Bài 24: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

Bài 24 nằm trong mục giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2, dưới đây là chi tiết cách giải và đáp án bài 24.

→ Xem lại bài 23 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển Hạ tập 1

Đáp án bài tập Bài 24

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Bạn đang xem bài: Bài 24: Hướng dẫn giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 [kèm đáp án]

A.(1)会 (2)想 (3)能 (4)想 (5)能 (6)要 (7)意思 (8)可以
B.(1)能 (2)能 (3)想 (4)要 (5)能 (6)能 (7)能 (8)想
4. Hoàn thành các hội thoại sau

(1)
A:你会电脑吗?
B:不会。你呢?
A:我也不会。你想不想学?
B:很想学。
A:我们一起学,好吗?
B:好。

(2)
A:这儿能不能停车?
B:不能。
A:什么地方能停车?
B:前边儿有停车场,那儿可以停车。

(3)
A:你会不会做中国菜?
B:我不会做中国菜。你呢?
A:我也不会。

(4)
A:今天你要去书店吗?
B:今天我不想去,我们明天去吧。

5. Sửa câu sai

(1). 你想不想买词典?
(2). 我要去图书馆看书。
(3). 晚上她能跟我一起去。
(4). 这件大衣太贵了,我不想买。
(5). 她头疼,发烧,不能上课。
(6). 你能不能去旅行?

Chúng ta vừa trải qua bài 24 trong mục giải bài tập Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Hy vọng sẽ giúp ích trong việc ôn tập tiếng Trung của các bạn. Hãy kết hợp với 15 bài giảng cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 2 để nắm vững kiến thức ở Quyển 2 nhé.

Ngoài ra bạn có thể học trọn bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển cũng như các bài giảng trong 6 quyển này nhé. Chúc các bạn có phút giây vui vẻ tại cmm.edu.vn

→ Xem tiếp bài 25 giải bài tập Giáo trình Hán ngữ tập 1 Quyển Hạ.

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giải bài tập Giáo Trình Hán ngữ

Back to top button