Bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời nghi vấn mục đọc – hiểu, soạn bài Tuyên bố toàn cầu về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngắn gọn nhất giúp những em chuẩn bị tốt tri thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Bạn đang xem bài: Bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Phần Nhiệm vụ bản tuyên bố đã nêu lên tương đối nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy tìm hiểu tính chất toàn diện của nội dung phần này?

Trả lời bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Trả lời chi tiết

Trên cơ sở những thách thức và thời cơ, văn bản nêu lên những nhiệm vụ cấp bách cần làm:

 • Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.
 • Quan tâm, săn sóc trẻ em bị tật nguyền và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.
 • Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và phải đảm bảo quyền đồng đẳng giữa nam và nữ đề thực hiện lợi ích của trẻ em, đặc biệt là những em gái.
 • Bảo đảm sao cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở và không để cho một em nào mù chữ.
 • Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tạo điều kiện đế những em lớn khôn và phát triển trên nền tảng gia đình.
 • Phải chuẩn bị để những em có thể sống một cuộc sống có trách nhiệm trong một xã hội tự do.
 • Vì tương lai của trẻ em, cần cấp bách bảo đảm hoặc khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển đều đặn nền kinh tế ở tất cả những nước.

những nhiệm vụ được nêu ra vừa cụ thể, vừa toàn diện, bao quát trên mọi ngành (y tế, giáo dục, xã hội), mọi đối tượng (trẻ em bị tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn, em trai, em gái) và mọi cấp độ (gia đình, xã hội, quốc gia, cộng đồng quốc tế).

Điều quan trọng là những nhiệm vụ đó được nêu lên với một thái độ dứt khoát, thể hiện quyết tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. Mục 17 nhấn mạnh: “những nhiệm vụ đó đòi hỏi tất cả những nước cần phải có những nỗ lực liên tục và phối hợp vói nhau trong hành động của từng nước cũng như trong hợp tác quốc tế”.

Trả lời ngắn gọn

Dựa trên tình hình thực tế, trong phần Nhiệm vụ, bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triên của trẻ em. Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một mục tương ứng với một phương diện cần quan tâm: từ việc săn sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử vong, quan tâm tới trẻ em tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng đẳng trai – gái, xóa mù chữ, quan tâm tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ, kế hoạch sinh nở tới việc chú ý tạo môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, phát triển kinh tế…

Tham khảo thêm cách trình bày khác

1. Bảy nhiệm vụ (mục 10 – mục 16) trong Tuyên bố được xác định trên cơ sở tình trạng thực tế về cuộc sống của trẻ em – ngày nay trên toàn cầu và những thời cơ được khẳng định ở phần trước.

Bản Tuyên bố đã nêu ra những số liệu và những yêu cầu cụ thể, xác định nhiều nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia về những vấn đề:

– Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em.

– Quan tâm săn sóc hàng đầu số trẻ tật nguyền, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn.

– Bảo vệ, giáo dục, săn sóc trẻ em gái, những bà mẹ, bảo đảm quyền bình đăng nam nữ.

– Chuẩn bị cho trẻ có một cuộc sống tốt đẹp, có trị giá về những mặt ý thức, văn hoá, đời sống. Cụ thể là quyền được học tập, chống nạn mù chữ

– trợ giúp những bà mẹ sinh nở an toàn khi mang thai và sinh nở, không chết bà mẹ và thai nhi.

– Tạo cho trẻ em mồ côi có thời cơ tìm biết lại lịch của mình, có cảm giác an toàn nơi mình nương tựa, chuẩn bị cho những em một cuộc sống có trách nhiệm và tự lập khi tới tuổi trưởng thành.

2. Tính chất toàn diện của nội dung phần “Nhiệm vụ” :

 • Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng.
 • Quan tâm tới trẻ em tật nguyền và khó khăn.
 • Bảo đảm quyền đồng đẳng nam nữ.
 • Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở.
 • Chú trọng kế hoạch hóa gia đình.
 • Bảo đảm tăng trưởng và phát triển kinh tế.
 • Nỗ lực hợp tác quốc tế.
 • tăng nhận thức trẻ em về trị giá và nguồn gốc bản thân.

=> Những nhiệm vụ toàn diện, đề cập tới mọi vấn đề trong đời sống, có tính khả thi.

Ghi nhớ

Đây là đoạn trích Tuyên bố của hội nghị cấp cao toàn cầu về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990. Tiếp theo sau đoạn trích, bản Tuyên bố còn phần Cam kết và phần Những bước tiếp theo khẳng định quyết tâm và nêu ra một chương trình cùng những bước cụ thể phải làm.

Bản Tuyên bố ra đời vào cuối thế kỉ XX, liên quan tới vấn đề bảo vệ và săn sóc trẻ em. Điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ săn sóc, bảo vệ trẻ em là sự phát triển của khoa học kĩ thuật, sự tăng trưởng kinh tế chung, tính hợp tác giữa những quốc gia trên toàn cầu được củng cố, mở rộng. Tuy nhiên, không những thế có rất nhiều vấn đề đặt ra như trong phần Thách thức mà bản Tuyên bố đã nêu.

————–

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung vừa hướng dẫn những em trả lời nghi vấn bài 4 trang 35 SGK ngữ văn 9 tập 1 với mong muốn giúp những em hiểu bài kỹ hơn, từ đó chuẩn bị soạn bài Tuyên bố toàn cầu về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trong chương trình soạn văn 9 được tốt nhất trước khi tới lớp

Trả lời nghi vấn bài 4 trang 35 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tuyên bố toàn cầu về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bai-4-trang-35-sgk-ngu-van-9-tap-1/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts