Bài 49- Thực hành- Tính chất của rượu và axit

Bài 1 (trang 150 sgk Hóa 9): Viết bản tường trình.

1. thử nghiệm 1: Tính axit của axit axetic

Bạn đang xem bài: Bài 49- Thực hành- Tính chất của rượu và axit

Hiện tượng: Khi cho CuO vào axit axetic

Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.

Ống 3: Sủi bọt khí.

Ống 4: chất rắn tan dần,dung dịch chuyển thành màu xanh lam

Phương trình phản ứng:

ống thử 2: Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2.

ống thử 3: CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

ống thử 4: CuO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O.

2. thử nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic

Hiện tượng: Hỗn hợp bốc tương đối, ở ống thử B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

PTPU: C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O.

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts