Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 5 mới nhất 2023

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVMN thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé.

Mới những thầy cô tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 5.

 

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 5 mới nhất 2023

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng module 5 GVMN 5

1. Đặt vấn đề:

 Giáo dục măng non là cấp học trước tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện việc nuôi dưỡng săn sóc và giáo dục trẻ em. Giáo dục măng non đặt nền tảng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội cho trẻ em. Việc tiếp thu chương trình săn sóc giáo dục măng non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ em.

Thế kỷ 21 là thế kỷ của nền văn minh và trí tuệ. Đặc biệt giáo dục măng non cũng cần có những chuyển biến mới về chất lượng. Việc đổi mới về nội dung phương pháp dạy học được đặt ra đối với bậc học măng non và đặt trong toàn bộ hệ thống giáo dục trong đó nhân tố quyết định chất lượng săn sóc giáo dục trẻ là đối với thầy giáo. Bởi lẽ để trẻ có thể phát triển toàn diện có tư cách tốt hay không đều phụ thuộc vào việc săn sóc trẻ ngay từ lứa tuổi măng non.

Giáo dục trẻ không chỉ thông qua lời nói cử chỉ hay một hành động mà vấn đề ở chất lượng của một quá trình săn sóc giáo dục trẻ của hàng ngũ thầy giáo măng non trong những nhà trường. Trước tình hình đó việc bồi dưỡng chuyên môn cho hàng ngũ thầy giáo là một yêu cầu cấp bách và là điều kiện kiên quyết nhằm khẳng định sự tồn tại và xây dựng thương hiệu của nhà trường.

hàng ngũ cán bộ thầy giáo có vai trò quyết định trong việc săn sóc giáo dục trẻ ở những trường măng non, vì vậy bất kỳ người quản lý nào đều phải có suy nghĩ làm thế nào để trường măng non trở thành một nhà trường phát triển tốt. Muốn được như thế trước hết phải có đội mũ mạnh vững về chuyên môn và điều đó không thể bỏ qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng cán bộ thầy giáo. Với mục tiêu là nhằm hoàn thiện quá trình huấn luyện khắc phục những thiếu sót đầy đặn trong quá trình giảng dạy về ý kiến nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội.

 Trên thực tế ngày nay hàng ngũ thầy giáo măng non đều được huấn luyện theo đúng chuyên môn, ngành học. Tuy nhiên do trình độ tiếp thu năng lực, năng khiếu, điều kiện có mỗi thầy giáo là khác nhau. Một số thầy giáo trẻ mới ra trường chưa có thương hiệu hoặc một số thầy giáo theo học những lớp huấn luyện của hệ liên kết tại chức nên phương pháp dạy trẻ còn nhiều hạn chế. không những thế phụ huynh thiếu quan tâm tới sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc không có rất nhiều thời gian để săn sóc con. Mặt khác hạ tầng của Nhà trường còn hạn chế do diện tích trường hẹp, chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Vì vậy việc tăng chất lượng giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt chất lượng giáo dục, tiếp cận đổi mới giáo dục măng non giúp trẻ phát triển một cách toàn diện là hết sức cần thiết.

Với trách nhiệm của một thầy giáo, một cán bộ quản lý tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để thực hiện tốt công việc bồi dưỡng chuyên môn. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao. Vì vậy tôi chọn lựa đề tài một số giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho hàng ngũ thầy giáo trong trường măng non.

2. khắc phục vấn đề

2.1. Cơ sở lý luận

công việc bồi dưỡng chuyên môn cho hàng ngũ thầy giáo trong nhà trường là nhiệm vụ hàng đầu để khắc phục những hạn chế trong quá trình săn sóc giáo dục trẻ góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục măng non nhằm tăng phẩm chất đạo đức sư phạm của hàng ngũ thầy giáo.

Chuyên môn là tổ hợp những trí thức kỹ năng, kỹ xảo thực hành mà con người tiếp xúc được khoa huấn luyện để có thể có khả năng thực hiện một hoạt động trong phạm vi một ngành nghề nhất định theo phân công của xã hội.

Chuyên môn sư phạm là một ngành khoa học về ngành nghề giáo dục, huấn luyện có nội dung và phương pháp sư phạm riêng biệt. Chuyên môn sư phạm đòi hỏi những nhà giáo của mình phải biết chuyển đổi tri thức, nghề nghiệp cho học sinh. Ở góc độ thầy giáo măng non họ còn phải viết săn sóc giáo dục trẻ.

2.2. Lợi ích của việc bồi dưỡng

– Bồi dưỡng thầy giáo trong nhà trường là công việc mang tính chiến lược phải làm thường xuyên liên tục và trong khoảng thời gian dài để thu được rồi thầy giáo đủ với số lượng và có chất lượng cao

– công việc huấn luyện bồi dưỡng ở đây lãnh sự phát triển chuyên môn nghiệp vụ của tất cả những thầy giáo tăng chất lượng dạy học trong nhà trường

– Bồi dưỡng với nhiều phương thức phong phú đặc biệt là ý thức bồi dưỡng tại trường sẽ góp phần xây dựng ý thức công việc làm việc theo tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường

– Khi tham gia bồi dưỡng một cách thường xuyên bài bản sẽ góp phần tăng ý thức tính sáng tạo trong phương pháp dạy những kỹ năng và thói quen tự học của thầy giáo.

để tạo ra nhu cầu xã hội ngày nay người thầy giáo phải luôn luôn rèn luyện đạo đức sự học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tăng khả năng sư phạm, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh như học tập của trẻ em và yêu cầu đổi mới giáo dục ngày nay.

 

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 5 mới nhất 2023

3 . Thực trạng

 3.1. Thuận lợi

– Nhà trường có nhận được sự quan tâm của những cấp lãnh đạo, thực hiện theo chỉ đạo về chuyên môn của phòng Giáo dục huấn luyện

– Ban giám hiệu nhà trường kết đoàn, tích cực, chủ động tham vấn với những cấp lãnh đạo đầu tư xây dựng hạ tầng và nguồn kinh phí cho hoạt động chuyên môn

– hàng ngũ tổ trưởng chuyên môn có trình độ chuyên môn khá vững vàng tích cực chịu thương chịu khó tham khảo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– Bản thân tôi đã có sự nhiệt tình tâm huyết với nghề có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn viết lắng tai ý kiến đóng góp của mọi người

 3.2. Khó khăn

-Môi trường học tập chật hẹp về diện tích

– hàng ngũ thầy giáo trình độ mặc dù đã đạt chuẩn và chuyên chuẩn. Nhưng huấn luyện theo ngành tại chức liên kết nên việc cập nhật chương trình mới còn hạn chế

 – Bài soạn chưa đưa ra mục đích yêu cầu của ngành, hệ thống thắc mắc đóng, thiếu tính gợi mở

– Nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ vẫn chưa cao. Do không có một thành viên đủ  tiêu chuẩn chuyên môn

Để thực hiện tốt công việc bồi dưỡng chuyên môn cho hàng ngũ thầy giáo măng non tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của thầy giáo thông qua việc đánh giá năng lực của sư phạm thực hiện.

3.3. những giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho thầy giáo

– Đổi mới công việc tuyên truyền kế hoạch chuyên môn về xây dựng kế hoạch chuyên môn 

– Việc xây dựng kế hoạch thế nào trong thích hợp với chiến lược chuyên môn là điều không đơn thuần

– Cần xây dựng kế hoạch chuyên môn sát với nhiệm vụ trọng tâm, căn cứ vào nghiệp vụ

– Phân công trách nhiệm một cách hợp lý

Kinh tế thị trường có những tác động tiêu cực tới giáo dục măng non và tới quá trình bồi dưỡng của nội bộ thầy giáo măng non. Vì vậy có cả bồi dưỡng về phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp cho hàng ngũ thầy giáo là một việc làm quan trọng.

 

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 5 mới nhất 2023

 2. Những lưu ý khi làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

1. Đọc kỹ tài liệu bạn cần đọc kỹ tài liệu để hiểu rõ những nội dung được trình bày trong đó

2. Xác định mục tiêu và thu hoạch trước khi khởi đầu làm bài thu hoạch bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình muốn đạt được

3. Tập trung vào những thắc mắc khi làm bài thu hoạch bạn cần đồng ý những thắc mắc và hiểu rõ yêu cầu của chúng

4. Tìm hiểu thêm về những quy định hoặc tài liệu và ý kiến chuyên gia.

Trên đây là Mẫu bài thu hoạch bồi bổ thường xuyên module thầy giáo măng non luật Minh Khuê xin gửi tới độc giả. Mong rằng bài viết chết là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts