Bài 21: Cách giải bài tập và đáp án Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Dưới đây là chi tiết cách giải bài tập và đáp án Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

→ Xem lại bài 20 giải giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Đáp án bài tập Bài 21

Bạn đang xem bài: Bài 21: Cách giải bài tập và đáp án Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Câu 3
1.点
2. 刻
3. 每
4. 早上
5. 年
6. 看看
7. 晚上 8. 睡觉
luyen-nghe-hsk-1-2-3-4
Câu 4
1. 六点
2. 六点半/六点三十分
3. 七点
4. 差一刻八点七点四十五分
5. 八点
6. 差五分十点/九点五十五分
7. 十二点
8. 十二点一刻/ 十二点十五分
9. 一点一刻/一点十五分
10. 两点
11. 四点十分
12.七点半七点三十分
13. 差五分九点八点五十五分
14.九点半/九点三十分
15. 差五分十一点点五十五分
16.十点半开点三十分

Câu 5
A: 你明天几点起床?
A:你几点吃早饭?
A:你们每天几点上课?
A:你们明天下午几点下课?
A:你什么时候锻炼身体?
A: 晚上你做什么?/晚上你看电视吗?
A:你几点睡觉?

Câu 6
1. 我六点起床。
2. 早上我吃早饭。
3. 上午七点半我上课(班)
4. 十一点半我下课(班)
5. 我十二点吃午饭。
6. 下午五点半我下课(班)
7. 我早上六点一刻锻炼身体。
8. 我晚上七点吃晚饭。

Trên đây là đáp án và cách giải bài tập bài 21 của mục giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 hay còn gọi là tập 1 Quyển Hạ. Quyển 2 thuộc 1 trong 6 Quyển Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Hãy kết hợp để đạt hiệu quả cao nhất nhé. Chúc các bạn có phút giây vui vẻ trên cmm.edu.vn

→ Xem tiếp bài 22 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Related Posts