Bộ thắc mắc trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 học kỳ 2

Bộ thắc mắc trắc nghiệm môn Hóa học 12 học kỳ 2 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng những bạn học sinh lớp 12 cùng tham khảo.

Tài liệu gồm 78 trang tổng hợp 470 thắc mắc trắc nghiệm trong chương trình học kì 2. Tài liệu tổng hợp tất cả tri thức theo từng mức độ nhận diện, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao và được viết theo từng chương có đáp án. Hy vọng với tài liệu này những bạn có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố tri thức để đạt được kết quả cao trong những bài rà soát, bài thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời những bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem bài: Bộ thắc mắc trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 học kỳ 2

470 thắc mắc trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 học kỳ 2

Câu 1: Ion M+có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s23p6. M là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A.Na

B. K

C. Li

D. Ag

Đáp án: B

Câu 2: Kim loại kiềm có (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. bán kính nguyên tử nhỏ nhất so với những yếu tố cùng chu kì.

B. cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

C. một electron hoá trị và năng lượng ion hoá thứ nhất thấp.

D. khối lượng riêng đều lớn hơn khối lượng riêng của nước.

Đáp án: C

Câu 3: Một trong những ứng dụng quan trọng của Na, K là (chương 6 /bài 25/chung/mức 1)

A. chế tạo thủy tinh hữu cơ.

B. chế tạo tế bào quang điện.

C. làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

D. sản xuất NaOH, KOH.

Đáp án: C

Câu 4: Hoà tan Na vào dung dịch nào dưới đây không thấy xuất hiện kết tủa? (chương 6/bài 25 /chung/mức 1)

A. CuSO4

B. Ba(HSO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. KHCO3

Đáp án: D

Câu 5: Những tính chất hoá học của NaHCO3 là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

(1).kém bền với nhiệt

(2).chỉ tác dụng với axit mạnh

(3).chất lưỡng tính

(4).thủy phân cho môi trường axit

(5).thủy phân cho môi trường kiềm mạnh.

(6).thủy phân cho môi trường kiềm yếu

A.(1), (2), (6)

B. (1), (3), (6)

C. (1), (3), (4)

D. (1), (2), (5)

Đáp án: B

Câu 6: Để bảo quản kim loại kiềm, người ta (chương 6/bài 25 /chung/mức 1)

A. cho vào lọ đậy kín.

B. ngâm chìm trong dầu hoả.

C. ngâm chìm trong dung dịch muối ăn.

D. ngâm chìm vào dung dịch NaOH.

Đáp án: B

Câu 7: Có 4 dung dịch: Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl. nếu như chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận diện được (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A.1 dung dịch.

B. 2 dung dịch.

C. 4 dung dịch.

D. 3 dung dịch.

Đáp án: C

Câu 8: Cho khí CO2, dung dịch MgCl2 tuần tự tác dụng với những dung dịch: NaHCO3, Na2CO3, NaOH. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: C

Câu 9: Phương pháp phổ biến nhất sử dụng để điều chế NaOH trong công nghiệp là

(chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. cho Na tác dụng với nước.

B. cho Na2O2 tác dụng với nước.

C. điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.

D. cho Na2Otan trong nước.

Đáp án: C

Câu 10: Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư, dung dịch thu được sau phản ứng chứa những chất tan là

(chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. Na2SO4, CuSO4, Cu(OH)2

B. Na2SO4, CuSO4.

C. Na2SO4, CuSO4, NaOH

D. Na2SO4, Cu(OH)2

Đáp án: B

Câu 11: Dãy hóa chất đều tác dụng được với dung dịch Na2CO3 là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. HCl, K2SO4, Ba(OH)2

B. H2SO4, K2SO4, KOH

C. HNO3, CaCl2, Ba(OH)2

D. HNO3, CaCl2, KOH

Đáp án: C

Câu 12: Khi điện phân dung dịch NaCl, ở anot xảy ra (chương 6/bài 25/chung/mức 1

A. sự khử H2O

B. sự khử Cl

C. sự oxi hóa Cl

D. sự oxi hoá H2O

Đáp án: C

Câu 13: Để nhận diện được 4 dung dịch: Na2CO3, NaHCO3, NaOH, NaCl, chỉ được sử dụng 2 dung dịch là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)

A. HCl và MgCl2

B. HCl và BaCl2

C. H2SO4và BaCl2

D. H2SO4và CaCl2

Đáp án: A

Câu 14: Cho 6,08 gam hổn hợp gồm hai hidroxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tục tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thì thu được 8,3 gam muối clorua. Công thức của hai hidroxit là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)

A. LiOH và NaOH

B. NaOH và KOH

C. KOH và RbOH

D. RbOH và CsOH

Đáp án: B

Câu 15: Hòa tan 3,06 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại kiềm bằng dung dịch HCl dư thu được 672 ml CO2 (đktc) . nếu như cô cạn dung dịch thì khối lượng muối khan thu được là (chương 6 /bài 25 /chung/mức 2)

A. 3,39 gam

B. 6,78 gam

C. 9,33 gam

D. không xác định được.

Đáp án: A

…………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/bo-cau-hoi-trac-nghiem-mon-hoa-hoc-lop-12-hoc-ky-2/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts