Bài 4 trang 24 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Tài liệu hướng dẫn trả lời thắc mắc bài 4 trang 24 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 1 phần soạn bài Văn bản chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài:

Bạn đang xem bài: Bài 4 trang 24 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Về phương thức, văn bản 3 có tín hiệu mở đầu và kết thúc thế nào?

Trả lời bài 4 trang 24 SGK văn 10 tập 1

Cách trình bày 1

Văn bản (3) là một văn bản chính luận được trình bày dưới phương thức của một “lời kêu gọi”. tín hiệu mở đầu và kết thúc của văn bản này là:

– Mở bài: tiêu đề và câu kêu gọi : “Hỡi đồng bào toàn quốc!” ⇒ dẫn dắt người đọc vào phần nội dung chính của bài, để gây sự chú ý và tạo ra sự “đồng cảm” cho cuộc giao tiếp.

– Kết bài: 2 câu cuối ⇒ đưa ra lời kêu gọi, câu khẩu hiệu dõng dạc, sắt đá khích lệ ý chí và lòng yêu nước của nhân dân cả nước.

Cách trình bày 2

– Văn bản (3) là một văn bản chính luận được trình bày dưới dạng “lời kêu gọi”. Thế nên, nó có tín hiệu phương thức riêng. Phần mở đầu của văn bản gồm tiêu đề và một lời hô gọi (Hỡi đồng bào toàn quốc !) để dẫn dắt người đọc vào phần nội dung, để gây sự chú ý và tạo ra sự “đồng cảm” cho cuộc giao tiếp.

– Phần kết thúc là hai khẩu hiệu (cũng là hai lời hiệu triệu) để khích lệ ý chí và lòng yêu nước của “quốc dân đồng bào”.

Cách trình bày 3

Văn bản (3) thuộc phong cách tiếng nói chính luận, được sử dụng trong ngành giao tiếp chính trị và được trình bày dưới dạng “lời kêu gọi”. Phần mở đầu của văn bản gồm tiêu đề và một lời hô gọi (Hỡi đồng bào toàn quốc!) để đẫn dắt người đọc vào phần nội dung. Phần kết thúc gồm hai khẩu hiệu khích lệ ý chí và lòng yêu nước của “quốc dân đồng bào”.

Trên đây là gợi ý trả lời thắc mắc bài 4 trang 24 SGK ngữ văn 10 tập 1 được Học Tốt soạn chi tiết giúp những em soạn bài Văn bản trong chương trình soạn văn 10 tốt hơn trước khi tới lớp.

Chúc những em học tốt !

Trả lời thắc mắc bài 4 trang 24 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Văn bản

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts