Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 05 mới nhất 2023

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 05 thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé.

Mời những thầy cô tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module 5 GVPT 05 dưới đây.

 

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 05 mới nhất 2023

1. Đề bài bài thu hoạch thầy giáo phổ thông module 5

Câu 1: căn cứ vào Thông tư của Bộ Giáo dục huấn luyện năm 2019 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng chí hãy liệt kê những nội dung cơ bản nằm trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Câu 2: Đồng chí hãy nêu nội dung yêu cầu cần đạt của module 05 mình đã lựa chọn lựa. Qua nghiên cứu học tập module, đồng chí đã học tập được nội dung gì và vận dụng vào thực tiễn thế nào? kết quả ra sao?

 

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 05 mới nhất 2023

2. Đáp án

Câu 1: Căn cứ vào Thông tư của Bộ Giáo dục huấn luyện năm 2019 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông, những nội dung cơ bản nằm trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên bao gồm:

– Chương trình bồi dưỡng cập nhật tri thức kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ niên học đối với những cấp học giáo dục phổ thông. Bộ Giáo dục và huấn luyện quy định cụ thể theo từng niên học những nội dung bồi dưỡng về đường lối chính sách, phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung những môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

– Chương trình bồi dưỡng cập nhật tri thức, kỹ năng chuyên ngành, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương, cơ sở Giáo dục và huấn luyện, quy định cụ thể theo từng niên học những nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương, phối hợp với những dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

– Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu, vị trí việc làm, thầy giáo cơ sở, giáo dục phổ thông, tự chọn lựa những module bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất đang được nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu, vị trí việc làm, số lượng module tự chọn lựa, đảm bảo quy định về thời lượng bồi dưỡng.

– Phẩm chất nhà giáo bao gồm:

 • tăng phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh ngày nay
 • Xây dựng phong cách của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh ngày nay
 • Phát triển chuyên môn nghiệp vụ: phát triển chuyên môn nghiệp vụ của bản thân
 • Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh
 • Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh
 • rà soát, đánh giá học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển để phẩm chất năng lực học sinh
 • Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục
 • Xây dựng môi trường giáo dục một xây dựng văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thực hiện và xây dựng trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục phổ thông

– Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường gia đình và xã hội

 • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác cho mẹ học sinh và những bên liên quan trong hoạt động dạy học mà giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông
 • Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông
 • Phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

– Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ứng dụng công nghệ thông tin

 • Khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học giáo dục
 • tăng năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với thầy giáo trong những cơ sở giáo dục phổ thông
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

Câu 2: Nội dung chính của Module thầy giáo phổ thông 05 sử dụng phương pháp dạy học mà giáo dục phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh là:

– Những vấn đề chung về phương pháp kỹ thuật dạy học và giáo dục, phát triển phẩm chất năng lực học sinh

– những phương pháp kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh

– Vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh

– Yêu cầu cần đạt của module: tìm hiểu được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông thích hợp với từng cấp học.

– Vận dụng được những phương pháp kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh thích hợp với từng cấp học.

 – Hỗ trợ đồng nghiệp: với tri thức kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

Qua nghiên cứu học tập mô-đun thầy giáo phổ thông năm bản thân tôi đã học tập được một số nội dung và vận dụng và thực hiện nhiệm vụ của mình như sau:

– Luôn đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh tôi đã chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của từng người học. tức là từ chỗ quan tâm tới việc học sinh vật học được cái gì, tới việc quan tâm học sinh vận dụng những tri thức đó thế nào.

– Tôi đã chuyển từ phương pháp dạy học theo lối truyền thụ một chiều sang cách dạy học cách vận dụng tri thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, sự trao đổi tri thức giữa hai bên người giảng và người nghe, tăng cường việc học tập trong những em học sinh bằng việc làm nhóm đối với quan hệ thầy giáo học sinh theo hướng hiệp tác

 – Vào mỗi giờ lên lớp tôi đều phấn đấu phát huy tích cực tự giác chủ động và học sinh hình thành và phát triển năng lực tự học trên cơ sở đó để trau dồi tác phẩm chất cho những em

– Tôi đã đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh bằng cách tôi chính là người tổ chức và chỉ đạo còn học sinh sẽ tiến hành những hoạt động phát hiện tri thức mới vận dụng sáng tạo những tri thức đã học và tình huống thực tiễn.

– Luôn chú trọng tiền điện cho học sinh biết khai thác và sử dụng sách giáo khoa.  Biết tự tìm kiếm những tri thức mới và biết vận dụng những tri thức đã có định hướng cho học sinh biết cách tư duy, tìm hiểu, tổng hợp.

– không những thế còn tăng cường phối hợp với việc làm bài nhóm để lớp học trở thành môi trường giao tiếp thầy giáo học sinh nhằm có thể truyền đạt được cho những em những tri thức từ những người xung quanh từ bạn bè

– Trú trọng đánh giá kết quả học tập của học sinh theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống nghi vấn, bài tập

 Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học cụ thể mà bản thân tôi đã vận dụng vào giảng dạy như sau

– Cải tiến những phương pháp dạy học truyền thống: với giải pháp này tôi dạy học truyền thống phối hợp sử dụng những phương pháp dạy học mới để tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh như thuyết trình đàm thoại

– phối hợp huấn luyện những phương pháp dạy học

– Vận dụng dạy học và khắc phục vấn đề

– Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học

– Sử dụng những kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo tôi chú trọng phát triển và sử dụng những kỹ thuật dạy học, phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh như động não tia chớp, kỹ thuật khăn trải bàn.

Trên đây là mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module 05 thầy giáo phổ thông luật Minh Khuê xin gửi tới độc giả. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts