Bài 2 trang 124 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 2 trang 124 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời nghi vấn Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ, soạn bài Tổng kết về từ vựng ngắn gọn nhất giúp những em ôn tập tốt tri thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 124 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Trong hai câu thơ sau, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa được không ? Vì sao ?

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng!

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Trả lời bài 2 trang 124 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

Từ “hoa” trong lệ hoa và thềm hoa được sử dụng theo nghĩa chuyễn. Hoa ở hai trường hợp này chỉ người con gái đẹp như hoa là Thúy Kiều. Nhưng không thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa từ, chỉ là giải pháp tu từ ẩn dụ.

Cách trình bày 2

– Trong 2 câu thơ thì từ hoa sử dụng với nghĩa chuyển (đẹp, sang trọng, tinh khiết)

– Từ hoa không phải là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa vì nó chỉ là nghĩa tạm thời, không được giảng giải trong tự điển.

Cách trình bày 3

Từ “hoa” trong “lệ hoa” được sử dụng theo nghĩa chuyển. Nghĩa này xuất hiện tạm thời trong văn cảnh, vì vậy không thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa.

—————-

Trên đây là gợi ý trả lời nghi vấn bài 2 trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1 được Cmm.edu.vn soạn chi tiết giúp những em soạn bài Tổng kết về từ vựng trong chương trình soạn văn 9 tốt hơn trước khi tới lớp.

Trả lời nghi vấn bài 2 trang 124 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về từ vựng

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (cmm.edu.vn)

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts