Bài 2 mục III trang 196 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung hướng dẫn trả lời nghi vấn bài 2 mục III trang 196 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1 phần soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản chi tiết nhất cho những em tham khảo.

Đề bài:

Bạn đang xem bài: Bài 2 mục III trang 196 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Ở vị trí để trống trong đoạn văn dưới đây, tác giả đã lựa lựa chọn câu nào trong số những kiểu câu nêu ở dưới? Hãy giảng giải sự lựa lựa chọn đó.

– Em thắp đèn lên chị Liên nhé?

[…] – Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị kẻo ở trong ấy muỗi.

(Theo Thạch Lam, Hai đứa trẻ)

A – Khi nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

B – Liên nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lòi:

C – Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:

D – Liên nghe tiếng An, đứng dậy trả lời:

Trả lời bài 2 mục III trang 196 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Để soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản tối ưu nhất, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung nghi vấn bài 2 mục III trang 196 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 như sau:

Cách trình bày 1

Lựa lựa chọn đáp án C (Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời). Bởi câu vừa đúng về ý, vừa liên kết chặt chẽ lại mềm mại và uyển chuyển.

Cách trình bày 2

Lựa lựa chọn câu C

– Ý A có trạng ngữ chỉ thời gian, nếu như viết theo cách này và câu trước đó như không liên quan

– Ý B: kiểu câu có hai vế, đều có chủ ngữ, vị ngữ, kiểu câu này lặp lại chủ ngữ, tạo ra sự nặng nề

– Ý D: có 1 chủ ngữ, 2 vị ngữ, không tạo được mạch liên kết chặt chẽ với câu trước đó.

Cách trình bày 3

– Ở vị trí để trống trong đoạn văn trên, Thạch Lam đã sử dụng câu: Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời (câu trong phương án C). Đây là một câu có trạng ngữ chỉ tình huống. Sở dĩ tác giá không lựa chọn những kiểu câu khác là vì:

– Kiểu câu ớ phương án A (Khi nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời) có trạng ngữ chỉ thời gian: Khi. nếu như viết theo cách này thì sự việc ở câu này và câu trước đó như xa nhau, cảm giác cách một khoảng thời gian.

– Kiểu câu ở phương án B (Liên nghe tiếng An, Liên đứng dậy tửa lời:) là kiểu câu có hai vế, đều có chủ ngữ và vị ngữ. Kiểu câu này lặp lại chủ ngữ (Liên) không cần thiết, gây cho câu ấn tượng nặng nề.

– Kiểu câu ở phương án D (Liên nghe tiếng An, đứng dậy trả lời:) là kiểu câu có 1 chủ ngữ và 2 vị ngữ. Kiểu câu này cũng không tạo được mạch liên kết ý chặt chẽ với câu trước đó, vì vậy không thể sử dụng được trường hợp này.

Chỉ có kiểu câu C (Nghe tiếng An, Liên dứng dậy trả lời:) là thích hợp. Câu này vừa đúng về ý, vừa liên kết ý chặt chẽ lại mềm mại và uyển chuyển.

Bài 2 mục III trang 196 SGK Ngữ văn 11 tập 1 được hướng dẫn trả lời và trình bày theo những cách khác nhau. Hãy vận dụng phối hợp với tri thức của bản thân em để có những lựa lựa chọn trình bày tối ưu nhất, dễ hiểu nhất khi soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản trong khi làm bài soạn văn 11 trước khi lên lớp.

Trả lời nghi vấn bài 2 mục III trang 196 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bai-2-muc-iii-trang-196-sgk-ngu-van-11-tap-1/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts