Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 mang tới 6 đề thi sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Đề thi có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp thầy cô ra đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, còn giúp những em luyện giải đề, rồi so sánh đáp án tiện lợi hơn để ôn thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của cmm.edu.vn:

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chủ đề nhận diện Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Biết xử lý dữ liệu sau khi thu thập dữ liệu thống kê

Tính được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số và số thập phân

nhận diện, so sánh, thực hiện những phép tính đơn thuần về phân số

– Viết được hỗn số từ phân số đơn thuần

– So sánh được những phân số

Tìm được phân số lớn nhất trong 1 dãy những p/s

– So sánh được 2 phân số

– Tìm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học phẳng

Biết KN, độ dài đoạn thẳng

Tính được độ dài đoạn thẳng

Tính được độ dài đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào sau đây bằng nhau?

A.
B.
C.
D.

Câu 2: lựa chọn kết luận đúng:

A.
B. holder 8
C.
D. holder 8

Câu 3: Phân số nào sau đây không tối giản?

A.
B.
C.
D.

Câu 4: Cặp phân số nào sau đây không có cùng mẫu số?

A.
B.
C.
D.

Câu 5: Thực hiện phép tính sau :

Kết quả là:

A.
B.
C.
D.

Câu 6: Số nào sau đây không được viết dưới dạng một phân số?

A.
B.
C.
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số là số nào sau đây?

A. 4
B. 3
C. 3 – 4
D. 4 – 3

Câu 8: Trong những khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số tùy ý

B. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số nguyên

C. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số nguyên trong đó b ≠ 0

D. Phân số là một số dạng , với a và b là hai số tự nhiên trong đó a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào sau đây bằng phân số ?

A.
B.
C.
D.

Câu 10: Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm. Đoạn thẳng BA có độ dài bao nhiêu? lựa chọn khẳng định đúng

A. 3 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

Toan 6 1 2

Câu 11: Trong hình vẽ

1678455069 407 Toan 6 2 1

lựa chọn khẳng định sai.

A. a là một đoạn thẳng
B. a là một đường thẳng
C. A là một điểm
D. Điểm A nằm trên phố thẳng A.

Câu 12: Trong hình vẽ. lựa chọn khẳng định đúng

1678455069 327 Toan 6 3 1

A. Trong hình có 2 đoạn thẳng
B. Trong hình có 3 đoạn thẳng
C. Trong hình có 1 đoạn thẳng
D. Trong hình không có đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): Phát biểu khái niệm hai phân số bằng nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách so sánh hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, trình diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phải làm gì?

Câu 4: (0,25 điểm): Có mấy đoạn thẳng đi qua hai điểm A và B?

Câu 5: (0,5 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Tính độ dài đoạn thẳng AC nếu như CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): Trong hình vẽ, đoạn thẳng ON có độ dài bao nhiêu?

Toan 6 4

Câu 7: (1 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB mà BM = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau dưới dạng hỗn số:

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số có bằng nhau không? Vì sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn phân số sau về phân số tối giản:

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong những phân sô sau. Phân số nào lớn nhất?

Câu 12: (0,5 điểm): So sánh

Câu 13: (0,5 điểm): Tìm x biết

Câu 14: (0,5 điểm): nếu như tung đồng xu 22 lần liên tục, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiều?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu Nội dung Điểm

1

Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu như chúng cùng trình diễn một trị giá.

0,25

2

Để so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số đó (về cùng một mẫu dương) rồi so sánh những tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

0,25

3

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, trình diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần tìm hiểu và xử lí những dữ liệu đó để tìm ra thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B

0,25

5

AC = AB – CB = 8 – 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB – BM = 5 – 2 = 3 cm

1

8

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) nên

0,5

10

Ta có ƯCLN(14, 21) = 7.

do vậy

0,25

0,25

11

Phân số lớn nhất là phân số

1

12

0,25

Do -5 < -2 nên . Vậy

0,25

13

nên -28.x = 35.16, vậy x = -20

0,5

14

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là

0,5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Cấp độ Chủ đề Mức 1
nhận diện
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3 Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
KQ TL KQ TL KQ TL KQ TL

1. Phân số

nhận diện phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, so sánh phân số, hỗn số

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng những phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính trị giá biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

nhận diện số thập phân, số thập phân âm, số đối của một số thập phân

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Vận dụng những phép tính về số thập phân để tìm x, tính tỉ số phần trăm của một số cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Những hình hình học cơ bản (Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

nhận diện quan hệ điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vẽ hình và Tính độ dài đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A.
B.
C.
D.

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số ?

A.
B.
C.
D.

Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số ?

A.
B.
C.
D.

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy lựa chọn cách so sánh đúng?

A.
B.
C.
D.

Câu 5 (0,25đ): (NB-TD) Hỗn số được viết dưới dạng phân số?

A.
B.
C.
D.

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong những số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75
B. -75
C. -7,5
D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3
B. 3,3
C. -3,2
D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12
B. 1,2
C. -12
D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn tới hàng phần chục?

A. 3,3
B. 3,1
C. 3,2
D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) trị giá của tổng ?

A.
B.
C. -1
D.

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính ?

A. 3
B. 4
C. – 3
D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính ?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính của 20?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2
B. 4
C. -3
D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 3,2 – 5,7?

A. -2,5
B. 2,5
C. 5,2
D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A
B. A ∈ d
C. A ∉ d
D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

Toan 6 1 3

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC

A. Cắt nhau
B. Song song với nhau
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung

Toan 6 2 2

Câu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm
B. 11cm
C. 4cm
D. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a)

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

b)

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính trị giá của biểu thức:

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

nghi vấn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

nghi vấn

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) 1677661936 402 tex.vdoc.vn%20%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B5%7D%20.(%5Cfrac%7B5%7D%7B4%7D %5Cfrac%7B1%7D%7B4%7D%20%20)%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B5%7D%20.%5Cfrac%7B4%7D%7B4%7D%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B5%7D%20 (0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = [6,3 + (-6,3)] + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:

a) x – 5,01 = 7,02 – 2.1,5

x – 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)

Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao:

(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

Toan 6 3 2

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB – AC = 8 – 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

(1đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép trừ

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Hãy lựa chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ ….để hoàn thành câu sau: Hình tạo thành bởi điểm A và một phần đường thẳng bị chia ra bởi A được gọi là một….

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong ba điểm thẳng hàng, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

A. có vô số điểm.

B. có rất nhiều hơn hai điểm.

C. có không quá hai điểm.

D. có duy nhất một điểm.

Câu 4: Kết quả của phép nhân

A. 1675267085 267 tex.vdoc.vn%3D%5Cfrac%7B 1.2%7D%7B4

B.

C.

D.

Câu 5: Sau khi rút gọn tối giản phân số ta được phân số

A.

B.

C.

D.

Câu 6: Trong từ STUDENT có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Số đối của

A.

B.

C.

D.

Câu 8: những chữ cái in hoa trong từ TOAN, chữ nào sau đây có tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính sau:

a)

b)

c)

d)

Câu 10: (1,5 điểm) Tìm x biết

Câu 11: (1,5 điểm) Mẹ cho Hà một số tiền đi mua đồ sử dụng học tập . Sau khi mua hết 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn lại số tiền. Vậy mẹ đã cho Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính trị giá của biểu thức

Câu 13: (1,0 điểm) Nhà An có một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài
6 m. An cần đắp bờ xung quanh ruộng. Hỏi An cần đắp bao nhiêu mét bờ?

Câu 14: (1,0 điểm)

Toan 6 CTST 1 1

a) Cho hình vẽ bên. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

b) Từ 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình có trục đối xứng?

Toan 6 CTST 2 1

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bo-de-thi-giua-hoc-ki-2-mon-toan-lop-6-nam-2021-2022-sach-moi/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts