Bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời nghi vấn Nghĩa của từ, soạn bài Tổng kết về từ vựng ngắn gọn nhất giúp những em ôn tập tốt tri thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Bạn đang xem bài: Bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Cách giảng giải nào trong hai cách giảng giải sau là đúng ? Vì sao ?

rộng lượng là:

a) đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai phép và dễ tha thứ.

b) rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai phép và dễ tha thứ.

Trả lời bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

– Cách giảng giải (b) là đúng.

– Cách giảng giải (a) sử dụng ngữ danh từ “đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai phép và dễ tha thứ” giảng giải cho tính từ “rộng lượng” là sai.

Cách trình bày 2

– (a) là cụm danh từ, không thể lấy một cụm danh từ để giảng giải cho một tính từ (rộng lượng).

– (b) là cách giảng giải đúng là vì sử dụng những tính từ để giảng giải cho một tính từ.

————

Trên đây là nội dung trả lời nghi vấn bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp và soạn giúp những em tham khảo để soạn bài Tổng kết về từ vựng trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi tới lớp.

Trả lời nghi vấn bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về từ vựng

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts