Bài tập ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2023

Từ lớp 5 lên lớp 6 là giai đoạn chuyển cấp của những bạn học sinh, thời gian nghỉ hè sẽ dài hơn vì những trường cần có thời gian sắp xếp những lớp học cho những bạn. Nhưng không thể vì vậy mà không ôn lại những tri thức đã học, để tránh gây khó khăn hay quên tri thức. Chình vì lý do vậy nên sau đây sẽ là những bài tập ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2023.

Tổng hợp những dạng tri thức Toán lớp 5

Để giúp những bạn học sinh ôn tập hiệu quả cho đợt hè chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6 thì những dạng toán mà những bạn phải học là:

 • Dạng 1: Trung bình cộng
 • Dạng 2: Tìm hai số khi biết tổng số và hiệu số của hai số đó
 • Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của hai số đó
 • Dạng 4: Tìm hai số khi biết hiệu số và tỉ số của hai số đó
 • Dạng 5: Quan hệ tỉ lệ
 • Dạng 6: Tỉ số phần trăm
 • Dạng 7: đi lại đều 
 • Dạng 8: HÌnh học

 

Bạn đang xem bài: Bài tập ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2023

Ôn lại phương pháp giải của những dạng Toán lớp 5

Dạng toán trung bình cộng

Việc khởi đầu tiếp xúc với dạng toán trung bình cộng từ lớp 4 tới lớp 5 đã khiến những em có sự ôn lại, nắm chắc và tăng được dạng toán này. Yêu cầu những bạn học sinh cần nắm vững những tri thức khi làm bài và thuần thục những dạng bài tập về trung bình cộng.

tri thức cần nhớ trong dạng bài trung bình cộng là:

 • Xác định tổng của tất cả những số
 • Tìm số lượng những số hạng
 • TÌm số trung bình cộng:  Số trung bình cộng = tổng những số : số lượng những số hạng

(Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng tất cả những số đó, rồi lấy tổng chia cho số lượng những số hạng)

Ví dụ: Số trung bình cộng của những số: 25,36,41 là: (25+36+41) : 3 = 34

Dạng toán tìm 2 số khi biết tổng số và hiệu số của 2 số đó

những bạn học sinh cần biết cách diễn đạt và tóm tắt đề bài dưới dạng biểu đồ đoạn thẳng. Đây là dạng bài yêu cầu những bạn học sinh phải nắm vững kỹ năng vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

222(1)

Ví dụ: Cho hai số có tổng là 96. Trong đó số bé chỉ bằng 3/8 tổng của hai số còn số lớn nhiều hơn 2 lần số bé. Tìm hai số đó.

v(1)

Lời giải:

Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36 (đơn vị)

Số lớn là : 96 – 36 =60 (đơn vị)

Dạng toán tìm 2 số khi biết tổng số và tỉ số của hai số đó

Cách giải dạng toán này tương tự như dạng trên

Ví dụ: Lớp 5C có tất cả là 35 bạn học sinh. Trong đó tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 3/4. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh nam và có bao nhiêu bạn học sinh nữ?

v2

Lời giải:

Ta có tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh nam lớp 5C là: 35 : 7 x 3 = 13 (học sinh)

Số học sinh nữ của lớp 5C là: 35 – 15 = 20 (học sinh)

Dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu số và tỉ số của 2 số đó

Ví dụ: Tỉ số hoa của bạn Hạnh so với bạn Diệp là 2/5 bông. Được biết, số hoa của bạn Hạnh có được ít hơn số hoa của bạn Diệp là 15 bông. Hỏi số hoa của bạn Hạnh, số hoa của bạn Diệp có là bao nhiêu?

 Lời giải:

Ta có hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần)

Số hoa bạn Hạnh có là: 15 : 3 x 2 = 10 (bông)

Số hoa bạn Diệp có là: 10 + 15 = 25 (bông)

Dạng toán quan hệ tỉ lệ

Khác với những dạng toán trên là những dạng toán tăng, mở rộng so với chương trình lớp 4 trước đó những bạn học sinh đã được học thì dạng toán này là một dạng toán mới được những bạn học sinh làm quen. Nhưng cũng có mối liên hệ với tri thức trước đó những bạn đã được học về tỉ lệ, rút về đơn vị, tìm mối liên hệ giữa những đại lượng trong bài toán và tìm tỉ số.

Ví dụ: Một xe đạp đi trong 2 giờ và đi được 12 km. Hỏi trong 4 giờ xe đạp đó đã đi được bao nhiêu km?

Tóm tắt: 

 • Xe đạp đi trong 2 giờ: 12 km
 • Xe đạp đi trong 4 giờ : ? km

Lời giải:

Ta có 1 giờ xe đạp đi được là: 12 : 2 = 6 (km)

Vậy 4 giờ xe đạp đi được là: 6 x 4 = 24 (km)

Dạng toán tỉ số phần trăm

Để làm tốt dạng bài tập này, những bạn học sinh cần nắm vững tri thức trước đó đã học về tỉ số.

Ví dụ: Lớp 5B có 40 bạn học sinh trong đó có 16 bạn nữ và 24 bạn nam. Hỏi:

a) Tỉ số giữa số bạn nam và số bạn nữ?

b) Tỉ số giữa số bạn nữ và số bạn nam?

c) Tỉ số giữa số bạn nam và cả lớp?

d) Tỉ số giữa số bạn nữ và cả lớp?

Lời giải:

a) Tỉ số giữa số bạn nam và số bạn nữ là: 24 : 16 = 4/3

b) Tỉ số giữa số bạn nữ và số bạn nam là: 16 : 24 = 3/4

c) Tỉ số giữa số bạn nam với cả lớp là : 24 : 40 = 3/5

d) Tỉ số giữa số bạn nữ với cả lớp là : 16 : 40 = 2/5

Dạng toán đi lại đều

đi lại đều là một dạng toán mà những bạn học sinh cần nắm vững những công thức và những đơn vị tính véc tơ vận tốc tức thời

Công thức : S = v x t. Trong đó:

 • S là quãng đường (km,m,…)
 • v là véc tơ vận tốc tức thời ( km/h, m/ phút, m/s,…)
 • t là thời gian đi quãng đường S ( h, phút, s,….)

Ví dụ: bác bỏ Ba chạy 400 m mất 5 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của bác bỏ Ba?

Tóm tắt: S = 400 m

               t = 5 phút

               v = ? m/ phút

Lời giải:

véc tơ vận tốc tức thời chạy của bác bỏ Ba là : 400 : 5 = 80 (m/phút)

Dạng toán hình học

Đó là những tính chu vi, diện tích những hình như tam giác, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang, hình vuông, hình thoi, hình bình hành, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Đó là một lượng công thức lớn mà những bạn học sinh phải nhớ. 

Dưới đây là bảng tổng hợp cho những bạn học sinh tham khảo:

LMK (2)

 

Bạn đang xem bài: Bài tập ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2023

Bài tập ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2023

Bài 1: Quy đồng mẫu số những phân số sau:

a) 1681864759 992 gif và 1684056167 995 gif                                b) 1681972766 495 gif và 1684056168 641 gif

Bài 2: Tính

a) 1681864752 772 gif + 1684056168 641 gif                                  b) 2 : 1681864766 542 gif

c) 1681972758 916 gif x 1684056171 863 gif                                   d) 3 – 1684056173 742 gif

Bài 3: Tìm những phân số bằng nhau trong những phân số sau: 1681864760 764 gif; 1684056174 606 gif; 1684056175 54 gif; 1684056176 963 gif; 1684056176 568 gif

; 1684056177 164 gif

Bài 4: So sánh hai phân số theo hai cách khác nhau:

a) 1681864766 542 gif và 1684056178 226 gif                                       b) 1684056179 398 gif và 1681864760 671 gif

Bài 5: Tìm x

a) x – 11681864760 764 gif

 = 21684056181 426 gif                             b) 51684056181 752 gif : x = 41681712749 452 gif

Bài 6: Điền vào chỗ trống:

5m 4cm = ……… cm

270 cm = ………..dm

520 cm = ……..m ……..cm

Bài 7: Một xe chở bao loại bao tải: đỏ, xanh, vàng gồm 1200 cái. Số bao đỏ chiếm 1684056183 148 gif tổng số bao, số bao xanh chiếm 1684056184 970 gif

 tổng số bao. Hỏi có bao nhiêu bao vàng?

Bài 8: Một tấm lưới hình chữ nhật có chiều dài 1684056184 22 gif m, chiều rộng 2m. Tấm lưới được chia thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần?

Bài 9: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) chuyển 41681864766 542 gif thành phân số ta được 

A. 1684056185 821 gif              B. 1684056186 921 gif            C. 1684056187 90 gif            D. 1684056188 747 gif

b) 1681972766 495 gif của 18 là:

A. 6m             B. 12m           C. 18m          D. 27m

Bài 10: Hai thùng dầu có 168l dầu. Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có rất nhiều hơn thùng thứ hai là 25l.ật đó?

Bài 11: Chu vi của một hình chữ nhật là 56, chiều rộng bằng 1681864763 283 gif chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nh

Bài 12: Có một nhóm 10 người lao động trong một ngày sửa được 37m đường. Với năng suất tương tự thì trong 20 ngày người lao động làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?

Bài 13: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Quỳnh mua 6 hộp bút màu tương tự hết bao nhiêu tiền?

Bài 14: Trung bình cộng tuổi của chị và em là 8 tuổi. Tuổi em là 3 tuổi. Tính tuổi chị?

Bài 15: Mỗi đội có 6 chiếc xe, mỗi xe đi 50km thì kinh phí hết 1 200 000 đồng. nếu như đội đó có 10 cái xe, mỗi xe đi 100km thì kinh phí hết bao nhiêu tiền?

Bài 16: Một tàu bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ bay tàu bay đi được bao nhiêu km?

Bài 17: Mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 161,5 m^2, chiều rộng là 8,5m. Tính chi vi mảnh đất đó?

Bài 18: Một ô tô trong 4 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 36km, trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 41km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km?

Bài 19: Để lát được một căn phòng, người ta sử dụng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80 cm, chiều rộng 20 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích là bao nhiêu m^2?

Bài 20: Hai người thợ nhận được 213000 đồng tiền công. Người thứ nhất làm trong 4 ngày mỗi ngày làm 9 giờ, người thứ hai làm trong 5 ngày, mỗi ngày làm 7 giờ. Hỏi mỗi người thụ hưởng được bao nhiêu tiền công?

Trên đây là bài tập ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2023 Luật Minh Khuê. Cảm ơn sự theo dõi của những độc giả.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts