêu ví dụ để chúng tỏ trong thực tế người ta vẫn hay nói tới từ “thao tác”. Từ những ví dụ, hãy cho biết từ “thao tác” được sử dụng với ý nghĩa nào?

– Chỉ một việc làm nào đó.

– Chỉ việc thực hiện một số động tác bất kì trong khi làm việc.

– Chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.

TRẢ LỜI BÀI 1 MỤC I TRANG 131 SGK NGỮ VĂN 10 TẬP 2

– Trong thực tế, người ta vẫn hay nói tới từ “thao tác” như: thao tác vận hành máy móc; thao tác kĩ thuật; thao tác thiết kế (trong xây dựng); thao tác bắn súng (trong tập quân sự); …

– Thao tác là từ sử dụng chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.

Trên đây là nội dung trả lời thắc mắc bài 1 mục I trang 131 SGK Ngữ văn 10 tập 2 được trình bày theo nhiều cách khác nhau do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp và soạn giúp những em tham khảo để soạn bài những thao tác nghị luận tốt hơn trong quá trình học Soạn văn 10.

Chúc những em học tốt !

Trả lời thắc mắc Bài 1 mục I trang 131 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài những thao tác nghị luận.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts