C4H4 + H2 → C4H6

Phản ứng C4H4 ra C4H6

C4H4 + H2 → C4H6 được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn những bạn hướng dẫn những bạn học sinh viết phương trình phản ứng C4H4 để tạo ra C4H6. Hy vọng giúp những bạn học sinh làm những dạng bài tập liên quan cũng như dạng bài tập chuỗi phản ứng. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng C4H4 ra C4H6

Bạn đang xem bài: C4H4 + H2 → C4H6

CH≡C-CH=CH2 + 2H2 CH2=CH-CH=CH2

C4H4 + H2 → C4H6

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Số liên kết σ trong mỗi phân tử etilen; axetilen;buta-1,2- đien tuần tự là

A. 3; 5; 9

B. 5; 3; 9

C. 4; 2; 6

D. 4; 3; 6

Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A.3

B. 2

C. 4

D. 1

Đáp án B

Có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 => có nối 3 đầu mạch

CH≡C-CH2-CH2-CH3

(CH3)2CH-C≡CH

Câu 4: 4 gam một ankin X có thể làm mất tối đa 200m, dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là

A. C5H8

B. C2H2

C. C3H4

D. C4H6

Đáp án C

nBr2 = 0,2 mol = 2nX

→ nX = 0,1 mol→ nX = 0,1 mol

→ MX = 4/0,1 = 40 = 14n − 2

→ n = 3

Vậy ankin là C3H4

Câu 5: Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích những khí đo (đktc)). trị giá của m là

A. 12,0

B. 24,0

C.13,2

D. 36,0

Đáp án B

nC2H2 = (3,36−1,12)/22,4= 0,1 (mol) => nC2Ag2 = 0,1 (mol)

=> m = 0,1.240 = 24 (gam)

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 12,1 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.

C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12

Đáp án

nCO2 = 0,275 mol ; nH2O = 0,35 mol

nankan = nH2O – nCO2 = 0,35 – 0,275 = 0,075 mol

Số C trung bình = nCO2 / nankan = 0,275 / 0,075 = 3,66

Vì 2 ankan liên tục => 2 ankan là C3H8 và C4H10

Câu 8. Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,1M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí C2H4 (đktc). trị giá tối thiểu của V là

A. 2,240

B. 2,688

C. 4,480

D. 1,344

Đáp án B

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

nKMnO4 = 0,02 mol => nC2H4 = 0,04 mol

→ V = 0,04.22,4 = 0,986 (lít)

……………………….

Mời những bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã đưa tới những bạn C4H4 + H2 → C4H6 một tài liệu rất hữu ích . Để có kết quả cao hơn trong học tập, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung xin giới thiệu tới những bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết sinh vật học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/c4h4-h2-c4h6/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts