Cách quy đồng mẫu số những phân số

Bài học ngày hôm nay, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung sẽ hướng dẫn những em cách quy đồng mẫu số những phân số. Bài học sẽ hướng dẫn những em học sinh quy đồng mẫu hai phân số hay nhiều phân số, củng cố tri thức, rèn luyện những dạng Toán phân số. Mời những em học sinh tham khảo chi tiết.

quy dong mau so cac phan so
Cách quy đồng mẫu số những phân số

Cách quy đồng mẫu số những phân số Toán lớp 4

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

Bạn đang xem bài: Cách quy đồng mẫu số những phân số

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) nếu như mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

– Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

– Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

– Giữ nguyên phân số thứ hai

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả những mẫu.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số hai phân số

ly thuyet quy dong mau so cac phan so a

Mẫu số chung (MSC) = 3 x 5 = 15

Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

ly thuyet quy dong mau so cac phan so b

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số  ta được hai phân số và 

 

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số hai phân số và .

Ta thấy mẫu số của phân số  chia hết cho mẫu số của phân số  (12 : 6 = 2).

chọn lựa MSC = 12.

Ta có thể quy đồng đồng mẫu số hai phân số và như sau:

ly thuyet quy dong mau so cac phan so c

và giữ nguyên phân số 

Vậy quy đồng đồng mẫu số hai phân số và  được hai phân số  và .

Bài tập Quy đồng mẫu những phân số lớp 4

Bài 1.

Quy đồng mẫu số những phân số:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so a

Bài 2

Quy đồng mẫu số những phân số:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so b

Bài 3: Quy đồng mẫu số những phân số sau:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so a 1

Bài 4: Quy đồng mẫu số những phân số sau:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so b 1

Bài 5: Quy đồng mẫu số những phân số sau:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so c

Bài 6

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số những phân số sau :

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so c 1

Bài 7

a) Viết những phân số lần lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4 và 21 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 và 8 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so d

Đáp án Bài tập quy đồng mẫu những phân số

Bài 1

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so e

d) chọn lựa 9 là mẫu số chung , ta có:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so f

e) chọn lựa 24 là mẫu số chung , ta có:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so g

g) chọn lựa 30 là mẫu số chung ta có:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so h

Bài 2

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so i

b) chọn lựa mẫu số chung là 24 (vì 24 chia hết cho 3, 4, 8). Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so k

c) chọn lựa mẫu số chung là 30 (vì 30 chia hết cho 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so l

d) chọn lựa mẫu số chung là 12 (vì 12 chia hết cho 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so m

Bài 3

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so d 1

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so e 1

Bài 4

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so f 1

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so g 1

Bài 5

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so h 1

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so i 1

Bài 6

Hướng dẫn giải:

a) Rút gọn những phân số:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 1

Quy đồng mẫu số những phân số

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 2

b) Rút gọn những phân số:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 3

Quy đồng mẫu số những phân số

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 4

hoặc rút gọn những phân số:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 5

c) Rút gọn những phân số:

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 6

Quy đồng mẫu số những phân số

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 7

Bài 7

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 8

Bài 8

bai tap toan lop 4 quy dong mau cac phan so 9

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số những phân số:

a) 

b) 

c) 

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

– Xác định MSC.

– Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.

– Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.

Đáp án:

những em quy đồng mẫu số như sau:

a)  quy đồng mẫu số thành :

 ; Giữ nguyên phân số .

b)  quy đồng mẫu số thành:

; Giữ nguyên phân số .

c) quy đồng mẫu số thành:

; Giữ nguyên phân số.

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số những phân số:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

– Xác định MSC.

– Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.

– Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.

Đáp án:

những em quy đồng mẫu số như sau:

a) quy đồng mẫu số thành:

b)  quy đồng mẫu số thành:

 ; Giữ nguyên phân số .

c) quy đồng mẫu số thành:

 ; Giữ nguyên phân số .

d)  quy đồng mẫu số thành:

e)  quy đồng mẫu số thành:

 ; Giữ nguyên phân số 

g)  quy đồng mẫu số thành:

 ; Giữ nguyên phân số 

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Viết những phân số tuần tự bằng những phân số sau và có mẫu số chung là 24:

Phương pháp giải:

Ta có: 24 : 6 = 4 và 24 : 8=3 nên ta viết phân số thành phân số có mẫu số là 24 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 4; viết phân số  thành phân số có mẫu số là 24 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 3.

Đáp án:

+) Xét phân số . Vì 24 : 6 = 4 nên ta có:

+ Xét phân số . Vì 24 : 8 = 3 nên ta có:

Giải Toán lớp 4 trang 117 tập luyện Bài 1

Quy đồng mẫu số những phân số:

a)  ;

;

;

b)  ;

;

.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Đáp án:

a) 

Vậy quy đồng mẫu hai phân số  được hai phân số

+) Giữ nguyên phân số 

Vậy quy đồng mẫu hai phân số được hai phân số 

+) 

Vậy quy đồng mẫu hai phân số  được hai phân số

b) ; giữ nguyên phân số.

Vậy quy đồng mẫu hai phân số  được hai phân số 

+) Giữ nguyên phân số .

Vậy quy đồng mẫu hai phân số  được hai phân số

+)

Vậy quy đồng mẫu hai phân số  được hai phân số 

Giải Toán lớp 4 trang 117 tập luyện Bài 2

a) Hãy viết  và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và  thành hai phân số có mẫu số là 9; là 18.

Đáp án:

a) Viết 2 dưới dạng phân số có mẫu số là 1, sau đó viết phân số đó thành phân số có mẫu số là 5 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 5; giữ nguyên phân số .

b) +) Viết 5 dưới dạng phân số có mẫu số là 1, sau đó viết phân số đó thành phân số có mẫu số là 9 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 5; giữ nguyên phân số .

+) Viết 5 dưới dạng phân số có mẫu số là 1, sau đó viết phân số đó thành phân số có mẫu số là 18 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 18.

Ta có: 18: 9 = 2, do vậy ta viết phân số  thành phân số có mẫu số là 18 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 2.

Đáp án

a) Giữ nguyên phân số ;

b); giữ nguyên phân số .

Giải Toán lớp 4 trang 117 tập luyện Bài 3

Quy đồng mẫu số những phân số sau (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số những phân số:

Ta có:

Vậy: Quy đồng mẫu số những phân số: 

được .

a) 

b)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số ba phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với tích của mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ ba.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ ba.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ ba nhân với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ hai.

Đáp án:

Vậy quy đồng mẫu số những phân số  được 

b)

Vậy quy đồng mẫu số những phân số  được

Giải Toán lớp 4 trang 117 tập luyện Bài 4

Viết những phân số tuần tự bằng 2 phân số sau và có mẫu số chung là 60:

Phương pháp giải:

Ta có: 60 : 12 = 5 và 60:30 = 2 . do vậy ta viết phân số  thành phân số có mẫu số là 60 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 5; viết phân số  thành phân số có mẫu số là 60 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 2.

Đáp án

Giải Toán lớp 4 trang 117 tập luyện Bài 5

Tính (theo mẫu):

a) ;

b);

c) 

Mẫu:.

Phương pháp giải:

tìm hiểu tử số và mẫu số thành tích của những thừa số, sau đó tuần tự chia nhẩm tích ở tử số và tích ở mẫu số cho những thừa số chung.

Đáp án: phần b, c

giai bai tap trang 117 118 sgk toan 4

hoặc làm như sau:

b) 

c) 

Phương pháp giải bài toán quy đồng mẫu nhiều phân số lớp 6

Khái niệm: Quy đồng mẫu nhiều phân số tức là ta đưa những phân số đó về những phân số có CÙNG MẪU.

Vậy muốn quy đồng mẫu ta làm thế nào? VnDoc đã tổng hợp và gợi ý ba bước khắc phục bài toán như sau:

Bước 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của những mẫu (tương tự cách làm ở tiểu học)

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng của nó.

Đối với dạng này học sinh cần lưu ý những vấn đề chính như sau:

1. rà soát phân số đề bài cho đã tối giản (không rút gọn được nữa) hay chưa. nếu như chưa, ta thực hiện rút gọn phân số bằng việc chia cả tử và mẫu cho thừa số chung của nó.

2. rà soát mẫu số đã dương hay chưa, bởi dây là nguyên tắc yêu cầu khi thực hiện bài toán. nếu như mẫu chưa dương, ta đưa về dương bằng việc chuyển dấu âm lên tử và thực hiện bài toán theo những bước đã cho.

những vấn đề thường gặp khi xử lý bài toán quy đồng mẫu nhiều phân số

1. Tính nhẩm chậm, sai

Nhiều học sinh có thể chưa quen với cách tính nhẩm (phép chia thường khó hơn nhân) nên đối với những bài toán phân số lớn, dễ tính sai hoặc mất nhiều thời gian ở khâu này. Cha mẹ có thể tăng khả năng tính của con bằng việc thường xuyên cho con luyện bài, đố những câu tính toán và khuyến khích con trả lời thật nhanh.

2. Quên xét dấu

Đây là dạng toán không quá phức tạp, nhưng khi làm bài, học sinh dễ mắc những lỗi nhỏ đáng tiếc như không để ý dấu của những thừa số khiến kết quả không còn chuẩn xác.

Mẹo làm những bài toán về phân số tránh sơ sót nhỏ nằm ở cách trình bày, học sinh nên viết những phân số thẳng hàng, để ý khoảng cách những dấu và số, viết những phép tính thẳng hàng nhau, tương tự khi chấm bài vừa dễ nhìn, đẹp mắt mà lại giúp học sinh dễ soát dấu, rà soát những số có nhầm lẫn hay không. Trình bày ẩu là hạn chế rất hay gặp phải ở những học sinh nam, tính toán cần nhanh nhưng cha mẹ hãy rèn cho con tính thận trọng khi làm bài.

Đối với bài toán quy đồng mẫu nhiều phân số, đã trình bày dễ hiểu, ngắn gọn nhất giúp học sinh dễ dàng tiếp thu. Ở mỗi bài tập cô luôn đi theo trình tự làm bài và nhắc nhở những lưu ý để học trò hình thành thói quen thận trọng, làm tới đâu chắc tới đó.

./.

Hy vọng thông qua bài học trên, những em đã biết cách quy đồng mẫu những phân số trong những dạng bài tập. Với phần bài tập, đòi hỏi những em phải tập luyện nhiều, nắm vững tri thức bảng cửu chương nhân chia để thực hiện phép quy đồng một cách đơn thuần và nhanh chóng.

Thầy cô chúc những em học thật giỏi môn toán nhé.

Đăng bởi: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts