Bài 23: Đáp án và cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 (Quyển Hạ tập 1)

Dưới đây là chi tiết cách giải bài tập Giáo trình hán ngữ Quyển Hạ kèm đáp án bài 23, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài viết này nhé.

→ Xem lại bài 22 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Chi tiết đáp án và cách giải bài tập Bài 23

1. Chọn đáp án thích hợp
(1)C (2)B (3)D (4)C (5)C (6)C (7)C (8)A

4. Hoàn thành hội thoại
A:这是谁的书包?
A:里边有什么东西?
A:你的手机是新的还是旧的?
A:里边还有什么?
A:你的钱包是什么顏色的?
A:钱包里有多少钱?
A:里边还有什么?

5. Sửa câu sai
1.博物馆在马路东边。
2.你喝咖啡还是喝茶?
3.我们学校的图书馆有很多中文书。
4.我们班有十七八个学生。
5.桌子上有一本书。
6.今天的天气有点儿冷。

6. Trả lời câu hỏi thực tế
1.我住学生宿舍。
2.离学校不太远。
3.我每天走着去学校。/我每天骑车/坐公共汽车去学校。
4.我宿舍旁边有一个很大的书店。
5.我常去书店买书。
6.我骑车去。
7.我常跟朋友一起去。
8.我喜欢看小说。

Trên đây là đáp án và cách giải bài 23 nằm trong giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Kết hợp với 15 bài học cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1 để ôn tập đạt hiểu quả cao nhất. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đọc trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển phiên bản mới nhất để làm chủ kiến thức tiếng Trung nhé.

Bạn đang xem bài: Bài 23: Đáp án và cách giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 (Quyển Hạ tập 1)

→ Xem tiếp bài 24 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button