Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vi mô có đáp án

Được Cmm.edu.vn.Net sưu tầm và lựa chọn Kinh tế vi mô xem xét các câu hỏi và câu trả lời.. Hi vọng tài liệu này sẽ cung ứng cho các em những kiến ​​thức có ích trong quá trình trau dồi kiến ​​thức trước lúc bước vào kì thi.

Đề thi môn kinh tế vi mô có đáp án

Bạn đang xem bài: Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Vi mô có đáp án

câu hỏi 1 : Kinh tế học là gì? Phân loại kinh tế?

 • Kinh tế học …… Khoa học nghiên cứu cách con người và xã hội sử dụng các nguồn lực khan hiếm cho nhiều mục tiêu không giống nhau để tạo ra các thành phầm và dịch vụ phục vụ tốt nhất nhu cầu của con người.

Thi thiên 2: Phân loại kinh tế học? Nội dung của từng thể loại là gì?

Dựa trên nội dung khảo sát

 • Kinh tế học vi mô là môn khoa học nghiên cứu hành vi và việc ra quyết định của ba thành viên trong nền kinh tế: người sản xuất, người tiêu dùng và chính phủ.
 • Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng thể của nền kinh tế, chẳng hạn như tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Kinh tế vĩ mô liên quan tới toàn thể nền kinh tế hoặc các mục tiêu kinh tế của toàn thể nền kinh tế. Quốc gia này tìm cách cải thiện hiệu suất của nền kinh tế quốc dân nói chung.

Dựa trên phương pháp khảo sát

 • Kinh tế học tích cực nói đến tới lý luận khoa học, các vấn đề quan hệ nhân quả và thường liên quan tới các câu hỏi như: đó là gì. vì sao vậy? Điều gì xảy ra trong các trường hợp sau …
 • Kinh tế học chuẩn tắc nói đến tới thẩm định chủ quan của một tư nhân. Điều này bao gồm các câu hỏi như: Tôi nên làm gì? …

Câu hỏi 3: Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kinh tế vi mô là gì?

Chủ đề nghiên cứu Một yếu tố quan trọng của kinh tế vi mô là các hành động và quyết định của ba thành viên của nền kinh tế (người sản xuất, hộ gia đình và chính phủ).

nội dung nghiên cứu

 • Cung cầu;
 • Môđun và tầm quan trọng của nó.
 • Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng;
 • Lý thuyết về hành vi của người sản xuất;
 • Thị trường cạnh tranh và độc quyền;
 • Thị trường lao động;
 • Sự rối loạn tác dụng của nền kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của chính phủ.

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp mẫu hình hóa;
 • Phương pháp so sánh tĩnh (Ceteris Paribus);
 • Phương pháp phân tích cận biên (phương pháp phân tích chi phí – lợi ích).

Câu 4 Nguồn điện là gì? Thành phầm là gì?

Sức mạnh (Nguồn lực) là các yếu tố đầu vào được sử dụng để sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu của con người, chẳng hạn như đất đai, lao động, vốn và khả năng kinh doanh của một doanh nghiệp.

Các mặt hàng Thành phầm, phương tiện và phương tiện phục vụ nhu cầu của con người. Có thành phầm hữu hình và vô hình.

Câu 5: Đó là loại cơ chế kinh tế nào?

Cơ chế kinh tế tác động trực tiếp tới việc khắc phục ba vấn đề kinh tế cơ bản của nền kinh tế, từ đó tác động trực tiếp tới trình độ tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Có ba loại cơ chế kinh tế.

 • Cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung (hay còn gọi là cơ chế chỉ huy).
 • Cơ chế kinh tế thị trường;
 • Cơ chế kinh tế hỗn hợp.

Câu hỏi 6:Đặc điểm của cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung là gì?

 • Đối với câu hỏi “cái gì?”: Quốc gia quyết định sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu và giao hạn ngạch cho các xí nghiệp quốc doanh.
 • Trả lời cho câu hỏi “bằng cách nào?”: Quốc gia quyết định về công nghệ và phân phối vốn, máy móc và công nghệ cho các doanh nghiệp.
 • Đối với câu hỏi “Cho người nào?”: Nhà nước sử dụng hệ thống phân phối vật chất và tem phiếu theo cơ chế giá bao cấp.

Phần 7: Điểm mạnh và điểm yếu của cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung là gì?

thuận tiện:

 • Quản lý được tích hợp và tập trung.
 • Hạn chế sự phân hóa, bất công xã hội giàu nghèo.
 • Tất cả các nguồn lực có thể được tập trung để phục vụ nhu cầu công cộng của xã hội

Nhược điểm: Nhược điểm:

 • Tập trung hóa, quan liêu, bao cấp nhưng ko xúc tiến sản xuất tăng trưởng.
 • Sản xuất ko dựa vào thị trường, sử dụng phương thức phân phối bình quân, triệt tiêu động lực tăng trưởng.
 • Phân bổ và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, sếp can thiệp quá sâu vào công việc của cấp dưới, cấp dưới bị phụ thuộc vào sếp.

Mục 8: Đặc điểm của cơ chế kinh tế thị trường là gì?

 • Kinh tế thị trường khắc phục ba vấn đề kinh tế cơ bản thông qua sự vận hành của quan hệ cung cầu trên thị trường. Nền kinh tế thị trường tôn trọng các quy luật hoạt động của thị trường, của sản xuất và phân phối hàng hoá.
 • Trong nền kinh tế thị trường, giá cả thị trường do quan hệ cung cầu quyết định và có vai trò quyết định trong quá trình lựa chọn và ra quyết định sản xuất. Lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith sẽ điều tiết nền kinh tế vì lợi ích của toàn xã hội.

Phần 9: Điểm mạnh và điểm yếu của kinh tế thị trường là gì?

thuận tiện:

 • Cơ chế kinh tế thị trường trình bày rất rõ ràng thông qua các hoạt động cạnh tranh trên thị trường.
 • Người sản xuất đang tìm cách phân phối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
 • Người tiêu dùng được tự do tối đa hóa sự ưng ý của họ dựa trên các giới hạn về nguồn lực.

Khiếm khuyết:

 • Phân phối thu nhập ko công bình;
 • Nó có thể gây ra khủng hoảng kinh tế.
 • Vì động cơ lợi nhuận dẫn tới ô nhiễm môi trường, bất công xã hội, thất nghiệp …

Ví dụ: Hồng Kông là thị trường có nền kinh tế thị trường tự do nhất. Tuy nhiên, lúc dịch SARS bùng phát vào năm 2005, chính quyền Hong Kong đã can thiệp vào nền kinh tế, ko để lại một quốc gia nào có cơ chế kinh tế thị trường thuần túy.

Câu 10: Hãy giảng giải đặc điểm của cơ chế kinh tế hỗn hợp. Lợi ích của nó là gì?

tính năng: Duy trì cơ chế thị trường liên kết với các quy định của nhà nước.

thuận tiện: Phát huy những điểm mạnh và điểm yếu của hai cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung và cơ chế thị trường.

Câu 11: Thực chất của một sự lựa chọn tối ưu về kinh tế là gì?

 • Thực chất của sự lựa chọn là hình thức các thành viên kinh tế sử dụng các nguồn lực như lao động, đất đai, vốn để đạt hiệu quả tối đa, tránh lãng phí, thất thoát.
 • Các lựa chọn kinh tế phát sinh từ thực tiễn là các nguồn lực khan hiếm. Tất cả quốc gia, doanh nghiệp và hộ gia đình đều có các nguồn lực cụ thể như lao động, đất đai và vốn.
 • Những lý do cho sự lựa chọn của bạn như sau: Tài nguyên quý hiếm có thể được sử dụng cho mục tiêu này hoặc mục tiêu khác.

Phần 12: Nhu cầu và Nhu cầu là gì?

 • cầu Số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng người tiêu dùng sẵn sàng sắm ở các mức giá không giống nhau trong một khoảng thời kì cụ thể, giả sử rằng những hàng hóa hoặc dịch vụ khác là ko đổi (ceteris paribus).
 • Số tiền yêu cầu Lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng người tiêu dùng sẵn sàng sắm ở một mức giá cụ thể tại một thời khắc cụ thể, giả sử các yếu tố khác ko đổi.

Phần 13: Bạn có phân biệt được nhu cầu tư nhân và nhu cầu thị trường ko?

 • Cầu tư nhân Lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng một tư nhân sẵn sàng sắm ở các mức giá không giống nhau tại một thời khắc cụ thể, giả sử rằng mọi thứ khác là ko đổi.
 • Cầu thị trường Tổng số tiền nhưng một tư nhân yêu cầu ở mọi mức giá. Tổng số lượng riêng lẻ cần thiết cho mỗi mức giá cho ra số lượng thị trường cần thiết cho mỗi mức giá.

Phần 14: Một phương tiện để chạy một cây cầu?

Lộ trình nhu cầu (lộ trình nhu cầu)

Đường cầu (đường cầu)
Hàm cầu (hàm cầu)

 • QD = aP + b (a
 • P = cQD + d (c

Định dạng chung: QD = f (Px, Py, I, T, E, N)

Phần 15: Giá của một hàng hóa tác động tới nhu cầu như thế nào?

Giá của các thành phầm liên quan (PY)

 • Phương án thay thế: A và B là hai phương án thay thế nếu một mức tiêu thụ có thể được thay thế bằng một thứ khác, nhưng chúng có cùng mục tiêu sử dụng.
 • PTT → QTT → QNC PTT → QTT → QNC

→ Có mối quan hệ thuận chiều giữa giá của các phương án thay thế và nhu cầu đối với nhân vật nghiên cứu

 • Hàng hóa bổ sung: A và B là hai mặt hàng bổ sung nếu việc tiêu dùng của A phải đi kèm với tiêu dùng của B để đảm bảo trị giá sử dụng của hai hàng hóa.
 • PBS → QBS → QNC PBS ↓ → QBS → QNC

→ Giá cả của hàng hóa bổ sung và cầu đối với các thành phầm được khảo sát có tỉ lệ nghịch với nhau.

Phần 16: Hương vị tác động tới nhu cầu như thế nào?

Thị hiếu là thị hiếu hoặc mối quan tâm của một nhóm đối với một thành phầm hoặc dịch vụ cụ thể có tác động tới tình cảm của người tiêu dùng.

Hương vị xác định loại thành phầm nhưng người tiêu dùng muốn sắm.

Hương vị phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Thói quen tiêu dùng;
 • Tâm lý thế hệ;
 • Tình dục;
 • tôn giáo.

{-Xem toàn thể nội dung trực tuyến hoặc tải xuống-}

Trên đây là phần trích dẫn và đáp án của một số câu hỏi trong Đề cương ôn tập môn Kinh tế vi mô. Để xem đầy đủ nội dung và đáp án cụ thể đề thi các em đăng nhập vào website hoc247.net và[オンラインで表示]hoặc[コンピューターにダウンロード]xin vui lòng chọn. Chúc các bạn học tập tốt và ôn luyện hiệu quả!

..Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button