Bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Tài liệu hướng dẫn trả lời thắc mắc bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập một phần trả lời thắc mắc mục Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại, soạn bài những phương châm hội thoại (Tiếp theo) chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Đọc đoạn hội thoại sau, chú ý những từ ngữ in đậm và trả lời thắc mắc

An: – Cậu có biết chiếc phi cơ trước hết được chế tạo vào năm nào không?

Ba: – Đâu khoảng đầu thế kỉ XX.

Câu trả lời của Ba có đáp ứng nhu cầu thông tin đúng như An mong muốn hay không? Có phương châm hội thoại nào đã được tuân thủ? Vì sao người nói không tuân thủ phương châm hội thoại ấy?

Trả lời bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Trả lời chi tiết

trường hợp trên, phương châm về lượng đã bị vi phạm. Thông tin mà Ba phân phối không đủ về lượng so với nhu cầu đặt ra trong thắc mắc của An (An hỏi cụ thể “năm nào”, Ba chỉ trả lời chung chung, không cụ thể “khoảng đầu thế kỉ XX”. Nguyên nhân trực tiếp của trường hợp vi phạm này là người giao tiếp không có đủ vốn hiểu biết về năm chế tạo chiếc phi cơ trước hết. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác: để đảm bảo phương châm về chất. nếu như trả lời với một nội dung thông tin sai, không xác thực thì sự vi phạm phương châm hội thoại sẽ nghiêm trọng hơn: vi phạm phương châm về chất. Để tránh vi phạm phương châm về chất, Ba đã phải lựa chọn cách trả lời chung chung, không cụ thể, chấp nhận sự vi phạm phương châm về lượng.

Trả lời ngắn gọn

– Câu trả lời của Ba không liên quan nhu cầu thông tin đúng như An mong muốn. Phương châm về lượng đã không được tuân thủ.

– Vì Ba không biết chuẩn xác chiếc phi cơ trước hết được chế tạo vào năm nào nên trả lời chung chung, không nói năm nào.

Tham khảo thêm cách trình bày khác

1. – Trường hợp trên, phương châm về lượng bị vi phạm. Thông tin mà Ba cũng cấp không đủ về lượng đặt ra trong thắc mắc của An, câu trả lời của Ba chung chung

– nếu như trả lời thông tin sai, sẽ vi phạm phương châm về chất.

=> Tránh vi phạm phương châm về chất, Ba đã lựa chọn trả lời chung chung, không cụ thể, chấp nhận sự vi phạm phương châm về lượng

2. – Câu trả lời của Ba không liên quan thắc mắc của An

– Phương châm về lượng không được tuân thủ

– Vì Ba không biết chiếc phi cơ trước hết được chế tạo vào năm nào nên không thể trả lời cụ thể năm bao nhiêu.

Ghi nhớ

– Khi vận dụng những phương châm, cần thích hợp với đặc điểm của tình huống giao tiếp: Nói với người nào? Nói lúc nào? Nói ở đâu? Nói để làm gì?

Có người nào đó không tuân thủ những phương châm hội thoại vì:

– Người nói vô ý, vụng về về, thiếu văn hoá giao tiếp.

– Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn.

– Người nói muốn tạo sự chú ý để người nghe hiểu theo một hàm ý nào đó.

————-

Trên đây là nội dung trả lời thắc mắc bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do cmm.edu.vn tổng hợp và soạn giúp những em tham khảo để soạn bài những phương châm hội thoại (Tiếp theo) trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi tới lớp.

Trả lời thắc mắc bài 2 trang 37 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài những phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bai-2-trang-37-sgk-ngu-van-9-tap-1/

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button