Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

Tải về Bản in

Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn làm bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021 cho những học viên. Mời những bạn tham khảo cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa trong bài viết sau đây của Tìm Đáp Án.

Bạn đang xem bài: Cách làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

Hướng dẫn làm bài thu hoạch chính trị đầu khóa

I. NỘI DUNG thắc mắc

1. Cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

2. những giải pháp cơ bản để đảm bảo phát triển giáo dục – huấn luyện; khoa học – công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở địa phương nơi bạn trú ngụ ngày nay?

3. Trình bày những nội dung cơ bản về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; người đảng viên phải làm gì để quán triệt và tổ chức thực hiện những nội dung đó ?

4. tìm hiểu những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

5. tìm hiểu vị trí, vai trò của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn ngày nay?

6. Những kiến nghị, đề xuất, góp ý của đồng chí đối với Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học ………. để lãnh đạo, quản lý, điều hành Nhà trường trong những năm tới.

II. phương thức TRÌNH BÀY

1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.

2. Trang bìa. Mẫu bìa bài thu hoạch.

Yêu cầu ghi rõ:

+ Đảng bộ tỉnh …………., Đảng bộ Trường Đại……………….

+ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021.

+ Họ và tên, tháng ngày năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, tên chi bộ nơi sinh hoạt Đảng hiện tại.

Bạn có thể tham khảo thêm mẫu bài thu hoạch chính trị đầu khóa để hoàn thiện bài thu hoạch của mình được tốt hơn.

Chúc những ban thành công!

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts