Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giảng giải vì sao?

Dưới đây chúng tôi sẽ trao đổi về nội dung nhận diện chất nào sau đây là chất điện li yếu và giảng giải vì sao?

1. Điện li là gì? 

Điện li (ion hóa) là quá trình phân ly những chất trong nước tạo thành ion âm (anion) và ion dương (cation). Hay hiểu đơn thuần hơn thì điện li là quá trình phân li những chất trong nước ra ion, những chất tan trong nước được phân li ra thành ion được gọi chất điện li. Đây là nguyên nhân khiến những dung dịch axit, bazơ hay muối có thể dẫn điện được. Sở dĩ axit, bazo hay muối vó thể dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có những tiểu phân mang điện tích vận động tự do được gọi là những ion.

Cụ thể hơn, đây là quá trình một nguyên tử hoặc phân tử tích một điện tích âm hoặc dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành những ion. Quá trình này thường đi kèm nhiều thay đổi hóa học khác.

Bạn đang xem bài: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giảng giải vì sao?

 • Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của electron trong nguyên tử) để phóng thích electron (còn được gọi là electron tự do). Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để diễn ra quá trình này.
 • Ion âm được tạo thành khi một electron tự do đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa, ngay ngay thức thì bị giữ lại và thiết lập hàng rào thế năng với nguyên tử này. Nguyên nhân vì nó không đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa, từ đó hình thành ion âm.

Sự điện li được trình diễn bằng phương trình điện li. Ví dụ: NaCl → Na+ + Cl- NaOH → Na+ + OH- HCl → H+ + Cl- 

Trường hợp điện li đơn thuần là chất có liên kết ion hoặc có liên kết cộng hoá trị phân cực bị tách thành những ion riêng biệt trong môi trường nước, tiêu biểu là NaCl.

Ngoài ra những bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về sự điện li: Sự điện li là gì? Phân loại chất điện li mạnh và chất điện li yếu

2. Chất điện li gồm những loại nào?

Chất điện li (chất điện giải, chất điện phân): Là những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion. Chúng bao gồm: axit, bazo và muối. Chất không điện li khi tan trong nước tạo thành dung dịch không dẫn điện. 

những dung dịch axit, bazơ và muối có khả năng dẫn điện được do trong dung dịch của chúng chứa những tiểu phân mang điện tích vận động tự do, còn gọi là những ion (bao gồm anion và cation). Nguyên nhân là do phân tử nước bị phân cực thành hai đầu âm và dương do nguyên tử oxi có độ âm điện lớn hơn nguyên tử hydro. do vậy, cặp electron chung bị lệch về phía oxi. Vì vậy, khi một chất có liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị phân cực hòa tan trong nước thì phân tử của nó sẽ bị bao bọc và tương tác với phân tử nước, tách những chất này ra thành những ion, ion dương (-) tách ra bởi nguyên tử oxi (mang điện âm) và ion âm (-) được tách ra bởi nguyên tử hydro (mang điện dương). Liên kết những nguyên từ bị phá vỡ nên quá trình này có phóng thích năng lượng. Trong lúc đó, những dung dịch như glixerol, đường saccarozo, ancol etylic không thể dẫn điện vì trong dung dịch chúng không phân li ra những ion âm và dương. Nguyên nhân là do trong phân tử có liên kết phân cực nhưng rất yếu.

những cation và anion vận động hỗn lọan nên có thể va chạm vào nhau để tái hợp thành phân tử do vậy ta nói sự điện li có tính thuận nghịch và phương trình điện li có thể là phương trình phản ứng thuận nghịch. tương tự về cơ thực chất điện li sẽ có 02 loại là chất điện li mạnh và chất điện li yếu.

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Ví dụ như NH4Cl qua quá trình điện li sẽ được NH4+ và Cl-

Ví dụ về những chất điện li mạnh như:

 • Axit HCl, HNO3, H2SO4, …
 • Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2 Ca(OH)2, …
 • Hầu hết những muối của axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, KNO3, KCI, K2SO4, …

Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, người ta sử dụng mũi tên 1 chiều chỉ chiều của quá trình điện li.

Ví dụ về phương trình điện li:

 • NaCl là chất điện li mạnh, nếu như trong dung dịch chứa 100 phân tử NaCl hoà tan thì cả 100 phân tử này đều phân li ra ion. NaCl → Na+ + Cl-
 • Trong dung dịch Na2SO4 0,1M, vì sự điện li của Na2SO4 là hoàn toàn nên có thể tính được nồng độ những ion do Na2SO4 phân li tuần tự Na là 0,2M và SO2 là 0,1M. Phương trình phân li: Na2SO4 → 2Na+ +S04(2-)

– Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ khi điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO– + H+

Ví dụ về những chất điện li yếu:

 • những axit yếu như những axit hữu cơ CH3COOH, axit HClO, H2S, HE, HCN H2SO3, …
 • những bazơ yếu như Bi(OH)3, Mg(OH)2, …

Trong phương trình điện li của những chất điện li yếu, người ta sử dụng mũi tên 2 chiều.

Ví dụ về phương trình điện li:

 • CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+
 • Mg(OH)2 ⇌ Mg2+ + 2OH-

Lưu ý: Sự pha loãng có tác động là khi pha loãng dung dịch những ion (+) và (-) của chất điện li rời xa nhau, ít có điều kiện va chạm để tạo lại phân tử khiến cho độ điện li tăng.

– những chất như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3, … thường được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn có sự hòa tan một lượng rất nhỏ, phần bị hòa tan có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào những chất điện li. Chất không điện li là những chất khi tan trong nước không phân li ra ion. Ví dụ: Dung dịch đường, dung dịch rượu, …

3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu? 

Để biết được chất nào điện li yếu hơn chất còn lại thì phương pháp cơ bản là thực nghiệm và làm thăng bằng điện li. thăng bằng điện li là sự phân li của những chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ phối hợp giữa những ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì thăng bằng của quá trình điện li được thiết lập. Sự điện li được trình diễn bằng phương trình điện li.

Đặc điểm của thăng bằng điện li:

 • những phương trình phản ứng thuận nghịch như trên là một hệ thăng bằng và được gọi là thăng bằng điện li.
 • thăng bằng điện li cũng thuộc loại thăng bằng động giống như mọi thăng bằng hoá học khác nên thăng bằng sẽ chuyển dời theo chiều chống lại những nguyên nhân làm thay đổi thăng bằng. thăng bằng điện li là thăng bằng động nên thăng bằng điện li cũng tuân theo nguyên lí dịch chuyển thăng bằng Lơ Sa-tơ-li-ê ( Le Chatelier).
 • Sự phân li càng hoàn toàn khi thăng bằng càng chuyển dời theo chiều thuận, và sự dịch chuyển thăng bằng phụ thuộc vào nhiệt độ, nồng độ mol/lít của chất tan.
 • Khi nhiệt độ càng tăng hay dung dịch càng loãng thì sự phân li càng hoàn toàn, thăng bằng càng chuyển dời theo chiều thuận. vì vậy ta phải so sánh độ mạnh của những chất điện li ở cùng một điều kiện nhiệt độ và nồng độ.

Ở cùng một nhiệt độ và cùng một nồng độ mol/ lít chất điện li càng mạnh thì sự phân li càng hoàn toàn tức là thăng bằng càng chuyển dời theo chiều thuận và trái lại chất điện li càng yếu thì sự phân li càng không hoàn toàn, thăng bằng càng chuyển dời theo chiều nghịch.

Như đã trao đổi ở trên thì chất điện li yếu là những axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu và trái lại những axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết những muối là chất điện li mạnh.

nếu như đặt những chất sau thì chất nào là chất điện li yếu: KNO3, NaOH, HCl, NH4Cl, HNO3, KOH, MgCl2, Ca(OH)2, CH3COOH. Chất điện li yếu trong những chất trên là CH3COOH.

giảng giải:

Vì HCl là axit mạnh, MgCl2 là muối tan, Ca(OH)2 là dung dịch bazơ, KNO­3 là muối tan, NaOH là bazơ mạnh và những chất trên đều là những chất điện li mạnh.

Mà vì chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần thành những ion mà phương trình điện li của CH3COOH là CH3COOH ⇄ CH3COO− + H+ nên suy ra CH3COOH là chất điện li yếu.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi. Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được tư vấn. Xin tình thật cảm ơn!

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button