Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương nghiệp

BÀI TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG thương nghiệp

Bài 1

Bạn đang xem bài: Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương nghiệp

Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB(TpHCM) có những nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200 trđ, lãi suất 1,2%/tháng.

2. Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi của sổ tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011, số tiền 400 trđ, với lãi suất 0,75%/tháng sang mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 1,25%/tháng, rút trước hạn lãi suất 0,25%/tháng.

3. Được phép của NHNN, ACB mở phát hành 3 triệu kỳ phiếu theo mệnh giá 1trđ/kỳ phiếu, tổng số tiền phát hành 3.030 tỷ đã được doanh nghiệp phát hành chuyển khoản từ BIDV Q.1 thanh toán cho NH, kỳ phiếu có thời hạn 6 tháng, lãi trả sau với lãi suất 14%/năm.

4. Ông Việt Khoa rút 2 tỷ tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình.

5. 11g15 Ông Xuân Bách nộp 45 tỷ để chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán của bà Cát Tường có tài khoản mở tại ACB Đồng Nai. NH thu theo túi niêm phong.

6. 1g15 Thủ quỹ kiểm đếm số tiền trong túi niêm phong là 45,002 tỷ. NH chuyển 45 tỷ vào tài khoản TGTT của bà Tường và trả phần còn lại vào tài khoản TGTT của ông Bách.

7. Ngân hàng tính lãi cho tài khoản tiền gửi thanh toán ông Khoa, ông Bách số tiền tuần tự là 130.000đ và 287.000đ.

8. Cô Ngân Hoa rút 2 triệu từ tài khoản TGTT của mình tại máy ATM của Ngân hàng.

9. Bà Nguyệt Hương tới nhận lãi hàng tháng bằng tiền mặt của sổ tiết kiệm mở ngày 28/03/2011 với số tiền 4 tỷ, kỳ hạn 6 tháng, lãi hàng tháng, lãi suất 1%/tháng, bà Hương chưa nhận lãi tháng nào.

10. Cô Thu Cúc tới tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi trước, lãi suất 0,9% tháng, rút trước hạn lãi suất 0,15%, ngày mở sổ 05/03/2011, Cô Cúc yêu cầu lấy tiền mặt.

Yêu cầu:

Định khoản những nghiệp vụ phát sinh 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB. Giả sử Ngân hàng ACB hạch toán dự chi lãi theo ngày, tính lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm theo số ngày thực tế, lãi hồ sơ có giá tính tròn tháng (1 tháng = 30 ngày, 1 năm = 360 ngày, lãi trả trước NH phân bổ hàng ngày vào cuối ngày, phụ trội, chiết khấu phát hành GTCG phân bổ hàng ngày.

Bài 2
Sau đây trích lọc một số nghiệp vụ liên quan tới tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và tại Ngân hàng Eximbank Phú Mỹ Hưng. (Biết rằng: đối với lãi tiền gửi tiết kiệm Eximbank dự chi lãi hàng ngày vào cuối ngày; lãi tiền gửi thanh toán Eximbank tính theo phương pháp tích số, ngày tính lãi là ngày cuối tháng), lãi suất vận dụng đối với tiền gửi thanh toán từ ngày 01/08/2010 là 0,3%/ tháng.

(1) Ngày 08/08/2010 Cô Hoàng Mai nộp 400.000.000đ vào tài khoản tiền thanh toán của Ông Chí Dũng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng. Eximbank Phú Mỹ Hưng.

(2) Ngày 10/08/2010 Ông Chí Dũng rút 250.000.000 từ tài khoản tiền gửi thanh toán để mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi khi đáo hạn, lãi suất vận dụng 0,9%/tháng, Eximbank tính lãi cho những khoản tiền gửi tiết kiệm rút trước hạn là 0,25% tháng.

(3) Ngày đáo hạn, 10/11/2010, Ông Chí Dũng không tới tất toán sổ tiết kiệm

(4) Ngày 20/11/2010 Ông Chí Dũng tất toán sổ tiết kiệm, chuyển toàn bộ vốn gốc vào tài khoản tiền gửi thanh toán, lãi lãnh bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

Tính toán và định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Eximbank Phú Mỹ Hưng tại những thời khắc 08/08/2010, 10/08/2010, 31/08/2010 ( tính lãi nhập vốn cho tiền gửi thanh toán), 10/11/2010, 20/11/2010.

Biết rằng số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của Ông Chí Dũng vào ngày 01/08/2010 là 50.000.000đ, và chỉ yêu cầu tính lãi nhập vốn cho tiền gửi thanh toán trong tháng 08/2010 cụ thể là vào ngày 31/08/2010.

Bài tập 3 – chương cho vay

Ngày 06/05/2009 NH ACB Thủ Đức giải ngân cho ông Liêm khoản vay 1,2 tỷ, theo yêu cầu của Ông Liêm, khoản vay này ACB chuyển cho doanh nghiệp Hoàng Mai có tài khoản mở tại NH Techcombank Hà Nội, biết rằng ACB Thủ Đức và Techcombank Hà Nội tham gia thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NH Nhà Nước. Kỳ hạn vay 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng. Ông Liêm thế chấp ngôi nhà có trị giá 2,5 tỷ (giá do HĐTĐ ABC định giá), theo hợp đồng vay vốn, ông Liêm trả lãi mỗi tháng bằng tiền mặt vào ngày 6 hàng tháng, vốn gốc hoàn trả vào ngày đáo hạn, ông Liêm trả lãi lần 1, 2 đúng hợp đồng. NH dự thu lãi cho vay hàng ngày vào cuối mỗi ngày.

Yêu cầu: xử lý và định khoản những nghiệp vụ có thể phát sinh tại những thời khắc 06/05;06/06;06/07. tới 06/08 ông Liêm chưa thanh toán lãi lần 3 và chưa hoàn trả số vốn gốc. Ông Liêm làm đơn đề nghị NH ACB Thủ Đức gia hạn sẽ hoàn trả vào 2 tháng sau. Căn cứ trên những thông tin về sự sút giảm khả năng trả nợ của Ông Liêm, NH chuyển nợ của khách hàng này sang nợ nhóm 3 và tính lãi phạt gấp 150% lãi suất đã thoả thuận ban đầu với khách hàng ( tính từ ngày 06/08 về sau)

tới ngày 06/10 ông này chưa trả nợ được và đề nghị gán nợ ngôi nhà đã thế chấp trước đây. NH ACB và ông Liêm đồng ý định giá lại ngôi nhà, trị giá ngôi nhà lúc này là 2,2 tỷ, sau đó ngày 20/10 NH ACB phát mãi ngôi nhà thu được 2,28 tỷ, người mua nhà có tài khoản mở tại NH Đông Á- Củ Chi trích tiền từ tài khoản TG thanh toán của mình trả tiền mua nhà cho NH ACB Thủ Đức ( Đông Á Củ Chi và ACB Thủ Đức tham gia thanh toán bù trừ).

Yêu cầu: xử lý và định khoản những nghiệp vụ có thể phát sinh tại những thời khắc: 06/08; 06/10;20/10. Giả sử Ngân hàng dự chi, dự thu lãi hàng ngày vào cuối ngày.

Bài 4

doanh nghiệp PTL có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NH Vietcombank (VCB) Khánh Hòa. PTL thỏa thuận với Vietcombank Khánh Hòa vay thấu chi trên tài khoản tiền gửi thanh toán này với hạn mức thấu chi là 400.000.000 đ, lãi suất vay thấu chi là 1%/tháng trên số dư Nợ thực tế, NH thu nợ gốc ngay khi tài khoản tiền gửi của PTL có khoản tiền chuyển vào, nợ lãi tính theo tích số, thu vào cuối tháng dương lịch. nếu như tài khoản có số dư Có thì vẫn tính lãi cho khách hàng như tính lãi cho tiền gửi thanh toán thông thường, lãi suất vận dụng cho tiền gửi thanh toán là 0,25%/ tháng. Đầu tháng, ngày 1/9/2010 tài khoản của doanh nghiệp PTL có số dư Có là 200.000.000 đ.

1. Ngày 4/9/2010 NH nhận được giấy báo Có từ NH MHB Cần Thơ với nội dung, doanh nghiệp Phương Tùng chuyển tiền thanh toán lô hàng mua ngày 14/08 cho doanh nghiệp PTL, số tiền 700.000.000 đ. (VCB Khánh Hòa và MHB Cần Thơ thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước)

2. Ngày 10/9/2010 kế toán doanh nghiệp PTL đem tờ séc lĩnh tiền mặt do chính PTL ký phát để rút 300.000.000 đ.

3. Ngày 14/9/2010 NH nhận được Uỷ nhiệm Chi của PTL với nội dung ứng trước cho doanh nghiệp Tia Sáng có tài khoản mở tại Vietcombank- Sở Giao Dịch 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) 100. 000.000 đ để mua lô thiết bị. (VCB Khánh Hòa và VCB Sở Giao Dịch TP.HCM tham gia thanh toán điện tử liên hàng.) Phí chuyển tiền 0,02% trên số tiền chuyển (nhưng không quá 100.000 đ), thuế GTGT của dịch vụ chuyển tiền 10%, PTL nộp bằng tiền mặt.

4. Ngày 20/9/2010 VCB Khánh Hòa nhận từ NH BIDV Khánh Hòa tờ Séc chuyển khoản do PTL ký phát ngày 13/9/2010, số tiền 800.000.000 đ. VCB Khánh Hòa đã thanh toán tờ séc này. (VCB Khánh Hòa và BIDV Khánh Hòa tham gia thanh toán bù trừ.)

5. Ngày 25/9/2010 doanh nghiệp VP có taì khoản tại NH Đông Á Đà Nẵng chuyển 200.000.000 đ ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp PTL. (Đông Á Đà Nẵng và VCB Khánh Hòa thanh toán từng lần qua NH Nhà Nước).

6. Ngày 26/9/2010, nhận được giấy báo chuyển tiền nhận bằng CMND 10 triệu từ VCB Sở GD 2 (TPHCM), nội dung: Cô Quỳnh Mai chuyển tiền cho bà Quỳnh Hương có số CMND: 311234787.

Yêu cầu:

Tính lãi tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp PTL trong tháng 9/2010.

Tính lãi tiền vay (thấu chi) của doanh nghiệp PTL trong tháng 9/2010.

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 9/2010.

Bài 5
Sau đây trích lọc những nghiệp vụ phát sinh tại Ngân hàng Techcombank Bình Thạnh.

1. 10/03/2010 nhận giấy báo Có từ Techcombank An Giang với nội dung doanh nghiệp Lương Thực thanh toán cho doanh nghiệp Cơ Giới tiền mua thiết bị, số tiền 150.000.000 đ.

2. 12/03/2010, đúng ngày đáo hạn Ông Hoàng Vũ nộp sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi cuối kỳ. Vốn gốc 150.000.000, Ông Vũ chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán, lãi lĩnh bằng tiền mặt.

3. 14/03/2010, Bà Vân Anh thế chấp lô đất trị giá 900.000.000 đ để vay 300.000.000 đ thanh toán tiền mua hàng cho doanh nghiệp An My có tài khoản tại HD Bank Quận 3, ngân hàng đã giải ngân theo đúng yêu cầu của khách hàng, kỳ hạn vay 3 tháng, lãi suất 2%/ tháng. Lãi thu vào ngày 14 hàng tháng bằng tiền mặt.

4. 18/3/2010, doanh nghiệp Cơ Giới nộp Uỷ nhiệm Chi số tiền 300.000.000 đ, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp Thép ở Techcombank Thái Nguyên. Phí chuyển tiền 0,02% trên số tiền chuyển, thuế GTGT dịch vụ chuyển tiền 10%. Ngân hàng thu phí chuyển tiền tài Cơ Giới bằng tiền mặt.

5. 20/3/2010, Cô Yến Khoa tất toán sổ tiền gửi tiết kiệm, lãi trả trước, kỳ hạn 3 tháng, ngày gửi 2/1/2010, vốn gốc 400.000.000 đ, lãi suất vận dụng cho tiết kiệm lãi trả trước kỳ hạn 3 tháng là 0,9%/ tháng, nếu như rút trước hạn lãi suất là 0,3%/ tháng. Cô Khoa đề nghị rút 300.000.000 đ vốn gốc bằng tiền mặt, số vốn gốc còn lại chuyển ứng trước cho doanh nghiệp Cơ Giới.Ngân hàng thu lại khoản lãi đã chi vượt cho Cô Khoa bằng tiền mặt. Ngân hàng phân bổ lãi trả trước vào kinh phí vào hàng ngày vào cuối mỗi ngày khởi đầu từ ngày Cô Khoa gửi tiền.

6. 26/3/2010, doanh nghiệp Cơ Giới nộp Séc lĩnh tiền mặt 70.000.000 đ.

7. 28/3/2010, Ông Minh Quân chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán gửi tại Ngân hàng trả góp kỳ 4 khoản vay, nợ gốc ban đầu 300.000.000 đ (giải ngân vào ngày 28/11/2009), phương thức trả góp theo kỳ khoản cố định, góp trong 18 tháng, lãi suất 2%/ tháng.

8. 29/3/2010, Cô Như Ý nộp tiền mặt trả góp khoản vay, nợ gốc ban đầu 60.000.000 đ (giải ngân 29/11/2009), góp theo kỳ khoản giảm dần trong vòng 6 tháng, lãi suất 1,5%/tháng.

9. 30/03/2010, Ngân hàng phát mãi ngôi nhà của Cô Quỳnh Trang đã xiết nợ 14/02/2010, trị giá lúc xiết nợ là 2 tỷ, giá phát mãi 1,8 tỷ, tiền phát mãi được doanh nghiệp Phú Gia có tài khoản tại ACB- Quận 7 chuyển trả cho Ngân hàng, thu hồi khoản nợ gốc trung hạn thuộc nhóm 4 là 1,3 tỷ, nợ lãi là 220 triệu đồng, phần còn lại trả vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Cô Trang.

Yêu cầu:

Tính lãi tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp Cơ Giới trong tháng 3/2010.

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại NH Techcombank Bình Thạnh.

Biết rằng:

a. Ngân hàng Techcombank tham gia thanh toán:
– Bù trừ với những ngân hàng khác hệ thống, cùng địa bàn;
– Liên hàng với những ngân hàng cùng hệ thống, khác địa bàn;
– Qua tài khoản gửi tại NHNN với những ngân hàng khác hệ thống, khác địa bàn.

b. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi cuối kỳ là 1,2%/ tháng , lãi suất tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0,4%/ tháng.

c. Ngân hàng dự thu, dự chi lãi hàng ngày vào cuối mỗi ngày.

d. Số dư tài khoản tiền gửi doanh nghiệp Cơ Giới vào 1/3/2010 là 200.000.000.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bai-tap-tong-hop-ke-toan-ngan-hang-thuong-mai/

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button