Bài 1 trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Phong cách Hồ Chí Minh)

Tài liệu hướng dẫn trả lời nghi vấn bài 1 trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập một phần trả lời nghi vấn đọc – hiểu, soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Phong cách Hồ Chí Minh)

Vốn tri thức văn hóa nhân loại của chủ toạ Hồ Chí Minh sâu rộng thế nào? Vì sao Người lại có được vốn tri thức sâu rộng tương tự?

Trả lời bài 1 trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Phong cách Hồ Chí Minh)

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

Trong thế cuộc hoạt động cách mệnh đầy gian truân, bác bỏ Hồ đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá Đông, Tây, hiểu biết sâu rộng nền văn hoá của những nước trên toàn cầu.

– bác bỏ Hồ tiếp thu vốn tri thức sâu rộng ấy nhờ vào:

  • Vốn tiếng nói giao tiếp: nói và viết thạo nhiều ngoại ngữ: Pháp, Anh, Hoa, Nga.
  • Qua lao động để tham khảo: Người đã làm nhiều nghề.
  • tham khảo, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật tới một mức khả uyên thâm.

– Người tiếp thu tinh hoa những nền văn hoá có chọn lựa lọc.

  • Tiếp thu mọi cái đẹp, cái hay.
  • Đồng thời phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản.

– Trên nền tảng văn hoá dân tộc và tiếp thu văn hoá toàn cầu để trở thành một tư cách rất Việt Nam.

Cách trình bày 2

– Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hoá toàn cầu. Người có một vốn tri thức về văn hoá nhân loại râ’t sâu rộng. Người thông thuộc sâu sắc về văn hoá những dân tộc và văn hoá toàn cầu. Sự hiểu biết về văn hoá toàn cầu hoà quyện với gốc văn hoá dân tộc đã tạo cho Người một tư cách lớn, một lốĩ sô’ng bình dị rất Việt Nam, rất phương Đông nhưng đồng thời cũng rất mđi, rất hiện đại.

– Vốn tri thức văn hoá đó của Hồ Chí Minh có được là nhờ Người đã nắm vững nhiều tiếng nói như Anh, Pháp, Nga, Hoa,… Điều này đã tạo thuận lợi cho Người khi tiếp xúc với văn hoá nhiều nước trên toàn cầu, vốn tri thức văn hoá mà Người có được còn do Người đi nhiều nơi trong cuộc hành trình gieo neo tìm đường cứu nước. tới đâu Người cũng tham khảo, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật của đất nưđc đó, vùng đâ’t đó. Sự tiếp xúc, tìm hiểu, tham khảo về văn hoá của Người rất sâu sắc. Người luôn có ý thức chọn lựa lọc tinh hoa văn hoá nhân loại và không bị tác động một cách thụ động.

Cách trình bày 3

– Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về những dân tộc và nhân dân toàn cầu, văn hoá toàn cầu từ Đông sang Tây, từ văn hoá những nước châu Á, châu Âu cho tới châu Phi, châu Mĩ.

– Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã:

  • Học tập để nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như: Pháp, Anh, Hoa, Nga …;
  • Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề – tức là tham khảo từ thực tiễn và lao động;
  • Tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật của những khu vực khác nhau trên toàn cầu một cách sâu sắc, uyên thâm;

– Điều quan trọng là Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài một cách có chọn lựa lọc, không ảnh tận hưởng động. Người biết tiếp thu cái hay, cái đẹp đồng thời với việc phê phán những hạn chế, những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản, trên nền tảng văn hóa dân tộc và tác động quốc tế mà nhào nặn một tư cách rất Việt Nam, rất bình dị, rất phương Đông và cũng rất hiện đại.

—————

Trên đây là gợi ý trả lời nghi vấn bài 1 trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 1 được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn chi tiết giúp những em soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình soạn văn 9 tốt hơn trước khi tới lớp.

Trả lời nghi vấn bài 1 trang 8 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts