Cách viết giấy chuyển trường dành cho học sinh và thầy giáo

Đơn xin chuyển trường là mẫu văn bản mà học sinh hoặc thầy giáo gửi tới ban giám hiệu của nhà trường đang theo học/theo dạy và trường xin chuyển tới để trình bày lý do, nguyện vọng xin chuyển trường. Cách viết giấy chuyển trường dành cho học sinh và thầy giáo sẽ có trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

1. Giấy chuyển trường là gì?

Giấy chuyển trường là đơn được sử dụng với mục đích là gửi lên ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc là những người có thẩm quyền để xem xét việc chấp thuận việc chuyển trường của học sinh.

Việc viết Giấy chuyển trường năm 2023 cũng chính là một phương thức để tạo điều kiện cho học sinh cũng như là bậc phụ huynh có thể thực hiện được mong muốn chuyển sang một trường khác theo nguyện vọng.

Bạn đang xem bài: Cách viết giấy chuyển trường dành cho học sinh và thầy giáo

Không phải tất cả mọi trường hợp khi phụ huynh, học sinh muốn chuyển trường khi gửi đơn đều sẽ được chấp nhận. Mà đơn sẽ chỉ được chấp nhận khi lý do được nêu ra trong Giấy là chính đáng và đáp ứng đầy đủ được những quy định của nhà trường về vấn đề chuyển trường.

Thông qua đơn này sẽ là cơ sở để Ban giám hiệu nhà trường xem xét và ra quyết định có cho phép học sinh được chuyển trường hay là không. Đơn xin chuyển trường năm 2023 ngày nay được sử dụng cho tất cả những cấp học là măng non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đối tượng viết Giấy chuyển trường năm 2023 thường là học sinh hoặc là phụ huynh học sinh, bên nhận đơn chính là hội đồng nhà trường học là những người được ủy quyền để nhận đơn.

2. Cách viết giấy chuyển trường dành cho học sinh và thầy giáo

2.1. Hướng dẫn cách viết Giấy chuyển trường cho học sinh tiểu học

– Mục “Kính gửi”: Ở dòng trước tiên, ghi tên lãnh đạo phòng GD&ĐT và tên trường nơi bạn đang học. Dòng thứ hai, bạn ghi tên lãnh đạo nơi sắp chuyển tới và tên trường mà bạn muốn chuyển tới.

–  Mục “Tên tôi là, Hiện ngụ tại”: Viết tên phụ huynh học sinh muốn chuyển trường cũng như viết tên thành phố sống của người làm đơn.

– Mục “Là phụ huynh em, Sinh năm,  là học sinh lớp, niên học, thuộc trường”: Ở mục này, bạn ghi đầy đủ thông tin của con em mình gồm có họ tên, tên lớp học, năm sinh, niên học cùng với trường mà con em đang theo học.

– Mục “kết quả cuối năm, Học lực, Hạnh kiểm”:Bạn cần ghi chuẩn xác về số điểm, học lực cùng hạnh kiểm trong học bạ của con em mình.

– Mục “Tôi làm đơn này gởi tới Hiệu trưởng trường và lãnh đạo Phòng GD&ĐTcho tôi được chuyển con tôi về lớp học: niên học tại trường thuộc huyện tỉnh” 

Viết đầy đủ về tên hiệu trưởng trường mà con em đang theo học, tên phòng lãnh đạo GD&ĐT, niên học muốn chuyển, tên trường, tên lớp mới mà con em sắp chuyển tới, cũng như ghi rõ địa chỉ của trường.

– Mục “Lý do”: Ghi đầy đủ lý do và có tính hợp thức cao.

– Người viết đơn cần ghi rõ họ tên cùng với đính kèm hồ sơ để nộp lên cho Hiệu trưởng của nhà trường mà con em đang theo học và trường sắp chuyển tới để xác nhận.

2.2. Hướng dẫn cách viết Giấy chuyển trường cho học sinh THCS

– Phần mở đầu cũng giống như những biểu mẫu hành chính thì phải bao gồm quốc hiệu và tiêu ngữ cùng tên mẫu đơn được trình bày căn lề giữa trọng thể.

– Tiếp theo là thông tin người thụ hưởng và xử lý mẫu đơn này: Trong đơn xin chuyển trường thì người thụ hưởng sẽ là phòng giáo dục và tập huấn học sinh đang theo học và phòng giáo dục và tập huấn học sinh sẽ chuyển tới và hiệu trưởng trực tiếp ngày nay của học sinh và hiệu trường trường học sinh muốn chuyển tới.

– Thông tin học tên của người làm đơn tức phụ huynh của học sinh, địa chỉ nơi ở hiện tại.

– Thông tin về học sinh chuyển trường: Họ và tên học sinh, tháng ngày năm sinh, là sinh viên lớp mấy, niên học nào, thuộc trường nào. Tiếp tới phụ huynh cần trình bày là kết quả học tập cuối năm của những em như học lực, hạnh kiểm.

– Lý do làm đơn xin chuyển trường cho con: Lý do cần trình bày rõ ràng, cụ thể để những cơ quan liên quan xem xét, khắc phục theo đúng trình tự và thủ tục.

Cách viết đơn xin chuyển trường bao gồm một số nội dung chính trên, có thể căn cứ vào những nội dung hướng dẫn này để hoàn thành đơn xin chuyển trường của mình nhanh chóng nhất. Cùng với nội dung chia sẻ về mẫu đơn xin chuyển trường đối với những em học sinh có mong muốn xin chuyển lớp thì tham khảo mẫu đơn xin chuyển lớp nhé, thủ tục văn bản của quá trình chuyển lớp sẽ đơn thuần hơn so với chuyển trường, tuy nhiên vẫn bắt buộc học sinh, gia đình phải làm đơn xin chuyển lớp để nộp lên Ban giám hiệu nhà trường. Nội dung của đơn xin chuyển lớp ghi đầy đủ thông tin về tên học sinh xin chuyển, lớp hiện đang học, lớp có mong muốn chuyển, và lý do xin chuyển là gì. 

Ngoài ra để tiện lợi hơn cho việc nhập học của những em học sinh ở ngôi trường mới thì những bậc phụ huynh có thể xin hiệu trưởng nhà trường viết cho giấy giới thiệu chuyển trường để gửi tới ban giám hiệu tại trường học mới. những nội dung chính cần trình bày trong giấy giới thiệu chuyển trường bao gồm thông tin về học sinh, về trường học mới, lý do chuyển trường, lời đề nghị của người viết giấy…

2.3. Hướng dẫn cách viết Giấy chuyển trường cho học sinh THPT

 – Mục “Kính gửi”: Ở dòng trước tiên, ghi tên lãnh đạo phòng GD&ĐT và tên trường nơi bạn đang học. Dòng thứ hai, bạn ghi tên lãnh đạo nơi sắp chuyển tới và tên trường mà bạn muốn chuyển tới.

– Mục “Tôi tên là:…………………. phụ huynh của học sinh………………….. sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. niên học: 20…..-20….. tại trường…………………… thuộc huyện ………………….. tỉnh……………………………………………… “: Viết tên phụ huynh học sinh muốn chuyển trường, tên học sinh, ngày sinh của học sinhh cùng những thông tin như tên lớp học, khóa học, tên trường đang theo học, trường đó ở huyện, tỉnh nào.

– Mục “Nay xin chuyển tới học lớp ……. niên học: 20…..- 20….. tại trường…………………….thuộc huyện……………………….tỉnh……………………………..”: Ở mục này, bạn ghi đầy đủ thông tin về nơi con em mình sẽ tới theo học như lớp học, niên học theo học, tên trường và nằm ở địa chỉ huyện nào, tỉnh nào.

– Mục “Lý do”: Ghi đầy đủ lý do và có tính hợp thức cao.

– Người viết đơn cần ghi rõ họ tên cùng với đính kèm hồ sơ để nộp lên cho Hiệu trưởng của nhà trường mà con em đang theo học và trường sắp chuyển tới để xác nhận.

2.4. Hướng dẫn cách viết Giấy chuyển trường cho thầy giáo

 Phần mở đầu

Phần mở đầu của mẫu đơn xin chuyển trường năm 2023 cũng như tất cả những đơn từ, giấy xin phép khác với những nội dung thân thuộc:

+ Quốc hiệu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được viết in hoa và in đậm)

+ Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (in đậm và gạch chân)

+ Tiêu đề: in hoa và in đậm, căn lề giữa

“GIẤY CHUYỂN TRƯỜNG”

Phần nội dung

Phần nội dung của mẫu đơn xin chuyển trường năm 2023 được thiết lập bao gồm những nội dung:

– Kính gửi: nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định bao gồm

+ Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi tới)

+ Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (nơi đi)

+ Hiệu trưởng (nơi tới)

+ Hiệu trưởng (nơi đi)

– Sinh tháng ngày năm

– Đang giảng dạy tại lớp…. niên học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Xin chuyển tới giảng dạy tại lớp niên học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Lý do xin chuyển trường

– Lời cảm ơn và đãi đằng mong muốn (chỉ 1 câu ngắn gọn)

 Phần kết

Đó là tháng ngày năm và chữ ký của những phòng ban sau:

– Người làm đơn

– Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi tới)

Lưu ý là sau chữ ký phải ghi rõ họ tên người ký.

3. Hồ sơ xin chuyển trường 

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với những hồ sơ sau:

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Học bạ (bản chính);

– Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);

– Giấy chứng thực trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường tư thục (đối với cấp học THPT)

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi tới hoặc quyết định điều động công việc của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu như nơi chuyển tới là tỉnh, thành phố khác;

– những mẫu hồ sơ hợp thức được lợi chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu như có…

tương tự trên đây là toàn bộ thông tin về Cách viết giấy chuyển trường dành cho học sinh và thầy giáo mà doanh nghiệp Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách mang tính tham khảo. nếu như quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được trạng sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc.

nếu như quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!  

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts