CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO tác dụng H2O

CaO + H2O → Ca(OH)2 được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn hướng dẫn những bạn viết phương trình phản ứng khi cho oxit bazo không tan tác dụng với nước. Cụ thể ở đây oxit bazo không tan là CaO tác dụng với H2O. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng CaO ra Ca(OH)

Bạn đang xem bài: CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Oxit bazo tác dụng với nước tạo ra bazo, làm đổi màu quỳ tím thành xanh. Đây cũng là 1 trong những tính chất quan trọng để nhận diện oxit bazo tan

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Oxit nào sau đây tan được trong nước tạo thành dung dịch làm quỳ hóa xanh.

A. CO2

B. FeO

C. CaO

D. N2O5

Câu 2. Oxit bazo nào sau đây được sử dụng để làm khô nhiều nhất?

A. FeO

B. CuO

C. CaO

D. MgO

Câu 3. Để làm sạch khí O2 từ hỗn hợp khí gồm CO2 và O2, có thể dung chất nào dưới đây?

A. H2SO

B. Ca(NO3)2

C. Ca(OH)2

D. NaHSO3

Câu 4. Canxi oxit (vôi sống) được sử dụng để khửu chua đất trông trọt, xử lí nước thải của nhiều nhà máy hóa chất,… Đó là do tính chất nào dưới đây

A. CaO tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazo

B. CaO tác dụng với axit có trong đất, trong nước thải

C. CaO tác dụng với CO

D. CaO là chất rắn dễ hút ẩm

……………………………………….

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích CaO + H2O → Ca(OH)2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung xin giới thiệu tới những bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết sinh vật học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/cao-h2o-caoh2/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts