CH≡CH → CH2=CH-C≡CH – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Axetilen ra Vinylaxetilen

CH≡CH → CH2=CH-C≡CH là phương trình phản ứng nhị hợp axetilen ra Vinylaxetilen, với điều kiện xúc tác thích hợp, đây cũng chính là phương trình điều chế vinylaxetilen quan trọng, và là phương trình thường xuyên xuất hiện trong những dạng bài tập. Hy vọng tài liệu sẽ giúp độc giả viết đúng chuẩn xác phương trình hóa học axetilen tạo ra vinylaxetilen.

1. Phương trình Axetilen ra Vinylaxetilen

2CH≡CH CH2=CH-C≡CH

Bạn đang xem bài: CH≡CH → CH2=CH-C≡CH – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

2. Điều kiện xảy ra phản ứng C2H2 ra C4H4

Nhiệt độ: 100oC

Xúc tác: CuCl2, NH4Cl

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 2. Để tách riêng rẽ etilen và axetilen, những hoá chất cần sử dụng là:

A. nước vôi trong và dd HCl

B. AgNO3 trong NH3 và dd KOH

C. dd Br2 và dd KOH

D. AgNO3 trong NH3 và dd HCl

Câu 3. Hiđro hoá hoàn toàn ankin X (xt, Pd, PbCO3) thu được anken Y có CTPT là C5H10. Vậy Y không thể là anken nào sau đây?

A. 2-metylbut-1-en

B. 3-metylbut-1-en

C. pent-1-en

D. pent-2-en

Câu 4. Đimetylaxetilen còn có tên gọi là:

A. propin

B. but-1-in

C. but-2-in

D. but-2-en

Câu 5. Để làm sạch C2H4 có lẫn C2H2 người ta cần sử dụng dung dịch chất sau:

A. Br2

B. KMnO4

C. AgNO3/NH3

D. KHCO3

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã giới thiệu tới những bạn CH≡CH → CH2=CH-C≡CH. Để có thể tăng kết quả trong học tập mời những bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts