Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023

Bộ Giáo dục và huấn luyện (GDĐT) chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình những môn học với nhiều điểm mới so với chương trình hiện hành. Sau đây là nội dung chương trình phổ thông bộ môn công nghệ Luật Minh Khuê xin gửi tới những bạn tham khảo.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn công nghệ mới nhất 2023

Nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới môn Công nghệ

 

Bạn đang xem bài: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC

Công nghệ là môn học huấn luyện về những ngành như công nghệ gia đình, sử dụng công nghệ và những hoạt động kỹ thuật liên quan tới công nghệ. những thiết bị công nghệ được ứng dụng rộng rãi ngày nay như máy tính, tivi, điện thoại, đồ gia dụng thông minh, v.v.

Công nghệ bao gồm kiến ​​thức, thiết bị, phương pháp và hệ thống được sử dụng để tạo ra hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trong mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ, khoa học nhằm khám phá, hiểu và giảng giải toàn cầu; còn công nghệ, dựa trên thành tựu của khoa học, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ công nghệ nhằm khắc phục những vấn đề thực tiễn, cải tạo toàn cầu và định hình môi trường sống của con người.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục công nghệ được cung ứng từ lớp 3 tới lớp 12 thông qua tin học và công nghệ ở cấp tiểu học và công nghệ ở cấp trung học cơ sở và trung học cơ sở. Công nghệ là môn học bắt buộc trong giáo dục cơ bản; là môn học tự lựa chọn, thuộc nhóm môn học kỹ thuật, mỹ thuật (công nghệ, CNTT, mỹ thuật) trong thời kỳ giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung giáo dục công nghệ rất rộng và đa dạng, thuộc nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ khác nhau. Trong dạy học công nghệ có những nội dung cơ bản, cơ bản, phổ thông mà học sinh nào cũng phải học. Ngoài ra, còn có những nội dung cụ thể, chuyên biệt đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của học sinh, thích hợp với yêu cầu của từng địa phương, vùng miền.

Sự đa dạng về những ngành kỹ thuật, công nghệ trong nội dung công nghệ cũng mang lại lợi thế cho môn học trong việc tích hợp, tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp trong môn học thông qua môn học lựa chọn nghề. nội dung giới thiệu về những ngành nghề chính thuộc ngành công nghệ sản xuất nêu trên; những hoạt động trải nghiệm công việc thông qua những mô-đun kỹ thuật và công nghệ tự lựa chọn.

Cũng như những ngành giáo dục khác, giáo dục công nghệ góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và kỹ năng chung được đề cập trong chương trình thạc sĩ. Bằng cách coi trọng việc phát triển tư duy thiết kế, giáo dục công nghệ có lợi thế trong việc huấn luyện và phát triển năng lực khắc phục vấn đề và sáng tạo.

Công nghệ có mối quan hệ với nhiều ngành giáo dục khác, đặc biệt là toán và khoa học. Cùng với toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ đang góp phần xúc tiến giáo dục STEM – một trong những xu thế giáo dục được coi trọng tại nhiều quốc gia trên toàn cầu.

 

Bạn đang xem bài: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023

II. ý kiến XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Kế hoạch công nghệ nhất quán với toàn bộ kế hoạch và bắt nguồn từ những đặc điểm chuyên đề, nhấn mạnh những điểm sau:

1. Tính khoa học và thực tiễn: Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở những thành tựu về lý luận dạy học công nghệ dạy học; đề nghị tham khảo những mô phỏng huấn luyện công nghệ và kỹ thuật đang được vận dụng phổ biến trên toàn cầu như mô phỏng lao động thủ công, mô phỏng huấn luyện kỹ sư tổng hợp, mô phỏng kỹ thuật tổng hợp, mô phỏng thiết kế công nghệ và mô phỏng định hướng kỹ thuật tương lai; đồng thời, quy hoạch được triển khai chặt chẽ, thích hợp với thực tế Việt Nam.

2. Kế thừa và phát triển: Chương trình kế thừa những ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành về triển vọng phát triển, mục tiêu, nội dung, chuẩn cần đạt, phương pháp và phương thức tổ chức sư phạm; đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới về vị trí, đặc điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, rà soát, đánh giá công nghệ.

3. Tích hợp, tính khả thi: Kế hoạch phản ánh xu thế quốc tế và coi thiết kế kỹ thuật là một trong những ý tưởng chính của giáo dục kỹ thuật, đặc biệt là ở cấp trung học; xem xét những yếu tố và điều kiện cụ thể của Việt Nam để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.

4. Định vị nghề nghiệp: Lập kế hoạch cho giáo dục nghề nghiệp theo hai khía cạnh của định hướng và kinh nghiệm nghề nghiệp. Nội dung nhiều năm kinh nghiệm của công nghệ đồng bộ hóa thích hợp với những hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác trong kế hoạch giáo dục phổ thông.

5. Sự linh động và linh hoạt: Kế hoạch phản ánh kiến ​​thức chung, thực tế và cốt lõi mà tất cả học sinh cần có, đồng thời đảm bảo sự đa dạng và phong phú của học sinh, nhu cầu và thị hiếu của học sinh và đáp ứng những đặc điểm của từng nơi. ý thức cơ bản của bốn cuộc cách mệnh.

 

Bạn đang xem bài: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Chương trình môn công nghệ rèn luyện và phát triển ở học sinh kỹ năng công nghệ và những phẩm chất đặc thù trong ngành kỹ thuật và công nghệ để học tập và làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở nhà và ở trường. , xã hội và lựa lựa chọn nghề nghiệp trong ngành kỹ thuật và công nghệ; đồng thời cùng với những môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, kỹ năng chung; thực hiện những nội dung xuyên suốt như phát triển vững bền, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tài chính,…

2. Mục tiêu của trường tiểu học

Giáo dục công nghệ ở cấp tiểu học bước đầu rèn luyện và phát triển ở học sinh năng lực công nghệ theo mạch nội dung về công nghệ và đời sống, những nghề kỹ thuật; tạo hứng thú học tập và hiểu biết về công nghệ. Hết cấp tiểu học, học sinh có thể sử dụng thành thục và an toàn một số sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đình. thiết kế hàng thủ công kỹ thuật đơn thuần; trao đổi một số thông tin đơn thuần về sản phẩm công nghệ trong gia đình, ở trường học; có thể nhận xét ở mức độ đơn thuần về những sản phẩm công nghệ thông thường; nhìn thấy vai trò của công nghệ trong cuộc sống gia đình và trường học.

3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở

 Chương trình công nghệ của trường tiếp tục phát triển những kỹ năng công nghệ mà học sinh đã tích lũy ở cấp tiểu học. Hết cấp hai, học sinh có thể đọc thông số kỹ thuật, nhận diện và sử dụng đúng một số sản phẩm công nghệ ở nhà; trao đổi thông tin về sản phẩm, trình tự công nghệ bằng cách lập và đọc những bản vẽ kỹ thuật đơn thuần; đánh giá, thiết kế những sản phẩm công nghệ đơn thuần; có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản, kỹ năng ban đầu trong ngành nông – lâm nghiệp, đánh bắt và công nghiệp; có kiến ​​thức và kinh nghiệm lựa chọn nghề trong ngành công nghệ góp phần lựa lựa chọn hướng đi thích hợp sau THCS; xúc tiến hứng thú học tập; rèn luyện tính thận trọng, kiên trì trong hoạt động kỹ thuật và công nghệ.

4. Mục tiêu ở trường trung học phổ thông

Giáo dục công nghệ ở cấp trung học phổ thông tiếp tục phát triển những kỹ năng công nghệ mà học sinh đã tích lũy được sau khi tốt nghiệp đại học; huấn luyện học sinh về ý nghĩa của công việc và những tập tục công nghiệp. Hết cấp THPT, học sinh có hiểu biết tổng quát và định hướng nghề nghiệp về công nghệ thông qua những nội dung: thiết kế và công nghệ, công nghệ cơ khí, công nghệ điện – điện tử (đối với định hướng công nghiệp). nghiệp chướng); công nghệ trồng trọt, công nghệ chăn nuôi, lâm nghiệp và đánh bắt hải sản (đối với định hướng nông nghiệp); có năng lực công nghệ thích hợp với ngành, nghề kỹ thuật – công nghệ định hướng công nghiệp, định hướng nông nghiệp.

 

Bạn đang xem bài: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung

Môn Công nghệ góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực chung chủ yếu của học sinh theo những mức độ thích hợp với đối tượng, bậc học quy định trong chương trình thạc sĩ.

2. Yêu cầu cần đạt về kỹ năng cụ thể

Môn Công nghệ hình thành và phát triển năng lực công nghệ ở học sinh, bao gồm những thành phần: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế công nghệ.

Trên đây Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới độc giả bài viết Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023. Mời những bạn tham khảo!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts