Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh có đáp án chọn lựa lọc

Dưới đây doanh nghiệp Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng nội dung liên quan tới bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng anh có đáp án chọn lựa lọc qua bài viết sau:

1. Cách phát âm và đánh trọng âm tiếng anh

Phát âm và đánh trọng âm là hai khía cạnh quan trọng trong việc học tiếng Anh.

– Phát âm tiếng Anh

Bạn đang xem bài: Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh có đáp án chọn lựa lọc

Trong tiếng Anh có 44 âm và những âm này được phân chia thành 2 loại chính: nguyên âm (vowel) và phụ âm (consonant).

+ Nguyên âm: A, E, I, O, U và thỉnh thoảng Y. Mỗi nguyên âm có một cách phát âm riêng và cần phải tập dượt nhiều để phát âm chuẩn xác.

+ Phụ âm: có rất nhiều âm phụ âm khác nhau nhưng chúng ta cần lưu ý những âm phát âm khác nhau trong những từ khác nhau như th: thin, that; sh: ship, shop; ch: chat, cheap; zh: pleasure, measure; ng: sing, strong;…

Để phát âm chuẩn, người học cần phải chú ý tới sự khác biệt giữa âm tiếng Anh và âm tiếng Việt, đặc biệt là những âm không có trong tiếng Việt. Bạn có thể tập dượt phát âm bằng cách nghe và đọc kèm theo, hoặc tham gia những lớp học phát âm nhiều năm kinh nghiệm.

– Đánh trọng âm tiếng Anh

Trong tiếng Anh, mỗi từ đều có một âm tiết được đánh trọng âm. Trọng âm là âm tiết được nhấn mạnh hơn trong từ.

Đánh trọng âm đúng là rất quan trọng vì nó có thể thay đổi ý nghĩa của từ. Ví dụ:

+ PREsent (tức là món quà) – preSENT (tức là hiện tại)

+ CONduct (tức là hành vi) – conDUCT (tức là chỉ đạo)

Đánh trọng âm có thể được xác định bằng cách học và nắm vững những quy tắc sau:

– Trọng âm thường rơi vào âm tiết trước hết của từ (Ví dụ: friend, happy)

– Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai từ cuối của từ nếu như từ có hơn hai âm tiết (Ví dụ: banana, umbrella)

– những từ tiếng Anh có trọng âm khác nhau dù có cùng đánh vần (Ví dụ: record (tức là ghi lại) – record (tức là tài liệu thu thanh));

Cách đánh trọng âm những từ chứa vần đặc biệt

– Danh từ chỉ môn học: Trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết.

Ví dụ:

Chocolate /ˈtʃɒk.lɪt/ (sô-cô-la)

Favorite /ˈfeɪ.vrɪt/ (ưa thích)

Lite /laɪt/ (nhẹ, không nặng)

Absolute /ˈæb.sə.luːt/ (tuyệt đối)

Attitude /ˈæt.ɪ.tjuːd/ (thái độ)

Substitute /ˈsʌb.stɪ.tjuːt/ (thay thế)

– Danh từ có 3 âm tiết trở lên: Trọng âm thường đặt ở âm tiết thứ hai tính từ đầu.

Ví dụ:

University /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ (đại học)

Opportunity /ˌɒp.əˈtjuː.nɪ.ti/ (thời cơ)

Economy /ɪˈkɒn.ə.mi/ (kinh tế)

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmɛn.təl/ (môi trường)

Philosophy /fɪˈlɒs.ə.fi/ (triết học)

Technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ).

Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh cũng rất quan trọng và tác động tới sự hiểu nhầm trong giao tiếp. Trọng âm là sự nhấn mạnh vào âm tiết nào trong từ, tạo ra sự khác biệt về âm thanh và cách phát âm. Trọng âm thường đặt ở âm tiết thứ hai từ cuối cùng, ví dụ như “comPANy”, “reALize”, “aBOUT”, “deCIDE”. Tuy nhiên, cũng có những từ có trọng âm đặt ở âm tiết trước hết, như “aMONG”, “aSIDE”, “aHEAD”. Ngoài ra, cũng có những trường hợp khi cùng một từ có thể có rất nhiều trọng âm khác nhau, tùy thuộc vào văn cảnh và cách sử dụng. Ví dụ, từ “REcord” có thể có trọng âm đặt ở âm tiết trước hết khi nó được sử dụng như danh từ, nhưng khi nó được sử dụng như động từ thì trọng âm lại đặt ở âm tiết thứ hai. Việc đánh trọng âm đúng cách sẽ giúp người nói tránh được sự hiểu nhầm trong giao tiếp và cảm thấy tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Để có thể đánh trọng âm đúng, bạn có thể tập dượt bằng cách nghe và phát âm nhiều từ và câu khác nhau, hoặc tìm hiểu những quy tắc phát âm cơ bản trong tiếng Anh.

 

2. vì sao cần đánh trọng tâm trong tiếng anh

Việc đánh trọng âm trong tiếng Anh rất quan trọng vì nó giúp người nói diễn đạt và giao tiếp hiệu quả hơn. những từ tiếng Anh có thể có độ dài và số lượng âm tiết khác nhau, và đánh trọng âm đúng sẽ giúp người nghe dễ hiểu hơn về ý nghĩa của câu. nếu như bạn không đánh trọng âm đúng, câu của bạn có thể bị người nghe hiểu sai hoặc nhầm lẫn về ý nghĩa. Ngoài ra, đánh trọng âm cũng sẽ giúp người nói tự tin hơn trong việc phát âm tiếng Anh và tránh được sự lặp lại hay nhàm chán trong cách nói.

Đánh trọng âm cũng có thể giúp người học tiếng Anh nhìn thấy được những mẫu ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm đúng của tiếng Anh. Điều này rất hữu ích trong quá trình học tập và tăng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Khi đọc văn bản tiếng Anh, đánh trọng âm đúng cách sẽ giúp người đọc phát âm chuẩn xác những từ, cụm từ và câu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người học tiếng Anh, giúp họ phát âm chuẩn xác và truyền tải ý nghĩa của văn bản một cách hiệu quả. Việc đánh trọng âm đúng cách cũng sẽ giúp người nói tiếng Anh truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn. Khi đánh trọng âm sai, người nghe có thể dễ dàng hiểu nhầm hoặc không hiểu được ý nghĩa của từ hoặc câu.

Ngoài ra, đánh trọng âm đúng cách cũng sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ của câu văn. Những từ được đánh trọng âm đúng sẽ được phát âm mạnh mẽ và rõ ràng hơn, giúp câu văn trở nên ấn tượng và cuốn hút hơn. Vì vậy, việc học cách phát âm và đánh trọng âm đúng cách là rất quan trọng đối với việc học tiếng Anh và giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.

 

3. Bài tập phát âm và trọng âm trong tiếng Anh có đáp án chọn lựa lọc

Đây là một số bài tập về phát âm và trọng âm trong tiếng Anh kèm theo đáp án để bạn có thể tự rà soát và tăng kỹ năng của mình:

1. Choose the word with the stress on the FIRST syllable:

A. hotel

B. prefer

C. tourist

D. cinema

=> Answer: a) hotel

2. Choose the word with the stress on the SECOND syllable:

a) guitar

b) present

c) weekend

d) perfume

=> Answer: b) present

3. Choose the word with the stress on the THIRD syllable:

a) banana

b) computer

c) incredible

d) opposite

=> Answer: c) incredible

4. Choose the word with the stress on the FOURTH syllable:

a) photography

b) individual

c) abbreviation

d) autobiography

=> Answer: b) individual

5. Choose the word with the stress on the FIFTH syllable:

a) opportunity

b) popularize

c) congratulations

d) investigation

=> Answer: c) congratulations

6. Choose the word with the stress on a different syllable from the others:

a) yesterday

b) arrive

c) typical

d) generate

=> Answer: c) typical (the stress is on the first syllable, while the others have the stress on the second syllable)

7. Choose the word with a different stress pattern from the others:

a) economy

b) biology

c) geography

d) photography

=> Answer: d) photography (the stress is on the fourth syllable, while the others have the stress on the third syllable)

8. Choose the word that rhymes with the other words:

a) table

b) capable

c) disable

d) criminal

=> Answer: b) capable (rhymes with table and disable)

9. Choose the word that doesn’t rhyme with the other words:

a) hard

b) card

c) yard

d) smart

=> Answer: d) smart (doesn’t rhyme with the other -ard words)

10. Choose the word that has a different vowel sound from the others:

a) food

b) blue

c) soon

d) rule

=> Answer: d) rule (has a different vowel sound from the others, which are all pronounced with the “oo” sound)

11. chọn lựa từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

a) banana

b) guitar

c) camera

d) tomato

=> Đáp án: d) tomato

12. chọn lựa từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai:

a) banana

b) elephant

c) guitar

d) calendar

=> Đáp án: c) guitar

13. chọn lựa từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba:

a) elephant

b) banana

c) camera

d) calendar

=> Đáp án: d) calendar

14. chọn lựa từ có trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng:

a) elephant

b) banana

c) guitar

d) tomato

=> Đáp án: b) banana

15. chọn lựa từ có trọng âm rơi vào âm tiết trước hết:

a) banana

b) elephant

c) guitar

d) tomato

=> Đáp án: b) elephant

Dạng bài tập 2: Thực hiện tập đọc những từ và câu có đánh trọng âm đúng:

a) Computer /kəmˈpjuː.tər/ (máy tính)

b) Restaurant /ˈrɛs.tə.rɒnt/ (nhà hàng)

c) Photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/ (nhiếp ảnh)

d) Successful /səkˈsɛs.fəl/ (thành công)

e) History /ˈhɪs.tər.i/ (lịch sử)

f) University /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ (đại học)

g) Delicious /dɪˈlɪʃ.əs/ (ngon mồm)

h) Necessary /ˈnɛs.ə.sər.i/ (cần thiết)

i) Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ (đẹp đẽ)

j) Mathematics /ˌmæθ.əˈmæt.ɪks/ (toán học).

Trên đây là nội dung tư vấn mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. nếu như quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 19006162 để được hỗ trợ và tư vấn thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts