Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (4 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm 2021 – 2022

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2021 – 2022 gồm 4 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để ghi chép lại toàn thể cuộc họp phụ huynh sơ kết học kì 1. Thông qua buổi họp phụ huynh cuối kì 1 các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình học tập của con em mình trong học kì 1 vừa qua.

bien ban

Bạn đang xem bài: Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (4 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm 2021 – 2022

Mẫu biên bản họp phụ huynh kì 1 cần nêu rõ đầy đủ thông tin về thành phần tham gia, thời kì, vị trí tổ chức cuộc họp, nội dung trao đổi giữa thầy cô giáo và phụ huynh học trò…. Không những thế, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, giấy mời họp phụ huynh. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Cmm.edu.vn:

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Vị trí: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham gia:

– Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

– Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

– Cùng toàn thể cha mẹ học trò lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. giám định các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học trò trong học kì I năm học……………………

a/ Ưu điểm :

– Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nền nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nền nếp của trường, lớp, y phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

– Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các tư nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như……………………………………………………………………..

– Trong giờ học hồ hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.

– Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hồ hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức, phát biểu tích cực, mạnh dạn, tự tin.

– Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối mến thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

– Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại :

– Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………

– Một số em thường xuyên ko làm bài tập về nhà, ko thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn loạc choạc, nhiều em làm ko kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dục TS HS GIỎI K TB YẾU KÉM
SL % SL % SL % SL % SL %
Hc lực
Hnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II – của lớp ….:

– Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học trò được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

– Biện pháp thực hiện :

* Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chỉnh đốn ban cán sự lớp, thường xuyên rà soát sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến tương trợ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học trò : Thực hiện các nền nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, ý thức tương thân tương ái tương trợ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng tri thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền tảng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, rà soát các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: …………………%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ………………. giờ ……………. cùng ngày.

………., ngày … tháng … năm 201…
Giáo viên chủ nhiệm Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Lớp …. – trường …………………….

(Đợt 2 – Năm học 201… – 201…)

Vào hồi……giờ ngày ….. tháng ….. năm 201…

Tại vị trí lớp ….., trường ……………………… đã thực hiện họp phụ huynh học trò.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học trò lớp ….. và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quá trình rèn luyện và kết quả học tập của học trò lớp …….trong học kì I và một số vấn đề khác có liên quan

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN thông báo quá trình phấn đấu của lớp:

a) Ưu điểm:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

b) Nhược điểm:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. GVCN thông báo kết quả rà soát cuối học kì I:

* Học lực:

– Toán: Giỏi : ……em → Chiếm ….. %

Khá : …… em→ Chiếm ….. %

TB : ….. em → Chiếm ….. %

Yếu : ….. em → Chiếm ….. %

– Tiếng Việt: Giỏi : ……em→ Chiếm ….. %

Khá : …… em → Chiếm ….. %

TB : ….. em → Chiếm ….. %

Yếu : ….. em → Chiếm ….. %

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. GVCN thông báo kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

– Xếp loại giỏi: ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại khá: ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại TB : ……em → chiếm: …….%

– Xếp loại Yếu: ……em → chiếm: …….%

* Hạnh kiểm: ….. % số HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN thông báo danh hiệu thi đua cuối học kì I:

– HS Giỏi: ….. em → …… %

– HS Tiên tiến: ……em → …… %

5. GVCN nhận xét khả năng học tập của từng học trò:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6. GVCN thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học trò.

– Thông qua Sổ liên lạc.

7. GVCN trả lời thắc mắc của PHHS về việc học tập của học trò.

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

8. GVCN nêu một số vấn đề khác liên quan tới công việc chủ nhiệm.

– Vệ sinh tư nhân.

– Phòng bệnh theo mùa.

– ……………………………………

………………………………………

9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì I:

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

10. GVCN thông báo các khoản đóng góp đợt 2:

…………………………………………………

…………………………………………………

11. Ý kiến của PHHS về các mặt.

…………………………………………………

…………………………………………………

12. GVCN trả lời những ý kiến thắc mắc, đề xuất của phụ huynh học trò về các vấn đề khác của lớp ………………………..

Cuộc họp kết thúc vào hồi……giờ cùng ngày.

………., ngày … tháng … năm 20..
Giáo viên chủ nhiệm Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 3

UBND…………
TRƯỜNG …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …….………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

– Vị trí: Phòng học số……………………

– Thời gian:

– Thành phần tham gia:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:………..

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

– ……………………………………………..…

– ………………………………………………..

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

– Sĩ số đầu năm:….. Sĩ số cuối HK1:……………..

– Xếp loại:…………………………………………………

+ Học tập: Hoàn thành tốt: ……..; Hoàn thành: ……..; Chưa hoàn thành:……

+ …. năng lực: .Tốt:………; Đạt………..: Cần quyết tâm:………..

+ ….. phẩm chất: Tốt: …………; Đạt:…… Cần quyết tâm:…….

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

3. Một số trường hợp Phụ huynh học trò cần quan tâm nhiều hơn

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… tới hết ngày …/…/20…(… tết tới hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học tầm thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học trò.

2. Những vấn đề khác

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

IV. Hoạt động trọng tâm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Hội xuân (dự kiến 03/02/2020)

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

– ………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)
TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 4

TRƯỜNG THCS ………………….

LỚP:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 20…. – 20……

Thời gian: Vào lúc ……….giờ, ngày ….. tháng 01 năm 20….

Vị trí: Tại phòng học lớp: ……..Trường………………

Thành Phần tham gia:

1. Thầy/cô:………………………………….GVCN lớp:……..

2. Bác:……………………………… Thư kí

3. Ban Đại diện CMHS lớp năm học 20….– 20… gồm:

– Bác:……………………………………………

– Bác:……………………………………………

– Bác:……………………………………………

Cùng …………cha mẹ học trò lớp …… tham gia. Vắng: ..…Phép:……

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lí do

2. Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo sơ lược kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I.

*Kết quả 2 mặt GD kì 1:

TS HẠNH KIỂM HỌC LỰC
Tốt Khá Tb Yếu Giỏi Khá Tb Yếu Kém
%

*Các cuộc thi:

Kì thi Xếp giải
Nhất Nhì Ba KK CN
IOE
Violympic Toán TV
Violympic Toán T.A
HSG văn hóa
HSG giải toán trên MTCT
Violympic Vật lý
Tổng cộng

3. Thẩm định nhận xét về lớp chủ nhiệm

*Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………

*Tồn tại:

……………………………………………………………………………………………………

4. Ban đại diện CMHS quyết toán các khoản thu nộp

…………………………………………………………………………………………………………

5. Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch của trường và của lớp trong thời kì tới:

– Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong học kì I

– Tiếp tục giáo dục học trò ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, khắc phục tình trạng bỏ giờ, cúp tiết, lười học.

– Tiếp tục ôn luyện để tham gia một số kì thi học trò giỏi các đơn vị quản lý trong thời kì sắp tới, cụ thể:

+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: Ngày 20/ 01/20…

+ Thi học trò giỏi Tiếng Anh trên Internet cấp huyện: Ngày 16/ 01/ 20…

+ Thi học trò giỏi Violympic Toán Tiếng việt cấp huyện: Ngày 3/3/20…

+ Thi học trò giỏi Violympic Toán Tiếng Anh cấp huyện: Ngày 16/2/20….

+ Thi học trò giỏi Violympic Vật Lý cấp huyện: Ngày 15/2/20…

+ Thi học trò giỏi văn hóa cấp huyện: Ngày 28/2/20…

+ Thi học trò giỏi TDTT cấp huyện: Từ 23 – 25/2/20….

– Tăng cường bảo quản hạ tầng của nhà trường.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc cây xanh tại sân thể dục và công trình măng non theo đúng quy định.

– Tiếp tục tham gia có hiệu quả các cuộc thi do Liên đội phát động: Nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ đợt 2; nghi tiết đội cấp huyện, hoa điểm tốt.

– Tiếp tục thực hiện các khoản đóng góp theo quy định.

6. Ý kiến của cha mẹ học trò:

………………………………………………………………………………

7. Thống nhất một số nội dung

…………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………cùng ngày./.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THƯ KÍ

TRƯỞNG BAN ĐDCMHS

.Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button