Bài tập tập dượt Cấu tạo Vỏ nguyên tử – Hóa 10 bài 6

Chương 1 với nội dung về nguyên tử những em đã biết nguyên tử có cấu tạo thế nào? tạo nên từ những hạt gì? Kích thước, khối lượng, điện tích của chúng ra sao? Hạt nhân nguyên tử được tạo nên từ những hạt nào? Cấu tạo vỏ nguyên tử thế nào? Mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử với tính chất của những yếu tố.

Bài viết dưới đây sẽ giúp những em củng cố tri thức về trình tự những phân lớp electron theo chiều tăng năng lượng trong nguyên tử. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp. Cấu hình electron của nguyên tử.

Bạn đang xem bài: Bài tập tập dượt Cấu tạo Vỏ nguyên tử – Hóa 10 bài 6

Đồng thời, rèn luyện kỹ năng xác định số electron của những lớp và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 20 yếu tố đầu trong bảng tuần hoàn, từ đó suy ra tính chất cơ bản của yếu tố.

I. tri thức cần nắm vững về cấu tạo vỏ nguyên tử

1. trình tự những mức năng lượng từ thấp tới cao

 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s…

2. Số electron tối đa trong một lớp, phân lớp

– Lớp thứ n (n=1,2,3,4) là: 2n2e.

– Phân lớp:  s2,  p6,  d10,  f14.

3. Electron có mức năng lượng cao nhất phân bố vào phân lớp nào thì đó chính là họ của yếu tố.

lop va phan lop electron hoa 10Bảng 3: Lớp và phân lớp electron

4. Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của yếu tố, sẽ bão hòa bền với 8e( Trừ He, 2e ngoài cùng).

– nếu như số electron thuộc lớp ngoài cùng là 1, 2 hoặc 3e: yếu tố có tính kim loại

– nếu như số electron thuộc lớp ngoài cùng là 4e: yếu tố là kim loại nếu như có 4 lớp e trở lên, còn lại là phi kim.

– nếu như số electron thuộc lớp ngoài cùng là 5, 6 hoặc 7e: yếu tố thường có tính phi kim

– nếu như số electron thuộc lớp ngoài cùng là 8e: yếu tố tương đối trơ về mặt hóa học (nguyên tử của yếu tố khí trơ).

moi lien he giua lop electron ngoai cung voi loai nguyen to hoa 10Bảng 4: Mối liênhệ giữa lớp electron lớp ngoài cùng với loại yếu tố

* Lưu ý: Cách viết cấu hình electron nguyên tử gồm những bước sau:

– Bước 1: Xác định số electron của nguyên tử

– Bước 2: những electron được phân số tuần tự vào những phân lớp theo chiều tăng dần của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…) và tuân theo quy tắc sau:

 Phân lớp s chứa tối đa 2 electron;

 Phân lớp p chứa tối đa 6 electron;

 Phân lớp d chứa tối đa 10 electron;

 Phân lớp f chứa tối đa 14 electron;

– Bước 3: Viết cấu hình electron trình diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc những lớp khác nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s…)

* Ví dụ: Nguyên tử sắt: Z=26, có 26 electron. những electron của nguyên tử Fe được phân bố như sau (theo mức năng lượng): 1s22s22p63s23p64s23d6.

 Cấu hình electron của nguyên tử Fe là: 1s22s22p63s23p63d64s2.

II. Bài tập tập dượt cấu tạo vỏ nguyên tử

* Bài 1 trang 30 SGK Hóa 10: Thế nào là yếu tố s, p, d, f?

* Lời giải:

– yếu tố s là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

– yếu tố p là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 

– yếu tố d là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

– yếu tố f là những yếu tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

* Bài 2 trang 30 SGK Hóa 10: những electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao?

* Lời giải:

– những electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L vì sắp hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn.

* Bài 3 trang 30 SGK Hóa 10: Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử yếu tố đó ? Cho thí dụ.

* Lời giải:

– Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tử yếu tố.

– Thí dụ: Liti, natri có 1e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của kim loại, oxi và lưu huỳnh đều có 6e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.

* Bài 4 trang 30 SGK Hóa 10: Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron?

c) Đó là yếu tố kim loại hay phi kim?

* Lời giải:

– Nguyên tử có 20 electron nên có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2.

a) Nguyên tử có 4 lớp electron

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron

c) Do nguyên tử nguyên tử có 2e lớp ngoài cùng nên yếu tố đó là kim loại.

* Bài 5 trang 30 SGK Hóa 10: Cho biết số electron tối đa ở những phân lớp sau:

a) 2s.     b) 3p.

c) 4s.     d) 3d.

* Lời giải:

a) 2s2.     b) 3p6.

c) 4s2.     d) 3d10.

* Bài 6 trang 30 SGK Hóa 10:  Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3.Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron?

b) Số hiệu nguyên tử của P là bao nhiêu?

c) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất?

d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron?

e) Photpho là yếu tố kim loại hay phi kim? Cho thí dụ.

* Lời giải:

a) Nguyên tử photpho có 15e

b) Số hiệu nguyên tử của photpho là: 15

c) Lớp thứ ba có mức năng lượng cao nhất.

d) Có 3 lớp electron:

 Lớp thứ nhất có: 2e

 Lớp thứ hai có: 8e

 Lớp thứ ba có: 5e

e) Photpho là phim kim vì có 5e ở lớp ngoài cùng.

* Bài 7 trang 30 SGK Hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì? Cho thí dụ.

* Lời giải:

+ Cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bố electron trên những lớp và phân lớp. Từ đó soi cầu được rất nhiều tính chất của nguyên tử yếu tố.

+ Thí dụ: yếu tố Na có cấu hình electron là 1s22s22p63s1

 – Cấu tạo nguyên tử: điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử có 3 lớp electron và có 1e ở lớp ngoài cùng.

 – Vị trí của yếu tố trong bảng tuần hoàn: ô số 11, chu kì 3, nhóm IA.

 – Tính chất hóa học đặc trưng: do có 1e lớp ngoài cùng nên Na là một kim loại mạnh.

* Bài 8 trang 30 SGK Hóa 10: Viết cấu hình electron đầy đủ cho những nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:

a) 2s1.          b) 2s22p3.

c) 2s22p6.     d) 3s23p3.

e) 3s23p5.     g) 3s23p6.

* Lời giải:

Cấu hình electron đầy đủ cho những nguyên tử:

a) 1s22s1.

b) 1s22s22p3.

c) 1s22s22p6.

d) 1s22s22p63s23p3.

e) 1s22s22p63s23p5.

g) 1s22s22p63s23p6

* Bài 9 trang 30 SGK Hóa 10: Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 yếu tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa.

b) 2 yếu tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

c) 2 yếu tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

* Lời giải:

a) 1645515835e9290zt6fq: có cấu hình e: 1s22s22p6 ⇒ có 8e lớp ngoài cùng

và  : có cấu hình e: 1s22s22p63s23p6 ⇒ có 8e lớp ngoài cùng

b)  : có cấu hình e: 1s22s22p63s1 ⇒ có 1 e lớp ngoài cùng

và  1645515851yvzw5zaqko: có cấu hình e: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ có 1 e lớp ngoài cùng

c) 1645515855hgcyhjjb59 : có cấu hình e: 1s22s22p5 ⇒ có 7e lớp ngoài cùng

và 164551585909vvggns0j : có cấu hình e: 1s22s22p63s23p5 ⇒ có 7e lớp ngoài cùng

Hy vọng với bài viết Bài tập tập dượt Cấu tạo Vỏ nguyên tử ở trên giúp ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để cmm.edu.vnghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tốt.

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bai-tap-luyen-tap-cau-tao-vo-nguyen-tu-hoa-10-bai-6/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts