Chứng minh Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước…

Đề bài

Chứng minh Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông trước giặc ngoại xâm.

Bạn đang xem bài: Chứng minh Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước…

Bài tham khảo chứng minh Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước

Bài tham khảo 1

Trước khí thế tiến công ồ ạt của ba mươi vạn quân Nguyên lần thứ hai sang xâm lược nước ta, Trần Quốc Tuấn đã viết bài: Hịch tướng sĩ để khích lệ lòng yêu nước, quyết đương đầu của những tướng sĩ. Tác phẩm của Trần Quốc Tuấn không những là một áng thiên cổ hùng văn mà còn “bộc lộ sâu sắc nhiệt tình yêu nước, và ý thức trách nhiệm của ông trước hoạ ngoại xâm”.

Trước hết, đúng như ý kiến đã nhận định, bài Hịch tướng sĩ đã thể hiện sâu sắc nhiệt tình yêu nước của người trước hoàn cảnh quốc gia đang bị ngoại xâm.

Vì lòng yêu nước, Trần Quốc Tuấn không thể nhắm mắt nhắm mũi bịt tai trước những hành vi tai ngược của sứ thần nhà Nguyên mà ông đã tức giận gọi chúng “lũ diều hâu dê chó, hổ đói”, những con vật hung.dữ; để thanh minh thái độ căm thù. khinh bỉ. Bằng lối văn biền ngẫu nhịp nhàng và rắn rỏi, Trần Quốc Tuân vạch mặt bọn giả nhân giả nghĩa, có lòng tham không đáy, mưu toan vét sạch tài nguyên của cải quốc gia ta.

“… thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụạ; để thoả lòng tham không cùng, lấy hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn,..”

Vì lòng yêu nước, Trần Quốc Tuân đã quên ăn, mất ngủ, đau lòng nát ruột vì chưa có thời cơ để “xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù” cho thoả lòng tức giận. Ông sẵn sàng hy sinh, để cho Tổ quốc được độc lập, tự do. Ông viết: Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.

Điều rất dễ hiểu là nếu như không vì nhiệt tình yêu nước nồng nàn thì Trần Quốc Tuấn đã không thể đớn đau dằn vặt căm thù sục sôi như thế!

Mặt khác, hài Hịch tướng sĩ còn nêu cao ý thức trách nhiệm của vị chủ soái trước cảnh Tổ quốc đang lâm nguy bằng những lời phê phán nghiêm khắc thái độ hàng quan, chỉ biết hưởng lạc của những tướng sĩ vô trách nhiệm.

Ông đã khéo léo nêu lên lòng yêu thương của ông đốì với những tướng sĩ, cùng với ý thức đồng cam cộng khổ của ông để khơi gợi sự hồi tâm của họ. Giọng văn của ông vô cùng thiết tha và thấm thìa: “.. không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan thấp thì ta tăng chức, lương ít thì ta cấp bổng…”

Tiếp tới, bằng những hình ảnh tiêu biểu đầy xúc động, ông đã nêu lên những hậu quả nghiêm trọng, không những sẽ xảy tới cho ông mà còn cho gia đình những tướng sĩ vô trách nhiệm ấy, một khi quốc gia rơi vào tay quân thù. Bằng cách sử dụng những hệ thống từ dồn dập “không những … mà… cũng” lặp đi lặp lại có trị giá nêu bật những hậu quả tai hại, những nỗi khổ nhục của người dân mất nước, Tổ quốc mất độc lập, tự do:

“… không những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc những ngươi cũng mất; không những gia quyến của ta bị tan mà vợ con những ngươi cũng khốn, không những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ những ngươi cũng bị quật lên…

ý thức trách nhiệm của ông còn thệ hiện ở việc ông viết nên cuốn Binh thư yếu lược để cho những tướng sĩ rèn luyện. Đối với ông, yên nước là phải có nghĩa vụ giữ nước, phải có hành động thiết thực cứu nước tầm binh pháp những thời để tạo nên bí quyết chống giặc, phá giặc, Trần Quốc Tuấn đã thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm của người chỉ huy công cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Chính lòng yêu nước mãnh liệt ý thức trách nhiệm cao độ của ông đã đốt cháy lên ngọn lửa đương đầu và thắng lợi trong lòng những tướng sĩ lúc bấy giờ.

Từ sự nhìn thấu dã tâm của giặc, nhận thức rõ mối hoạ của Tổ quốc, ông đã chứng minh sự còn mất của mỗi quan tướng, gắn liền với sự thắng phụ của cuộc kháng chiến; lợi ích thiết thân của họ gắn liền với lợi ích lối cao của Tổ quốc. Chính vì vậy bài Hịch tướng sĩ đã biểu hiện một chủ nghĩa yêu nước chất phác mà sâu sắc, đã biểu hiện một nhận thức hồn nhiên và cụ thể đầy ý thức trách nhiệm của Hưng Đạo Đại Vương đầy lòng yêu nước…

Xem thêmtìm hiểu Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Bài tham khảo 2

Trần Quốc Tuấn (1231 – 1300) – người đã được vua Trần ủy quyền thống lĩnh quân đội, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thắng lợi vẻ vang. Người nổi tiếng là biết trọng kẻ sĩ thu phục nhân tài. Trần Quốc Tuấn là một người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, lòng yêu nước của ông được thể hiện rõ qua văn bản “Hịch tướng sĩ”, văn bản khích lệ tướng sĩ học tập cuốn “Binh thư yếu lược” do ông soạn.

Trước sự lâm nguy của quốc gia, lòng yêu nước thiết tha của vị chủ soái Trần Quốc Tuấn được thể hiện ở lòng căm thù sục sôi quân cướp nước. Ta hãy nghe ông kể tội ác của giặc: “Ngó thấy sự giặc đi lại ngông nghênh ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, vét của kho có hạn, thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai hoạ về sau!”. Tác giả gọi giặc là “cú diều, dê chó, hổ đói” không chỉ vạch trần sự tham lam, độc ác mà còn vạch rõ dã tâm xâm lược của giặc; thể hiện sự khinh bỉ, căm ghét tột độ. Không chỉ kể tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuấn còn thanh minh nỗi đau xót trước nỗi nhục của quốc thể, nỗi đớn đau xót xa. Đó là biểu hiện của sự sẵn sàng xả thân để rửa nhục cho nước, để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, khát vọng xả thân cho quốc gia: “Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng”.

Qua bài hịch, Trần Quốc Tuấn không chỉ thể hiện lòng căm thù sục sôi quân cướp nước mà còn thể hiện ý chí quyết đấu, quyết thắng, quyết xả thân cho độc lập dân tộc. Ông vạch ra hai trục đường chính – tà cũng là một trục đường sống chết để thuyết phục tướng sĩ. Trần Quốc Tuấn biểu lộ một thái độ dứt khoát: hoặc là địch hoặc là ta, không có vị trí chông chênh cho những kẻ hững hờ trước thời cuộc. “Giặc với ta là quân thù không đội trời chung, những ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. nếu như vậy rồi đây sau khi giặc đã dẹp yên, muôn thuở để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?”, đó là lời động viên tới mức cao nhất ý chí và quyết tâm đương đầu của mọi người.

Tình yêu thương thực lòng, tha thiết dành cho tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đều được xuất phát từ lòng nhân hậu, từ lòng yêu nước. Với quân sĩ dưới quyền, Trần Quốc Tuấn luôn đối xử như với con mình, với những người quen: “những ngươi cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng; đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười”. Đó là mối ân tình giữa chủ và tướng nhằm khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với lẽ vua tôi cũng như tình cốt nhục. Chính tình yêu thương tướng sĩ thực lòng tha thiết mà Trần Quốc Tuấn đã phê phán những biểu hiện sai, đồng thời chỉ ra cho tướng sĩ những hành động đúng nên theo, nên làm. Những hành động này đều xuất phát từ ý chí quyết đấu, quyết thắng quân thù xâm lược. Đó là sự băn khoăn trước tình trạng tướng sĩ không biết lo lắng cho quốc gia: không thấy lo, thấy thẹn khi nhà vua và quốc gia bị quân thù làm nhục; chỉ biết vui thú tiêu khiển, lo làm giàu, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát,… Nguy cơ thất bại vô cùng lớn khi có giặc Mông Nguyên tràn sang: “cựa gà trống không thể đâm thùng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể sử dụng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm, vườn nhiều, tấm thân quí nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu; việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền tài tuy nhiều không mua được đầu giặc, chó săn tuy khoẻ không đuổi được quân thù, chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng những ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào!”. Chính lòng yêu nước mà Trần Quốc Tuấn đã chỉ ra cho tướng sĩ những hành động nên làm: “Nay ta bảo thật những ngươi: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vào giữa đông củi là nguy cơ, nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” “làm run sợ. Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên”…

Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh ý thức yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nó được thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết đấu, quyết thắng quân thù xâm lược và những tình cảm dành cho tướng sĩ dưới trướng.

Xem thêm: Soạn bài Hịch tướng sĩ

Bài tham khảo 3

Hưng Đạo vương là con của Khâm Minh Đại vương Trần Liễu, anh ruột của vua Trần Thái Tông, ông là một vị tướng tài năng đồng thời là một anh hùng có lòng yêu nước sâu sắc. Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” đã bộc lộ sâu sắc nhiệt tình yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông trước hoạ ngoại xâm.

Nửa cuối thế kỉ XIII, chỉ trong ba mươi năm (1257 – 1287), giặc Mông – Nguyên đã ba xâm lược nước ta. Lúc bấy giờ, thế giặc vô cùng mạnh, muốn hạ gục chúng, cần phải có sự tán thành, ủng hộ của toàn quân, toàn dân. Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi, khích lệ tướng sĩ dưới quyền tận tình đánh giặc vì nước.

Lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn trước tiên thể hiện ở thái độ căm tức của ông trước việc tướng giặc lộng hành trên quê hương: “Lén nhìn sứ ngụy đi lại ngông nghênh ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn xiết; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau” Ông đã tố cáo những tội ác của quân thù bằng một giọng văn sục sôi căm tức. Những hình ảnh so sánh thật gây ấn tượng cho người đọc, ông đã coi quân thù là một lũ dê chó, hổ đói cũng với giọng văn căm phẫn tột cùng. Là một vị tướng quân, ông đối với việc quân giặc giày đạp lên mảnh đất giang san, giày đạp lên tổ tiên tổ tông không chỉ là căm ghét thông thường mà còn “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù”. Những câu văn biền ngẫu cùng những động từ mạnh “xả thịt”, “lột da”, “nuốt gan”, “uống máu” không chỉ cho thấy Trần Quốc Tuấn vô cùng căm phẫn, hận thù quân ngoại xâm, không thể đội chung một trời với chúng mà với trách nhiệm của một võ tướng, ông thấy mình có trách nhiệm phải dẹp yên bè lũ “dê chó”, đánh đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ, trả lại sự bình yên cho con dân chính vì tâm nguyện ấy còn bỏ ngỏ trong khi lũ giặc thì giày đạp dân ta khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Thậm chí ông sẵn sàng hi sinh để rửa mối nhục cho quốc gia: “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. Những câu văn này khiến người đọc nhớ mãi bởi ta như thấy tấm lòng của một vị tướng rất mực vì dân, vì nước mà lo nghĩ khôn nguôi.

Vì yêu nước, thương dân, ý thức được trách nhiệm của bản thân với giang san xã tắc nên ông đã khơi dậy lòng tự ái của quân lính dưới quyền đồng thời chỉ ra cho họ trục đường đi đúng đắn cốt để họ vì dân, vì nước mà góp sức, góp lòng, kết đoàn một lòng xoá sổ quân thù. Đối với ông: “Giặc Mông Thát với ta là quân thù không đội trời chung, mà những ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. nếu như vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn thuở, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?”

“Hịch tướng sĩ” xứng đáng được coi là một tác phẩm xuất sắc. Đây không chỉ là một bài hịch thông thường với nội dung chiêu binh mãi mã mà còn lưu truyền sử sách bởi nó đã thể hiện nhiệt tình yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông trước hoạ ngoại xâm.

—————

Với hướng dẫn chi tiết trên đây của Đọc tài liệu, hy vọng những em đã nắm được cách làm bài Chứng minh Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông trước giặc ngoại xâm. Ngoài ra, rất nhiều bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất cũng được chúng tôi chọn lựa lọc và thường xuyên cập nhật để phục vụ việc học tập cho những em. Chúc những em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Bài văn mẫu 8 chứng minh Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của ông trước giặc ngoại xâm.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts