Bài 22: Chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Tiếp nối bài 21 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2, chúng ta sẽ tiếp tục bài 22 nhé. Dưới đây là chi tiết đáp án và cách giải bài tập của bài 22.

Giải bài tập và đáp án bài tập Bài 22

3. Chọn từ điền vào chỗ trống
A. 1.对 2.以前 3.让 4.喜欢 5.爱好-爱好 6.唱
B. 1.还是 2.还是 3.或者 4.还是 5.或者

4. Làm bài tập theo ví dụ, làm mẫu 2 bài
1. 听音乐 看京剧

A:你喜欢听音乐吗?
B:喜欢。
A:你喜欢看京剧吗?
B:不喜欢。你呢?
A:我喜欢听音乐,也喜欢看京剧。

看足球 看乒乓球
A:你喜欢看足球吗?
B:喜欢。
A:你喜欢看乒乓球吗?
B:不喜欢。你呢?
A:我喜欢看足球,也喜欢看乒乓球。

5. Điền các từ trong ngoặc vào vị trí thích hợp
1.B 2.C 3.B 4.C 5.C

6. Hoàn thành các đối thoại
1. 我们厂看电影。
2. 喜欢。
3. 我喜欢看京剧。
4. 这个节目怎么样?
5. 常去旅行。
6. 我喜欢跟朋友一起去。

7. Sửa câu sai
1. 老师跟我们去参观。/ 老师让我们去参观。
2. 我对书法非常感兴趣。
3. 他请我去饭店吃饭。
4. 请大家不要在楼里抽烟。
5. 我们坐飞机去上海。
6. 请你明天来我的宿舍吧。

Trên đây là cách giải và đáp án bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ bài 22. Đọc tất cả các bài giải bài tập Giáo trình Hán ngữ 2 để nắm chắc kiến thức của phần này nhé. Cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1 là 1 trong 6 Quyển Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới.

Bạn đang xem bài: Bài 22: Chi tiết đáp án và giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn học tiếng Trung hiệu quả hơn. Theo dõi chúng tôi để đọc các bài viết hay nhất về nhiều thể loại khác.

→ Xem tiếp bài 23 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button