Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (8 môn)

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 14 đề thi của 8 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Tin học, Lịch sử – Địa lí, Công nghệ, Toán, Giáo dục công dân 6.

từ đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi giữa kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Đồng thời, cũng sẽ giúp những em luyện giải đề, rồi so sánh đáp án tiện dụng hơn để ôn thi giữa học kỳ II đạt kết quả cao. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé:

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (8 môn)

Đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

STT Nội dung tri thức/kĩ năng Đơn vị tri thức/kĩ năng Mức độ nhận thức Tổng Tổng điểm
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời gian (phút)
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL
1 A.VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN tới ĐẦU THẾ KỈ X

 

A.1 Chính sách thống trị của những triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc.

A.2 những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X)

 

 

7

15,0  

 

01

10  

 

0,5

10,0  

 

05

10,0  

6

 

3

45  

10,0

2 B. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU B.1. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu 1 5 0 0 0 0 0 0 1,0 0 5 0,25
3 C. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT. C.1. Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước

C.2 Sông và hồ. Nước ngầm và thăng hà

C.3 Biển và đại dương

4 7 01 10 0,5 8 0,5 10 3 2 35 4,25
4 D. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT D.1 Lớp đất trên Trái Đất 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0,5
Tổng 14,0 32,0 2,0 20,0 1,0 18,0 1,0 20,0 12 6,0 90,0 10,0
Tỉ lệ % 40 30 20 10 30 70 90,0 10
Tỉ lệ chung% 40 30 30 30 70 90,0

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

UBND HUYỆN……………..
TRƯỜNG TH-THCS…..

ĐỀ rà soát, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
niên học: 2021 – 2022
Môn: Lịch sử – Địa lí 6
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

Câu 1. (0,25 điểm) Thành Cổ Loa mang tính chất là

A chiến luỹ.
B. hiện đại.
C. thành trì.
D. dự án phòng thủ.

Câu 2. (0,25 điểm) Vũ khí được xem là đặc biệt lợi hại nhất của quân đội Âu Lạc đó là

A. Nỏ.
B. Dao găm.
C. Giáo mác.
D. Rìu chiến.

Câu 3. (0,25 điểm) Bài học lớn nhất cần rút kinh nghiệm cho đời sau trước thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống Triệu Đà xâm lược đó là:

A. Phải đề cao cảnh giác với quân thù.
B. Phải có vũ khí tốt, lực lượng mạnh.
C. Phải có lòng yêu nước và quyết tâm chống giặc.
D. Phải có ý thức kết đoàn, quân dân trên dưới một lòng.

Câu 4. (0,25 điểm) nguyên nhân bùng nố những cuộc khởi nghĩa giành độc lập cuối thế kỉ X là

A. Đánh đuổi giặc.
B. Để được tôn vinh lên làm vua.
C. Đánh đuổi giặc để được lên làm thủ lĩnh.
D. Bất bình với chính sách thống trị của chính quyền đô hộ.

Câu 5. (0,25 điểm) nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và những vị tướng ở khắp nơi thể hiện điều gì?

A. Thể hiện sự phát triển của tôn giáo thờ cúng tổ tiên.
B. Thể hiện vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.
C. Khẳng định ý thức yêu nước và kết đoàn của nhân dân ta.
D. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công ơn của Hai Bà Trưng và những vị tướng.

Câu 6. (0,25 điểm) những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trước thế kỉ X hầu hết chỉ giành được chủ quyền trong thời gian ngắn vì

A. Người lãnh đạo không có tài năng.
B. Nhân dân ta không triệt để chống giặc.
C. Chưa có đường lối kháng chiến đúng đắn.
D. So sánh lực lượng chênh lệch giữa ta và địch.

Câu 7. (0,25 điểm) Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng?

A. Tây ôn đới.
B. Gió mùa.
C. Tín phong.
D. Đông cực.

Câu 8. (0,25 điểm) Nước từ đại dương bốc khá được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành những dạng nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là

A. vòng tuần hoàn địa chất.
B. vòng tuần hoàn nhỏ của nước.
C. vòng tuần hoàn của sinh vật.
D. vòng tuần hoàn lớn của nước.

Câu 9. (0,25 điểm) Lưu vực của một con sông là

A. vùng đất đai đầu nguồn của những con sông nhỏ.
B. diện tích đất đai cung ứng nước thường xuyên.
C. chiều dài từ thượng nguồn tới những cửa sông.
D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng.

Câu 10. (0,25 điểm) Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do

A. gió.
B. động đất.
C. núi lửa phun.
D. thủy triều.

Câu 11. (0,25 điểm) thành phần chính của đất là:

A. Hữu cơ và nước.
B. Nước và không khí.
C. Cơ giới và không khí.

D. Khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước.

Câu 12. (0,25 điểm) những nhân tố hình thành đất gồm:

A. Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian.
B. Đá mẹ, chất khoáng, sinh vật, địa hình, thời gian.
C. Chất hữu cơ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian.
D. Nước, không khí, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (0,5 điểm) Em có nhận xét gì về chính sách thống trị của những triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta trong thời kì Bắc thuộc, chính sách nào thâm hiểm nhất?

Câu 14. (1,5 điểm) Sau hơn 1000 năm bị đô hộ, tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta những gì, nhân dân ta đã giữ được những phong tục tập quán gì, ý nghĩa của điều này?

Câu 15. (1,5 điểm) giảng giải nguyên nhân bùng nổ những cuộc khởi nghĩa giành độc lập trước thế kỉ X?

Câu 16. (0,5 điểm) Vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống, sản xuất?

Câu 17. (1,5 điểm) Phân biệt nguyên nhân của sóng biển, thuỷ triều và dòng biển?

Câu 18. (1,5 điểm) Đánh giá của em về nguồn năng lượng trên Trái Đất ngày nay. Bằng tri thức đã học và hiểu biết thực tế cần làm gì để sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn năng lượng?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

Câu Đáp án Điểm
1 -> 12

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D A A D D C C D B A D A

 

3,0

Mỗi ý trả lời đúng đạt 0,25 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN
13 nhận xét gì về chính sách thống trị của những triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta trong thời kì Bắc thuộc, chính sách nào thâm hiểm nhất.

– Chính sách thống trị đối với nhân dân ta rất tàn bạo.

– Thâm duy nhất là chính sách đồng hoá dân tộc ta.

0,5

0,25

0,25

14

 

Sau hơn 1000 năm bị đô hộ, tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta những gì, nhân dân ta đã giữ được những phong tục tập quán gì, ý nghĩa của điều này?

– Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta:

+ Lòng yêu nước, ý thức đấu tranh dẻo dai vì độc lập dân tộc của quốc gia, ý thức vươn lên bảo vệ văn hoá dân tộc.

– nhân dân ta đã giữ được: tiếng nói và những phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giày….

– chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dân tộc ta….

1,5

0,5

0,5

0,5

15 giảng giải nguyên nhân bùng nổ những cuộc khởi nghĩa giành độc lập trước thế kỉ X?

Bất bình với chính sách thống trị của chính quyền đô hộ như:

– Chiếm ruộng rẫy, lập thành ấp, trại để bắt dân ta cấy cày. Người Việt mất ruộng, bị biến thành nông nô của chính quyền đô hộ…

– Thực thi chính sách tô thuế nặng nề như tô, dung, điệu, lưỡng thuế. Nhân dân bị bóc lột nặng nề, đời sống cùng cực…

Bắt cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu và sản vật quý để đưa vế Trung Quốc. – Nhân dân phải khổ cực lao động đê’ nộp cống vật, tài nguyên bị vơ vét cạn kiệt…

Nắm độc quyền về sắt và muối. Nhân dân thiếu muối, sắt để sinh hoạt và đúc vũ khí…

1,5

0,5

0,25

0,5

0,25

16 Vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống, sản xuất: Phát triển giao thông, du lịch, cung ứng nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, làm thuỷ điện… 0,5
17 Phân biệt nguyên nhân của sóng biển, thuỷ triều và dòng biển

– Sóng biển: Được hình thành chủ yếu do tác động của gió. Gió thổi càng mạnh và thời gian càng lâu thì sóng biển càng lớn.

– Thuỷ triều: Được hình thành chủ yếu do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

– Dòng biển: Được hình thành chủ yếu do tác động của những loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt Trái Đất.

1,5

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

 

17 Đánh giá của em về nguồn năng lượng trên Trái Đất ngày nay. Bằng tri thức đã học và hiểu biết thực tế cần làm gì để sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn năng lượng:

– nguồn năng lượng trên Trái Đất ngày nay đang có nguy cơ cạn kiệt.

– giải pháp:

+ Tắt điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

+ Sử dụng những thiết bị điện (bóng đèn, điều hòa, nồi cơm điện,…) tiết kiệm điện.

+ Rút tất cả những phích cắm khi không sử dụng.

+ Sử dụng những dạng năng lượng sạch: Mặt Trời, gió, thủy triều,…

1,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi giữa kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên Chủ đề (nội dung, chương…) nhận diện Thông hiểu Vận dụng Cộng
Thấp Cao
1. y phục trong đời sống. Trình bày được vai trò của y phục và đặc điểm của nó

Phân loại được y phục, một số loại vải để may y phục

(Câu 1, 2, 3, 5, 6, 7)

(Câu 17 ý a)

Hiểu được một số loại vải để may y phục, hiểu được một số loại vải thông dụng để may y phục

(Câu 4)

(Câu 17 ý b)

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 6,5

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%

Số câu: 1,5

Số điểm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%

Số câu: 8,0

Số điểm: 3,75

Tỉ lệ: 37,5%

2. Sử dụng và bảo quản y phục những cách sử dụng và phối hợp y phục

(Câu 8, 12)

Hiểu cách sử dụng y phục

(Câu 9, 10, 11)

Biết cách sử dụng y phục cho đúng, cách phối hợp y phục

(Câu 18 ý b)

Biết cách lựa lựa chọn y phục

(Câu 18 ý a)

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%

Số câu: 0,5

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 0,5

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 6,0

Số điểm: 3,25

Tỉ lệ 32,5 %

3. Thời trang Hiểu được thế nào là thời trang, những phong cách thời trang

(Câu 13, 14, 15, 16, 19 ý a)

Phong cách thời trang là gì và phong cách thường thấy trong cuộc sống

(Câu 19 ý b)

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 4,5

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ 20 %

Số câu: 0,5

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 5,0

Số điểm: 3,0

Tỉ lệ 30 %

T.Số câu:

T.Số điểm:

Tỉ lệ:

Số câu: 8,5

Số điểm: 3

Tỉ lệ 30 %

Số câu: 9,0

Số điểm: 4

Tỉ lệ 40 %

Số câu: 1,0

Số điểm: 2

Tỉ lệ 20 %

Số câu: 0,5

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số câu: 19

Số điểm: 10

Tỉ lệ 100 %

Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ huấn luyện….

TRƯỜNG THCS……

ĐỀ rà soát GIỮA HỌC KÌ II niên học 2021 – 2022
Môn: Công nghệ – Lớp 6Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu 1: Trong những y phục sau đây những vật dụng nào là quan trọng nhất?

A. Giày
B. Thắt lưng
C. Tất, khăn quàng, mũ
D. Quần áo

Câu 2: y phục có thể phân loại theo?

A. Theo nam nữ
B. Theo lứa tuổi
C. Theo thời tiết
D. Tất cả những đáp án A, B, C

Câu 3: Vải sợi tổng hợp thuộc loại vải nào?

A. Vải sợi thiên nhiên
B. Vải sợi hóa học
C. Vải sợi pha
D. Không thuộc những đáp án trên

Câu 4: Vải sợi polyester thuộc loại vải nào?

A. Vải sợi thiên nhiên
B. Vải sợi hóa học
C. Vải sợi pha
D. Không thuộc những đáp án trên

Câu 5: Ý nghĩa của nhãn quần áo ghi trong hình là gì

Cong nghe 1 1

A. Làm hoàn toàn từ vải sợi tổng hợp
B. Làm hoàn toàn từ vải sợi thiên nhiên
C. Làm từ vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp
D. Tất cả những đáp án trên

Câu 6: Ý nghĩa của nhãn quần áo ghi trong hình là gì?

Cong nghe 2 1

A. Làm hoàn toàn từ vải sợi tổng hợp
B. Làm hoàn toàn từ vải sợi thiên nhiên
C. 80% làm từ vải sợi thiên nhiên và 20% làm từ vải sợi tổng hợp
D. Tất cả những đáp án trên

Câu 7: Ý nghĩa của nhãn quần áo ghi trong hình là gì?

Cong nghe 3 1

A. Làm hoàn toàn từ vải sợi tổng hợp
B. Làm hoàn toàn từ vải sợi thiên nhiên
C. Làm từ vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp
D. Tất cả những đáp án trên?

Câu 8: Có mấy cách sử dụng y phục

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 9: y phục nào dưới đây có kiểu dáng đơn thuần, gọn ghẽ, dễ mặc, dễ hoạt động có màu sắc hài hòa thường được may từ vải sợi pha?

A. y phục lao động
B. y phục dự lễ hội
C. y phục ở nhà
D. y phục đi học

Câu 10: y phục nào dưới đây có kiểu dáng đơn thuần, rộng, dễ hoạt động; có màu sẫm, được may từ vải sợi bông?

A. y phục lao động
B. y phục dự lễ hội
C. y phục ở nhà
D. y phục đi học

Câu 11: y phục nào dưới đây có kiểu dáng đẹp, trọng thể; có thể là y phục truyền thống, tùy thuộc vào tính chất lễ hội?

A. y phục lao động
B. y phục dự lễ hội
C. y phục ở nhà
D. y phục đi học

Câu 12: Có mấy cách phối hợp y phục?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Phong cách thời trang nào thường được sử dụng để đi học, đi làm, tham gia những sự kiện có tính chất trọng thể?

A. Phong cách cổ điển
B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian
D. Phong cách lãng mạn

Câu 14: Phong cách thời trang nào thể hiện sự nhẹ nhõm, mềm mại thông qua những đường cong, đường uốn lượn; thường sử dụng cho phụ nữ là phong cách thời trang nào dưới đây?

A. Phong cách cổ điển
B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian
D. Phong cách lãng mạn

Câu 15: Phong cách thời trang nào có thiết kế đơn thuần, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ và khỏe khoắn; thoải mái khi vận động?

A. Phong cách cổ điển
B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian
D. Phong cách lãng mạn

Câu 16: Phong cách thời trang nào có nét đặc trưng của y phục dân tộc về hoa văn, chất liệu, kiểu dáng?

A. Phong cách cổ điển
B. Phong cách thể thao
C. Phong cách dân gian
D. Phong cách lãng mạn

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17. (2 điểm)

a. Nêu vai trò của y phục? và đặc điểm của y phục?

b. Một số loại vải thông dụng để may mặc là những loại vải nào, em hãy kể tên những loại vải đó?

Câu 18. (2 điểm)

a. Làm thế nào để có những bộ y phục đẹp?

b. y phục đi học có những đặc điểm gì?

Câu 19. (2 điểm)

a. Thế nào là mặc hợp thời trang?

b. Phong cách thời trang là gì và có những phong cách thời trang nào thường thấy trong cuộc sống?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ 6 năm 2021 – 2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án D D B C A C B D D A B B A D B C

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 17:

a. y phục có vai trò chở che bảo vệ thân thể con người một số tác động có hại của thời tiết và môi trường. Đồng thời y phục góp phần tôn lên vẻ đẹp của người, nhờ sự lựa lựa chọn y phục thích hợp với đặc điểm thân thể hoàn cảnh sử dụng.

b. Đặc điểm của y phục là căn cứ để lựa lựa chọn, sử dụng và bảo quản y phục

Chất liệu

Kiểu dáng

Màu sắc

Đường nét, họa tiết

 

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 18:

a. thân thể con người rất đa dạng về tầm vóc và hình dáng. Khi lựa lựa chọn y phục, cần đảm bảo sự thích hợp giữa đặc trang điểm phục với vóc dáng thân thể. Phối hợp chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, đường nét, hoạ tiết khác nhau có thể tạo ra những hiệu ứng thẩm mỹ tăng vẻ đẹp của người mặc.

b. Cách sử dụng y phục: y phục đi học có kiểu dáng đơn thuần, gọn ghẽ, dễ mặc dễ hoạt động có màu sắc hài hòa thường được may từ vải sợi pha.

 

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

Câu 19:

a. Thời trang là những kiểu y phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định.

b. Phong cách thời trang là cách mặc y phục tạo nên vẻ đẹp nét độc đáo riêng cho từng tư nhân và được lựa lựa chọn bởi tính cách thị hiếu của người mặc. Có những phong cách thời trang:

– Phong cách cổ điển

– Phong cách thể thao

– Phong cách dân gian

– Phong cách lãng mạn

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

 

0,25 điểm

0,25 điểm

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề nhận diện Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
Một số yếu tố thống kê và xác suất Biết xử lý dữ liệu sau khi thu thập dữ liệu thống kê Tính được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số và số thập phân nhận diện, so sánh, thực hiện những phép tính đơn thuần về phân số – Viết được hỗn số từ phân số đơn thuần

– So sánh được những phân số

Tìm được phân số lớn nhất trong 1 dãy những p/s – So sánh được 2 phân số

– Tìm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học phẳng Biết KN, độ dài đoạn thẳng Tính được độ dài đoạn thẳng Tính được độ dài đoạn thẳng
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng 16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào sau đây bằng nhau?

A.
B.
C.
D.

Câu 2: lựa chọn kết luận đúng:

A.
B. holder
C.
D. holder

Câu 3: Phân số nào sau đây không tối giản?

A.
B.
C.
D.

Câu 4: Cặp phân số nào sau đây không có cùng mẫu số?

A.
B.
C.
D.

Câu 5: Thực hiện phép tính sau :

Kết quả là:

A.
B.
C.
D.

Câu 6: Số nào sau đây không được viết dưới dạng một phân số?

A.
B.
C.
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số là số nào sau đây?

A. 4
B. 3
C. 3 – 4
D. 4 – 3

Câu 8: Trong những khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số tùy ý

B. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số nguyên

C. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số nguyên trong đó b ≠ 0

D. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số tự nhiên trong đó a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào sau đây bằng phân số ?

A.
B.
C.
D.

Câu 10: Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. Đoạn thẳng BA có độ dài bao nhiêu? lựa chọn khẳng định đúng

A. 3 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

Toan 6 1 2

Câu 11: Trong hình vẽ

Toan 6 2 2

lựa chọn khẳng định sai.

A. a là một đoạn thẳng
B. a là một đường thẳng
C. A là một điểm
D. Điểm A nằm trên phố thẳng A.

Câu 12: Trong hình vẽ. lựa chọn khẳng định đúng

Toan 6 3 2

A. Trong hình có 2 đoạn thẳng
B. Trong hình có 3 đoạn thẳng
C. Trong hình có 1 đoạn thẳng
D. Trong hình không có đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): Phát biểu khái niệm hai phân số bằng nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách so sánh hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, trình diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phải làm gì?

Câu 4: (0,25 điểm): Có mấy đoạn thẳng đi qua hai điểm A và B?

Câu 5: (0,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AC nếu như CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): Trong hình vẽ, đoạn thẳng ON có độ dài bao nhiêu?

1676438193 957 Toan 6 4

Câu 7: (1 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB mà BM = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau dưới dạng hỗn số:

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số có bằng nhau không? Vì sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn phân số sau về phân số tối giản:

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong những phân sô sau. Phân số nào lớn nhất?

Câu 12: (0,5 điểm): So sánh

Câu 13: (0,5 điểm): Tìm x biết

Câu 14: (0,5 điểm): nếu như tung đồng xu 22 lần liên tục, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiều?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA A C C C B D B C A D A B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu Nội dung Điểm
1 Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu như chúng cùng trình diễn một trị giá. 0,25
2 Để so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số đó (về cùng một mẫu dương) rồi so sánh những tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. 0,25
3 Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, trình diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần tìm hiểu và xử lí những dữ liệu đó để tìm ra thông tin hữu ích và rút ra kết luận. 0,25
4 Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B 0,25
5 AC = AB – CB = 8 – 3 = 5 cm 0,5
6 ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm 0,5
7 AM = AB – BM = 5 – 2 = 3 cm 1
8 0,5
9 Do 3 . 7 = (-7) . (-3) nên 0,5
10 Ta có ƯCLN(14, 21) = 7.

do vậy

0,25

0,25

11 Phân số lớn nhất là phân số 1
12 0,25
Do -5 < -2 nên . Vậy 0,25
13 nên -28.x = 35.16, vậy x = -20 0,5
14 Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là 0,5

Đề thi giữa kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT Nội dung tri thức Đơn vị tri thức  

Mức độ nhận thức

Tổng số câu Tổng

thời gian

 

 

 

TỶ

LỆ

%

 

 

nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
CH TN Thời gian

 

CH

TL

Thời gian

 

CH TN

 

Thời gian

 

CH

TL

Thời gian

 

CH TN

 

Thời gian

 

CH

TL

Thời gian

 

CH TN

 

Thời gian

 

CH

TL

Thời gian

 

CH

TN

CH

TL

1 Ứng phó với tình huống nguy hiểm 1. Khái niệm, biểu hiện của những tình huống nguy hiểm.

2. Chủ động học tập, tìm hiểu cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm.

2 2 1 1 0,5 5 0,5 9 3 1 17 27,5%
2 Tiết kiệm 1. Khái niệm, biểu hiện của tiết kiệm.

2. Biểu hiện của tiết kiệm.

3. Hiểu và xác định được thành ngữ có liên quan tới tiết kiệm

2 2 0,8 6 2 2 1 1 0,2 3 5 1 14 37,5%
3 Công dân nước CHXHCNVN 1.Khái niệm công dân, quốc tịch.

2.Hiểu và xác định được quyền và nghĩa vụ của công dân nước CHXHCNVN

4 4 1 10 4 1 14 35,0%
Tổng 8 8 0,8 6 2 2 1 10 2 2 0,7 8 0,5 9 12 3 45 15
Tỷ lệ % 40 30 20 10 30 70 100
Tổng điểm 4 3 2 1 3 7 10

Bảng đặc tả đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022

TT Nội dung tri thức Đơn vị tri thức Chuẩn tri thức kỹ năng/yêu cầu cần đạt cần rà soát Số thắc mắc theo mức độ nhận thức
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Ứng phó với tình huống nguy hiểm 1. Khái niệm, biểu hiện của những tình huống nguy hiểm.

2. Chủ động học tập, tìm hiểu cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm.

1. nhận diện:

– Biết được cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm

2. Thông hiểu

Hiểu được cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm

3. Vận dụng:

Có khả năng vận dụng tri thức đã học vào tình huống cụ thể

4. Vận dụng cao:

Đóng vai xử lí tình huống cụ thể trong cuộc sống

2

C 1, 2

 

 

1,5

C 3

C 15 (0,5%)

0.5

C 15

(0,5%)

2 Tiết kiệm 1. Khái niệm, biểu hiện của tiết kiệm.

2. Biểu hiện của tiết kiệm.

3. Hiểu và xác định được thành ngữ có liên quan tới tiết kiệm

1. nhận diện:

– Biết được thế nào là tiết kiệm, một số biểu hiện của tiết kiệm.

2. Thông hiểu:

– Hiểu được biểu hiện của tiết kiệm

3. Vận dụng:

– Nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác theo yêu cầu của tính tiết kiệm

3,8

C 4,5

C 13

(0,8 %)

 

 

 

 

 

 

2

C 7, 8

1.2

C6, 13 (0,2%)

3 Công dân nước CHXHCNVN 1. Khái niệm công dân, quốc tịch.

2. Hiểu và xác định được quyền và nghĩa vụ của công dân nước CHXHCNVN

1. nhận diện:

– nhận diện được khái niệm công dân, quốc tịch.

2. Thông hiểu:

Hiểu và xác định được quyền và nghĩa vụ của công dân nước CHXHCNVN

 

4

C9,10,11,12

1

C 14

Tổng 8,8 3 2,7 0,5

Đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD VÀ ĐT…..

TRƯỜNG: THCS…..

ĐỀ rà soát GIỮA KỲ II – niên học 2021 – 2022
Môn thi: GDCD – Lớp 6

Thời gian làm bài: 45 phút
ngoại trừ thời gian phát đề

Phần I. Trắc nghiệm: 3 điểm (Mỗi câu đúng 0.25 đ)

* Khoanh tròn vào chữ cái của ý mà em cho là đúng nhất ở mỗi thắc mắc sau:

Câu 1: Hành vi nào sau đây không đúng tình huống nguy hiểm con người?

A. Trước khi ra khỏi nhà H khóa cửa thận trọng.
B. Khi ở nhà một mình người lạ xin vào nhà, H bảo chờ cha mẹ về.
C. Tình huống nguy hiểm chỉ xảy ra với trẻ em.
D. Tất cả những đáp án trên.

Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Người lạ cho H tiền và rủ H đi chơi
B. Thấy một nhóm học sinh lớp bạn gây đòi đánh bạn cùng đi học với mình, H tránh đi coi như không liên quan tới mình.
C.trên phố đi học về H rủ bạn tắm sông.
D. Cuối tuần H xin cha mẹ cho mình đi học bơi ở trung tâm .

Câu 3: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ngày nay, người lao động ở những tỉnh thành khác trở về địa phương em. Em và gia đình cần phải làm gì?

A. tới nhà thăm hỏi, động viên
B. Kỳ thị, xa lánh
C. Ở nhà, tránh tiếp xúc
D.Tất cả những ý a, b, c

Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Tiết kiệm tiền để mua sách.
B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.
D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.

Câu 5: Câu nào sau đây nói về đức tính tiết kiệm?

A. Tích tiểu thành đại.
B. Học, học nữa, học mãi.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Câu 6: Nhà em trồng luống rau ở ngoài vườn, hằng ngày em thường thấy bố em lấy nước sử dụng trong gia đình để tưới rau trong lúc đó trong nhà không có đủ nước sạch để sử dụng, không lấy nước ngoài ao để tưới rau. Sau khi học xong bài này, em sẽ khuyên bố thế nào?

A. Khuyên bố sử dụng nước ngoài ao để tưới rau, nước trong nhà để sử dụng cho sinh hoạt gia đình.
B. Không nói gì cả.
C. Em nhất trí với việc làm đó của bố.
D. Em lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố.

Câu 7: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta:

A. làm giàu cho bản thân, gia đình và quốc gia.
B. sống có ích.
C. yêu đời hơn.
D. tự tin trong công việc.

Câu 8: Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?

A. Chơi game.
B. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.
C. Đi chơi với bạn bè.
D. Học bài cũ và soạn bài mới, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.

Câu 9: Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam?

A. Trẻ em mồ côi cha mẹ.
B. Mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài.
C. Mẹ là người nước ngoài, bố là người Việt Nam.
D. Cả A, B, C.

Câu 10: Công dân nước CHXHCNVN là?

A. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
B. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
C. Tất cả những người Việt Nam dù sinh sống ở quốc tịch nào.
D. Tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do nhà nước Việt Nam quy định.

Câu 11: Người Việt Nam dưới 18 tuổi được gọi là công dân nước CHXNCN Việt Nam không?

A. Có vì người đó sinh ra tại Việt Nam.
B. Có vì người đó đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
C. Không vì người đó không sinh ra tại Việt Nam.
D. Không vì người đó không đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Câu 12: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?

A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.
D. Luật trẻ em.

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 13: (2,5 điểm) Thế nào là tiết kiệm? (nhận diện – 1đ). Nêu biểu hiện của tiết kiệm (nhận diện – 1đ). Cho ví dụ? (Vận dụng – 0.5đ)

Câu 14: (2,5 điểm) Bố mẹ M là người Anh qua Việt Nam làm ăn và sinh sống, M sinh ra ở Việt Nam. Theo em, M có phải là công dân Việt Nam hay không? Vì sao? (Thông hiểu 2.5đ)

Câu 15: (2 điểm). Nghỉ học, N được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng mọi người, N bất thần bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ. Quá bất thần và sợ hãi nên N quyết tâm thoát khỏi dòng nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác bỏ đang bơi sắp đó thấy N gặp nguy hiểm nên gọi cứu hộ trên biển và N được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền.

a. Theo em có nhận xét gì về cách ứng phó của bạn N? (Vận dụng 1đ)

b. nếu như em là N, trong tình huống trên em sẽ làm thế nào? (Vận dụng cao 1đ)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 6 năm 2021 – 2022

Phần I. Trắc nghiệm: 3 điểm (Mỗi câu đúng 0.25 đ)

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C D C A A A A D D B D A

 

Phần II. Tự luận (7 điểm):

 

Câu Nội dung Điểm
13

(2,5 điểm)

– Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác

– Biểu hiện: bảo quản đồ, tiêu pha hợp lí, không xa hoa lãng phí, biết tự sắp xếp thời gian thích hợp…

– HS lấy đúng ví dụ về thực hành tiết kiệm (tuỳ vào ví dụ hs lấy)

Vd: Tiết kiệm tiền ăn sáng để mua sách tham khảo.

 

(1 đ)

(1,0 đ)

(0,5 đ)

14

(2,5 điểm)

– M không phải là công dân Việt Nam.

– Vì M sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam nhưng bố mẹ M là người mang quốc tịch Anh chỉ sang Việt Nam làm ăn sinh sống không có quốc tịch Việt Nam (xác định quốc tịch theo huyết thống- quốc tịch của cha hoặc mẹ)

(1,0đ)

(1,5đ)

15

(2 điểm)

a. Nhận xét:

N chưa ứng phó đúng khi bị cuốn vào dòng nước xoáy. Vì, nếu như N làm như thế rất nguy hiểm tới tính mệnh.

b. nếu như là N em sẽ:

tĩnh tâm, thả lỏng người theo dòng nước chảy, khi hết dòng ngược nước, em sẽ bơi song song vào bờ và ra hiệu cho lực lượng cứu trợ tới giúp.

(1,0đ)

(1,0đ)

Đề thi giữa kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mức độ
Tên chủ đề
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Cộng
Vận dụng Vận dụng cao
1. Văn học

Văn bản: Thánh Gióng

nhận diện về tên tác phẩm, thể loại, phương thức biểu thị chính – Hiểu nội dung đoạn trích Trình bày cảm nhận của em về cái vươn vai thần kì của thánh Gióng.
Số câu

Số điểm

tỉ lệ%

Số câu: 1

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

Số điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 2,0

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu: 3

Số điểm: 3,25

tỉ lệ%: 32,5%

2. Tiếng Việt

Cấu tạo từ

Nghĩa của từ

– Chỉ ra từ ghép, từ láy, từ đơn Tìm nghĩa gốc, nghĩa chuyển

giảng giải nghĩa của từ

Số câu

Số điểm tỉ lệ%

Số câu: 1,0

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu: 2

Số điểm: 1,75

tỉ lệ%: 17,5%

3. Tập làm văn.

– Ngôi kể trong văn kể chuyện

– Phương pháp kể chuyện

Em học xong câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, em hãy đóng vai Sơn Tinh kể lại câu chuyện đó
Số câu

Số điểm tỉ lệ%

Số câu: 1

Số điểm: 5,0

Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ%: 50%

– Tổng số câu:

– Tổng số điểm:

– Tỉ lệ%

Số câu: 2

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 2

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ 15%

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ 20%

Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ : 50%

Số câu: 6

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG THCS…………

ĐỀ rà soát GIỮA HỌC KỲ II NĂM 2021 – 2022
MÔN : NGỮ VĂN 6
Thời gian : 90 phút

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (5 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện những yêu cầu bên dưới:

“tương truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão siêng năng làm ăn và nổi tiếng là phúc đức. Hai ông bà ước ao có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử để xem kém thua bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất tuấn tú. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho tới khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đó…

(SGK Ngữ văn 6, tập 2)

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc thể loại nào của truyện dân gian? Xác định phương thức biểu thị chính của đoạn văn.

Câu 2: Xác định từ theo cấu tạo trong câu sau:

“tương truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão siêng năng làm ăn và nổi tiếng là phúc đức”

Câu 3: Đoạn văn trên kể về sự việc gì?

Câu 4: Hãy cho biết từ “xuân” trong câu thơ sau, từ nào được sử dụng theo nghĩa gốc? Từ nào được sử dụng theo nghĩa chuyển? giảng giải nghĩa của từ “xuân’’ trong những câu đó.

Mùa xuân (1) là tết trồng cây
Làm cho quốc gia ngày càng xuân(2)

(Hồ Chí Minh)

Câu 5: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3 tới 5 câu) trình bày cảm nhận của em về cái vươn vai thần kì của thánh Gióng.

PHẦN II: VIẾT (5 điểm).

Em học xong câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, em hãy đóng vai Sơn Tinh kể lại câu chuyện đó.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 6 năm 2021 – 2022

I. những tiêu chí về nội dung bài rà soát phần đọc hiểu: 5,0 điểm
Câu Nội dung Điểm
Câu 1 – Đoạn văn trên trích từ văn bản Thánh Gióng

– Văn bản Thánh Gióng thể loại truyện truyền thuyết

– PTBĐ chính: Tự sự

0,25

0,25

0,25

Câu 2 tương truyền/ đời /Hùng Vương/ thứ sáu/, ở/ làng Gióng/ có /hai /vợ chồng/ ông lão/ siêng năng /làm ăn /và /có /tiếng /là /phúc đức”

Từ ghép: tương truyền, Hùng Vương, thứ sáu, làng Gióng, vợ chồng, ông lão, làm ăn, phúc đức

Từ láy: siêng năng

Từ đơn: đời, ở, có, hai, và, là

0,25

0,25

0,25

Câu 3 Đoạn văn kể về sự ra đời vừa thông thường, vừa kì lạ của Thánh Gióng 0,5
Câu 4 – Từ “xuân” trong câu thơ: “Mùa xuân là tết trồng cây” được sử dụng theo nghĩa gốc (Mùa xuân chỉ một loại mùa đặc trưng, để phân biệt thời tiết trong năm).

– Từ “xuân” trong câu thơ: “Làm cho quốc gia ngày càng xuân.” được sử dụng theo nghĩa chuyển (ý nói quốc gia mãi tươi trẻ, tràn đầy sức sống).

0,5

0,5

Câu 5 Viết một đoạn văn (khoảng 3-5 câu) trình bày cảm nhận của em về cái vươn vai thần kì của thánh Gióng.

Đảm bảo cấu trúc và cách trình bày của đoạn văn, có đủ mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn, đặt câu đúng quy tắc, chữ viết rõ ràng, không sai lỗi chính tả, lỗi diễn đạt; đảm bảo độ dài từ 3 tới 5 câu. Học sinh trình bày suy nghĩ của bản thân mình theo yêu cầu của đề, nhưng phải đạt được những nội dung cơ bản sau:

+ Thể hiện quan niệm của dân gian về người anh hùng: khổng lồ về thể xác, sức mạnh và chiến công.

+ Cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về sức mạnh và ý thức của dân tộc trước nạn ngoại xâm luôn đe dọa quốc gia.

+ Hình ảnh Gióng mang hùng khí của cả dân tộc, là kết quả của ý thức kết đoàn của nhân dân

+ Tạo nên sự hấp dẫn li kì cho truyện.

0,5

1,5

II.những tiêu chí về nội dung bài viết: 4,5 điểm
Mở bài Đóng vai nhân vật Sơn Tinh để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 0,5
Thân bài – Kể về lý do của câu chuyện: vua Hùng thứ mười tám kén chồng cho công chúa Mị Nương, con gái của mình nên tới cầu hôn.

– Kể về diễn biến sự việc tranh giành Mị Nương với Thủy Tinh:

+ Vua tổ chức cuộc thi tài kén rể nhưng mãn không tìm được ra người thắng lợi

+ Khi tôi và Thủy Tinh cùng tới cầu hôn, một người ở vùng non cao, một người ở vùng biển, ngang sức ngang tài.

+ Nhà vua ưng ý cả hai người nhưng không biết lựa chọn người nào nên truyền mời chư hầu vào bàn thảo.

+ Vua bèn phó rằng nếu như người nào đem được sính nghi cầu hôn theo yêu cầu tới trước thì sẽ gả con gái cho, tôi mang đầy đủ lễ vật tới trước và rước Mị Nương về.

+ Thủy Tinh căm phẫn, không phục nên dâng nước đuổi đánh tôi khiến kinh thành Phong Châu ngập trong biển nước, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể thay đổi được kết cuộc.

1,0

2,5

Kết bài Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện 0,5
III. những tiêu chí khác cho nội dung phần II viết bài văn: 1,0 điểm
Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, ít mắc những lỗi chính tả, sử dụng từ, đặt câu, diễn đạt. 0,25
Sử dụng tiếng nói kể chuyện thứ bực nhất, tuy nhiên em có thể lựa chọn những từ ngữ khác nhau để chỉ thứ bực nhất: ta, tôi, mình, tớ,… thích hợp với địa vị, nam nữ,.. của nhân vật em đóng vai cũng như bối cảnh kể 0,25

Đề thi giữa kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cấp độ Chủ đề nhận diện Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1.Sơ đồ tư duy HS trình bày được khái niệm và tác dụng của sơ đồ tư duy

Hs biết được những thành phần của sơ đồ tư duy

HS hiểu được ưu, nhược điểm của sơ đồ tư duy

HS hiểu được chủ đề chính, chủ đề nhánh trong sơ đồ tư duy

Số câu 3 (C1,2,5) 1 (C13) 2 (C3, 4) 1 (C14) 7
Số điểm 0,75 1,5 0,5 3 5,75
Tỉ lệ (%) 7,5 15 5 30 57,5
2. Định dạng văn bản HS biết được những thao tác cơ bản khi định dạng văn bản HS hiểu được những lệnh định dạng một đoạn văn bản, một trang văn bản HS sử dụng được những lệnh để căn chỉnh lề của những đoạn văn bản
Số câu 2(C6,7) 2(C8,9) 1(C15) 5
Số điểm 0,5 0,5 1,5 2,5
Tỉ lệ (%) 5 5 15 25
3. Trình bày thông tin ở dạng bảng HS biết được khái niệm trình bày thông tin ở dạng bảng Hs hiểu được những lệnh trong điều chỉnh hàng, cột trong trình bày thông tin ở dạng bảng Hs sử dụng được những lệnh trong trình bày thông tin ở dạng bảng
Số câu 1 (C10) 2 (C11,12) 1 (C16) 4
Số điểm 0,25 0,5 1 1,75
Tỉ lệ (%) 2,5 5 10 17,5
Tổng số câu 7 7 1 1 16
Tổng số điểm 3 4,5 1,5 1 10
Tỉ lệ (%) 30 45 25 100

Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

Trường:…………………….

rà soát GIỮA KÌ II NĂM 2021 – 2022
Môn: Tin học 6

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong những chữ cái A, B, C, D tương ứng với những thắc mắc từ câu 1 tới hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu 1: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:

A. tiêu đề, đoạn văn.
B. chủ đề chính, chủ đề nhánh.
C. mở bài, thân bài, kết luận.
D. chương, bài, mục.

Câu 2: Sơ đồ tư duy gồm những thành phần:

A. Bút, giấy, mực.
B. Phần mềm máy tính.
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,…
D. Con người, đồ vật, quang cảnh,…

Câu 3: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?

A. Khó sắp xếp, sắp xếp nội dung.
B. Hạn chế khả năng sáng tạo.
C. Không linh hoạt để có thể làm ở bất cứ đâu, đòi hỏi dụng cụ khó tìm kiếm.
D. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.

Câu 4: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

A. Có thể sắp xếp, sắp xếp với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.
B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người.
C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần dụng cụ hỗ trợ.
D. Có thể phối hợp và chia sẻ để sử dụng cho những phần mềm máy tính khác.

Câu 5: Phát biểu nào sai về việc tạo được sơ đồ tư duy tốt?

A. những đường kẻ càng ở sắp hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
B. Nên sử dụng những đường kẻ cong thay vì những đường thẳng.
C. Nên sắp xếp thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
D. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.

Câu 6: những phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng.
B. Trang.
C. Đoạn.
D. Câu.

Câu 7: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.
B. lựa chọn chữ màu xanh.
C. Căn giữa đoạn văn bản.
D. Thêm hình ảnh vào văn bản.

Câu 8: Việc phải làm trước tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

A. Vào thẻ Home, lựa chọn nhóm lệnh Paragraph.
B. Cần phải lựa chọn toàn bộ đoạn văn bản.
C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.
D. Nhấn phím Enter.

Câu 9: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait sử dụng để

A. lựa chọn hướng trang đứng.
B. lựa chọn hướng trang ngang.
C. lựa chọn lề trang.
D. lựa chọn lề đoạn văn bản.

Câu 10: Phát biểu nào trong những phát biểu sau là sai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể trình diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng có thể được sử dụng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,…

Câu 11: Sử dụng lệnh Insert/Table rồi sử dụng chuột kéo thả để lựa chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng.
B. 10 cột, 8 hàng.
c. 8 cột, 8 hàng.
D. 8 cột, 10 hàng.

Câu 12: Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. lựa chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột lựa chọn 30 hàng, 10 cột.
B. lựa chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột.
C. lựa chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột.
D. lựa chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột.

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm) Sơ đồ tư duy là gì? Nêu tác dụng của sơ đồ tư duy?

Câu 14: (3 điểm) Quan sát Hình 9 và cho biết:

a) Tên của chủ đề chính.

b) Tên những chủ đề nhánh.

c) Có thể bổ sung thêm chủ đề nhánh nào nữa không?

Tin hoc 6 1

Câu 15: (1,5 điểm) Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của những đoạn văn bản? giảng giải?

Tin hoc 6 2

Câu 16: (1 điểm) Ghép mỗi lệnh ở cột bên trái với ý nghĩa của chúng ở cột bên phải cho thích hợp.

1) Insert Left a) Chèn thêm hàng vào phía trên hàng đã lựa chọn.
2) Insert Right b) Chèn thêm hàng vào phía dưới hàng đã lựa chọn.
3) Insert Above c) Chèn thêm cột vào phía bên trái cột đã lựa chọn.
4) Insert Below d) Chèn thêm cột vào phía bên tay phải cột đã lựa chọn.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Tin học 6 năm 2021 – 2022

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

* Điền vào trong bảng đáp án đúng là một trong những chữ cái A, B, C, D tương ứng với những thắc mắc từ câu 1 tới hết câu 12 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

thắc mắc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B C D C D C D C A C B C

 

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu Đáp án Điểm
Câu 13:

 

– Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và những đường nối.

– Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay tìm hiểu vấn đề.

0,75

 

 

0,75

Câu 14: a) Tên chủ đề chính: sổ lưu niệm lớp 6.

b) Tên những chủ đề nhánh: những bài viết cảm tưởng; Giới thiệu thành viên; thầy giáo; Hoạt động, sự kiện.

c) Có thể bổ sung thêm nội dung: Những hình ảnh đáng nhớ.

0,5

1,5

 

1

Câu 15:

 

– Tiêu đề: Căn lề giữa.

– Khổ thơ: Căn thẳng lề trái và tăng mức thụt lề, đặt khổ thơ lùi vào một khoảng cách tạo điểm nhấn cho văn bản.

– Dòng cuối: Căn thẳng lề phải.

0,5

0,5

 

0,5

Câu 16:

 

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6

Nội dung Mức độ nhận thức Tổng
nhận diện Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL
CHỦ ĐỀ 7 : Nguyên sinh vật và động vật. – Động vật không xương sống và động vật có xương sống – vai trò của động vật không xương sống đối với con người và môi trường sống 3 câu

2,5

25%

Số câu 2 câu 1 câu
Số điểm

Tỉ lệ

1

10%

1,5

15%

CHỦ ĐỀ 8 : Đa dạng sinh vật học. – Đa dạng sinh vật học.Ý nghĩa của đa dạng sinh vật học đối với sinh vật và cuộc sống con người . 1 câu

1,5

15 %

 

Số câu 1
Số điểm

Tỉ lệ

1,5

15%

CHỦ ĐỀ 9 : Nhiệt và tác dụng của nó đối với sinh vật – Sự co dãn vì nhiệt. 2 câu

1

10%

Số câu  

2 câu

 

Số điểm

Tỉ lệ

1

10%

CHỦ ĐỀ 10: Lực và những máy cơ đơn thuần. – Trọng lực.

– Hai lực thăng bằng

– Lực ma sát

– Lực kế

– véc tơ vận tốc tức thời của vận động

– vận động cơ, véc tơ vận tốc tức thời của vận động.

– Hai lực thăng bằng.

5 câu

4,5

45%

Số câu 3 câu 1 câu 1 câu 1 câu
Số điểm

Tỉ lệ

1,5

15%

0,5

5%

1

10%

2

20%

Tổng 7(3,5) 3(3)

 

1 1(2) 12
3,5

35%

30% 1,5

15%

2

20%

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG THCS……

ĐỀ rà soát GIỮA HỌC KÌ II
niên học: 2021 – 2022
Môn: Khoa học tự nhiên 6

Thời gian: 45 phút

Phần A. Trắc nghiệm (4 điểm) lựa chọn một trong những phương án A, B, C, D trước phương án trả lời đúng ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Khi nhiệt độ tăng, sự co dãn vì nhiệt của loại chất nào là lớn nhất:

A. Chất rắn
B. Chất lỏng
C. Chất khí
D. Sự dãn nở vì nhiệt như nhau

Câu 2: Trong những động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:

A. trùn
B. Ốc sên
C. Châu chấu
D. Thỏ

Câu 3: Đâu là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành động vật có xương sống với những ngành động vật khác:

A. Môi trường sống
B. Cột sống
C. Hình thái
D. Bộ xương

Câu 4: Nước có thể tồn tại ở những trạng thái nào :

A. Rắn
B. Lỏng
C. Khí (khá)
D. Cả A, B, C.

Câu 5: Khi nước sôi ta tiếp tục đun thì nhiệt độ của nước:

A. Tăng lên
B. Giảm xuống
C. Không đổi
D. Tăng lên rất nhanh

Câu 6: Nhiệt kế nào sử dụng để đo nhiệt độ thân thể người

A. Nhiệt kế y tế
B. Nhiệt kế rượu
C. Nhiệt kế khá nước
D. Không có nhiệt kế nào

Câu 7: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây.

A. Làm nóng lút
B. Làm nóng cổ lọ
C. Làm lạnh cổ lọ
D. Cho cổ lọ vào nước

Câu 8: Thói quen nào làm cho trẻ em bị nhiễm giun?

A. Nghịch phá đồ vật
B. Cho tay vào mồm
C. Ngoái mũi
D. Hay dụi mắt

Phần B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: (1,5 điểm)

Trình bày vai trò của động vật không xương sống đối với con người và môi trường sống?

Câu 10: (1,5 điểm)

Đa dạng sinh vật học là gì? Rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng thấp hay cao?

Câu 11: (2 điểm)

vì sao khi rót nước nóng ra khỏi phích rồi đậy ngay lại thì nút có thể bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

Câu 12 (1 điểm):

a. Thế nào là sự đông đặc? Thế nào là sự ngưng tụ?

b. Lấy ví dụ về sự đông đặc và sự ngưng tụ trong thực tế?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 – 2022

A.Trắc nghiệm(4đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Ðáp án C B D B D A B D

 

B. Tự luận (6đ)

Câu 9: (1,5 điểm)

Trình bày đúng vai trò của động vật không xương sống đối với con người và môi trường sống.

 • Làm thực phẩm: tôm, cua, mực, sứa,…
 • Làm dược liệu: mật ong, vỏ bào ngư,…
 • Làm mỡ màu đất đai: trùn
 • Làm thức ăn cho động vật khác: châu chấu, dế mèn…
 • Làm sạch môi trường nước, tạo môi trường sống cho nhiều sinh vật khác: san hô ……

Câu 10: (1,5 điểm)

 • Đa dạng sinh vật học là sự phong phú của sinh vật và môi trường sống của chúng
 • Đa dạng về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài. Đa dạng sinh vật học làm cho môi trường sống của sinh vật và con người ổn định
 • Rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh vật học cao.

Câu 11: (2 điểm)

 • Sau khi rót nước ra khỏi phích thì có một lượng không khí dồn vào phích, lượng không khí này bị nước nóng làm cho nóng lên, nở ra và đẩy nút bật lên
 • Để tránh hiện tượng trên ta nên mở nút một lát cho không khí sau khi dãn nở thoát ra ngoài rồi hãy đóng nút.

Câu 12: (1 điểm)

 • Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
 • Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
 • Lấy được ví dụ

Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022

Choose the best answer to complete each sentence.

1. ________ eat too much sweets. It’s not good for your teeth.

A. Do

B. Please

C. Don’t

D. Can’t

2. As it is very nóng in summer in Viet Nam, we always________ swimming.

A. play

B. do

C. make

D. go

3. “ I’ve just got a total scholarship form my university.” – “ ………………………”

A. Really

B. Thank you

C. Congratulations

D. Well

4. Many school girls ________ yoga to keep fit.

A. play

B. went

C. do

D. go

5. ________ it is raining heavily, we will cancel the outside camping.

A. Because

B. Although

C. When

D. So

6.This is the ________ building in the town .

A. highly

B. most high

C. higher

D. highest

Give correct form of the verbs in the brackets to complete the following sentences.

1. Binh (not/ do) ______ his homework yet.

2. You (watch) ______ the basketball match on TV last Monday?

3. Peter never (see) ______ a panda.

4. Vinh (be) ______ a student when he won a first prize in Science.

5. My aunt and uncle (visit) ______ Da Lat last Spring.

6. I (be) ______ to Quy Nhon beach once.

Read the passage and write T (true) or F (false) before the sentences below.

Today, badminton becomes a very popular sports activity. It spreads quickly from the city to the countryside. People need only a pair of rackets, a shuttlecock, a net and a small piece of land to play the game. Two or four players hit the shuttlecock over the net with their rackets. People can play badminton in their free time or in a competition. Now there are many badminton competitions and even a World Cup. The strongest countries in badminton are Indonesia, China and South Korea.

1. Badminton is a very popular sports activity.

2. Three people can play badminton together.

3. People can only play badminton in a competition.

4. World Cup has badminton.

5. Indonesia, China and South Korea are strongest countries in badminton.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022

Choose the best answer to complete each sentence.

1 – C; 2 – D; 3 – C; 4 – C; 5 – A; 6 – D;

Give correct form of the verbs in the brackets to complete the following sentences.

1. Binh (not/ do) ___hasn’t done___ his homework yet.

2. You (watch) __Did you watch____ the basketball match on TV last Monday?

3. Peter never (see) __has never seen____ a panda.

4. Vinh (be) ___was___ a student when he won a first prize in Science.

5. My aunt and uncle (visit) __visited____ Da Lat last Spring.

6. I (be) ___has been___ to Quy Nhon beach once.

Read the passage and write T (true) or F (false) before the sentences below.

1 – True; 2 – False; 3 – False; 4 – True; 5 -True;

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts