Bài 1 phần tập dượt trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung hướng dẫn trả lời thắc mắc bài 1 phần tập dượt trang 130 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 phần soạn bài Nội dung và phương thức của văn bản văn học chi tiết nhất cho những em tham khảo.

Đề bài:

Bạn đang xem bài: Bài 1 phần tập dượt trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2

So sánh đề tài của hai văn bản văn học Tắt đèn của Ngô Tất Tố và Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan.

TRẢ LỜI BÀI 1 PHẦN tập dượt TRANG 130 SGK NGỮ VĂN 10 TẬP 2

Cách trả lời 1

Cả hai đều viết về cuộc sống cùng cực của người nông dân ở nông thôn Việt Nam trước cách mệnh tháng Tám và sự vùng lên phản kháng tự phát của họ. Đề tài của Tắt đèn và Bước đường cùng có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc thức tỉnh người nông dân và ý thức đấu tranh của họ, hối thúc họ quyết tâm thay đổi hoàn cảnh sống khi hiểu ra thực trạng bi thảm cuộc sống của mình.

Tắt đèn: mô tả cuộc sống người nông dân trong những ngày sưu thuế nặng nề, nông dân bị áp bức, bóc lột quá mức phải vùng lên phản kháng.

Bước đường cùng: mô tả cuộc sống lầm than cùng cực của người nông dân trước những thủ đoạn bóc lột bằng phương thức cho vay nặng lãi của bọn địa chủ ở nông thôn. Bị cướp lúa, cướp đất. bị đẩy vào bước đường cùng, không còn lối thoát, họ phải vùng lên chống lại.

Cách trả lời 2

– Sự giống nhau: Tắt đèn của Ngô Tất Tố và Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan đều viết về cuộc sống cùng cực của người nông dân ở nông thôn Việt Nam trước cách mệnh tháng Tám và sự vùng lên phản kháng tự phát của họ.

– Khác nhau:

+ Tắt đèn: mô tả cuộc sống người nông dân trong những ngày sưu thuế nặng nề, nông dân bị áp bức, bóc lột quá mức phải vùng lên phản kháng.

+ Bước đường cùng: mô tả cuộc sống lầm than cùng cực của người nông dân trước những thủ đoạn bóc lột bằng phương thức cho vay nặng lãi của bọn địa chủ ở nông thôn. Bị cướp lúa, cướp đất. bị đẩy vào bước đường cùng, không còn lối thoát, họ phải vùng lên chống lại.

– Đề tài của Tắt đèn và Bước đường cùng có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc thức tỉnh người nông dân và ý thức đấu tranh của họ, hối thúc họ quyết tâm thay đổi hoàn cảnh sống khi hiểu ra thực trạng bi thảm cuộc sống của mình. Xét về ý nghĩa tố cáo và tác dụng đấu tranh thì rõ ràng là những tác phẩm này mang tính tích cực hơn những sáng tác lãng mạn, mang màu sắc cải lương của những nhà văn lãng mạn đương thời.

Trên đây là nội dung trả lời thắc mắc bài 1 phần tập dượt trang 130 SGK Ngữ văn 10 tập 2 được trình bày theo nhiều cách khác nhau do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp và soạn giúp những em tham khảo để soạn bài Nội dung và phương thức của văn bản văn học tốt hơn trong quá trình học Soạn văn 10.

Chúc những em học tốt !

Trả lời thắc mắc Bài 1 phần tập dượt trang 130 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Nội dung và phương thức của văn bản văn học

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts