Bài 20: Chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 với bài 20. Dưới đây là chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ bài 20.

→ Xem lại bài 19 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ

Chi tiết đáp án bài tập Bài 20

Câu 3
1. 号
2. 快乐
3. 正好4. 打算
5. 参加
6. 在

Câu 5
1. A: 他是中国人?
2. A:这是你的?
3. A:你去上海?
4. A: 一件四百块?
5. A:今天十八号?
6. A: 明天是你的生日?

Câu 6
1. 今天十二月二日/号星期四。
2. 我的生日是八月十三日。
3. 我打算举行一个生日晚会。
4. 生日晚会在我家举行。
5. 我的同学和老朋友来参加我的生日晚会。
6. 我今年十八岁。

Pinyin

Bạn đang xem bài: Bài 20: Chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Câu 3
1. Hào
2. Kuàilè
3. Zhènghǎo 4. Dǎsuàn
5. Cānjiā
6. Zài

Câu 5
1. A: Tā shì zhōngguó rén?
2. A: Zhè shì nǐ de?
3. A: Nǐ qù shànghǎi?
4. A: Yī jiàn sìbǎi kuài?
5. A: Jīntiān shíbā hào?
6. A: Míngtiān shì nǐ de shēngrì?

Câu 6
1. Jīntiān shí’èr yuè èr rì/hào xīngqísì.
2. Wǒ de shēngrì shì bā yuè shísān rì.
3. Wǒ dǎsuàn jǔxíng yīgè shēngrì wǎnhuì.
4. Shēngrì wǎnhuì zài wǒjiā jǔxíng.
5. Wǒ de tóngxué hé lǎo péngyǒu lái cānjiā wǒ de shēngrì wǎnhuì.
6. Wǒ jīnnián shíbā suì.

Hãy kết hợp các bài tập và bài giảng Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 để nâng cao kiến thức nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đọc trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển phiên bản mới. Chúc các bạn học tập hiệu quả, theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều bài viết ý nghĩa nhé.

→ Xem tiếp bài 21 tập 1 Quyển Hạ giải bài tập Giáo trình Hán ngữ

 

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button