Bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Từ đồng nghĩa)

Tài liệu hướng dẫn trả lời thắc mắc bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn 9 tập 1 phần trả lời thắc mắc Từ đồng nghĩa, soạn bài Tổng kết về từ vựng chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Từ đồng nghĩa)

Ôn lại khái niệm từ đồng nghĩa.

Trả lời bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Trả lời chi tiết

– Từ đồng tức là những từ có nghĩa giống nhau hoặc sắp giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.

– Từ đồng nghĩa có hai loại: những từ đồng nghĩa hoàn toàn (không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa) và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thải nghĩa khác nhau).

Trả lời ngắn gọn

Từ đồng tức là những từ có nghĩa giống nhau hoặc sắp giống nhau (trong một số trường hợp có thể thay thế nhau)

—————

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung vừa hướng dẫn những em trả lời thắc mắc bài 1 trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1 với mong muốn giúp những em hiểu bài kỹ hơn, từ đó soạn bài Tổng kết về từ vựng trong chương trình soạn văn 9 được tốt nhất trước khi tới lớp

Trả lời thắc mắc bài 1 trang 125 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về từ vựng

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts