Chuyên đề tỉ lệ thức: những dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải

Chuyên đề tỉ lệ thức: những dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải

Chuyên đề tỉ lệ thức: những dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải là phần tri thức Toán 7, phân môn Đại số vô cùng quan trọng. Nhằm giúp những bạn học sinh nắm vững hơn những tri thức cơ bản cũng như liên quan của vấn đề, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã chia sẻ bài viết sau đây. những bạn cùng theo dõi nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ TỈ LỆ THỨC

Bạn đang xem bài: Chuyên đề tỉ lệ thức: những dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải

1. khái niệm

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số  cong thuc toan lop 7 chuong 1 dai so 6.

2. Ví dụ:

5/8 = 15 / 24 còn có thể viết là 5:8 = 15:24

3. Tính chất của tỉ lệ thức

Tính chất 1:

259 300x90 1

Tính chất 2: nếu như ad = bc và a, b, c, d khác 0 thì ta có những tỉ lệ thức:

355

4. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (với điều kiện những biểu thức có nghĩa)

cong thuc toan lop 7 chuong 1 dai so 8 1

II. những DẠNG TOÁN TỈ LỆ THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ những số đã cho

Phương pháp giải

– Xét xem hai tỉ số đã cho có bằng nhau không?

– nếu như hai tỉ số bằng nhau thì chúng lập thành một tỉ lệ thức

Ví dụ:

Từ những tỉ số sau đâu có lập được tỉ lệ thức không?

921

Trả lời

Có hai tỉ lệ thức:

a) 3,5 :5,25 – 14 : 21;             

Dạng 2: Thay tỉ số giữa những số hữu tỉ bằng tỉ số giữa những số nguyên

Phương pháp giải

– Viết những số hữu tỉ dưới dạng phân số

– Thực hiện phép chia phân số

Ví dụ: 

Thay tỉ số giữa những số hữu tỉ bằng tỉ số giữa những số nguyên

450

Hướng dẫn

543

Dạng 3: Tìm x từ tỉ lệ thức (tìm số hạng chưa biết)

Phương pháp giải: Sử dụng tính chất a/b = c/d Suy ra: a.d = b.c

Ví dụ: 

Tìm x trong những tỉ lệ thức sau:

Capture169

Giải

268

Dạng 4: Chứng minh tỉ lệ thức

Phương pháp giải: Sử dụng tính chất a/b = c/d Suy ra: a.d = b.c để chứng minh hoặc sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Ví dụ:

 1310

Dạng 5: Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước

Phương pháp giải

– Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước: vận dụng tính chất 2:

355

Dạng 6: Lập tỉ lệ thức từ một tỉ lệ thức cho trước

– Lập những tỉ lệ thức từ một tỉ lệ thức cho trước: Từ tỉ lệ thức  ta có thể lập được ba tỉ lệ thức nữa bằng cách:

+ Giữ nguyên ngoại tỉ, đổi chỗ những trung tỉ: 

+ Giữ nguyên trung tỉ, đổi chỗ những ngoại tỉ: 

+ Đổi chỗ những ngoại tỉ với nhau, những trung tỉ với nhau: 

Dạng 7: Lập tỉ lệ thức từ những số cho trước

– Lập tỉ lệ thức từ những số cho trước: Từ những số đã cho, trước hết phải lập được đẳng thức dạng ad = bc. Sau khi có đẳng thức này, vận dụng tính chất 2 để lập tỉ lệ thức.

Dạng 8: Tfm x, y trong dãy tỉ số bằng nhau

Phương pháp:Đưa về cùng một tỉ số: 

+ vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

+ Sử dụng phương pháp thế

III. BÀI TẬP VỀ TỈ LỆ THỨC

Bài 1: Tìm hai số x và y biết:Bài 2: Tìm những số x, y, z biết rằng:

 và 

b.  và 

Bài 3: Tìm những số x, y, z biết 

Bài 4:

Chứng minh rằng: nếu như thì:

Bài 5:

Cho , chứng minh rằng 

Bài 6: Tìm hai số x, y biết:

Bài 7: Tìm những x, y và z biết:

Bài 8. Tìm x, y, z biết:

Bài 9: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.

Bài 10: Trường có 3 lớp 7, biết  số học sinh lớp 7A bằng  số học sinh 7B và bằng  số học sinh 7C. Lớp 7C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của 2 lớp kia là 57 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp?

Bài 11: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 7 và 5. Diện tích bằng 315 m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 12: Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A; 7B; 7C tương ứng tỉ lệ với 5; 4; 3. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng lớp 7A có số học sinh tiên tiến nhiều hơn lớp 7B là 3 học sinh.

Vậy là Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã tổng hợp cho những bạn những tri thức Chuyên đề tỉ lệ thức: những dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải. hy vọng, bài viết hữu ích với bạn. Hãy lưu lại để xem khi cần nhé ! Chyên đề lũy thừa của một số hữu tỉ cũng đã được chúng tôi chia sẻ rất chi tiết, bạn tìm hiểu thêm nhé !

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts