Cơ sở lý luận là gì? Cách viết cơ sở lý luận trong bài thế nào?

Cơ sở lý luận là một chương quan trọng trong bài luận văn xác định xem sinh viên đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ngành nghề mình đang viết hay chưa, và toàn bộ luận văn có đi đúng hướng hay không. nếu như bạn đang gặp vấn đề khi viết cơ sở lý luận cho bài luận của mình, bài viết này là dành cho bạn đó!

1. Cơ sở lý luận là gì?

Cơ sở lý luận được định tức là những giả thiết, phương pháp lập luận đã được rà soát và xác nhận. Muốn lập luận phải có phương pháp làm cho lập luận của mình logic, thuyết phục người ta tin, phương pháp lập luận này gọi là có cơ sở lý luận, tức là nói có cơ sở, thuật ngữ triết học gọi là Luận. . có rất nhiều phương pháp lập luận ở đây, nhưng sau đây là một số phương pháp phổ biến nhất: tìm hiểu, Suy diễn, Tổng hợp, Quy nạp.

Sau khi xác định được những cơ sở lý thuyết, học viên sẽ cần tiến hành nghiên cứu định tính và định lượng song song để có thể thu được dữ liệu chi tiết và đầy đủ nhất! Tham khảo ngay!

Bạn đang xem bài: Cơ sở lý luận là gì? Cách viết cơ sở lý luận trong bài thế nào?

 

2. Mục đích của phần cơ sở lý luận trong luận văn

Cơ sở lý luận của luận văn này có thể hiểu ở dạng đơn thuần nhất, đó là khảo sát những nguồn học thuật (như sách, bài báo, luận án) về một chủ đề cụ thể. Nó đưa ra một cái nhìn tổng quan về kết quả, những khái niệm liên quan tới một vấn đề hoặc một nghi vấn nghiên cứu.

 

3. Độ dài của phần tìm hiểu cơ sở lý luận

Theo nguyên tắc chung, phần đánh giá nghiên cứu nên chiếm khoảng 25% toàn bộ bài luận, mặc dù điều này cũng phụ thuộc vào cấu trúc của bài luận và phạm vi tài liệu liên quan. Trong mọi trường hợp, khi xem xét những tiêu chí bao gồm và loại trừ, điều quan trọng là phải đặt nghi vấn như: Nó có liên quan và hữu ích không? Trên thực tế, trình tự này sẽ đảm bảo rằng việc đánh giá vẫn thích hợp với chủ đề đang được thảo luận. Hơn nữa, nếu như bạn thấy rằng những tài liệu có sẵn là quá ít, hoặc trái lại là không thể vượt qua; thật đáng để xem lại những nghi vấn nghiên cứu của bạn để phát triển sự tập trung hạn chế hơn vào chủ đề của bạn.

 

4. Hướng dẫn cách viết phần tìm hiểu cơ sở lý luận trong đề tài

4.1. Thu thập, đánh giá và lựa chọn lọc tài liệu

Thu hẹp chủ đề

Trước khi khởi đầu tìm kiếm tài liệu, bạn cần thu hẹp chủ đề của mình. nếu như bạn đang viết bài phê bình tài liệu cho luận án hoặc bài nghiên cứu, bạn sẽ tìm kiếm tài liệu liên quan tới mục tiêu và nghi vấn nghiên cứu của bạn. Đây là bước trước tiên để hiểu trạng thái kiến ​​thức của bạn về chủ đề này trước khi khởi đầu nghiên cứu của riêng bạn. Tìm kiếm tài liệu bằng cách sử dụng từ khóa và trích dẫn. khởi đầu bằng cách tạo danh sách những từ khóa liên quan tới chủ đề và nghi vấn nghiên cứu của bạn. Một số cơ sở dữ liệu hữu ích để tìm kiếm những tạp chí và bài báo bao gồm:

 • Danh mục thư viện trường đại học của bạn
 • Google Scholar
 • JSTOR
 • EBSCO
 • Project Muse (nhân văn và khoa học xã hội)
 • Medline (khoa học đời sống và y sinh)
 • EconLit (kinh tế)
 • Inspec (vật lý, kỹ thuật và khoa học máy tính)

Khi bạn thấy một bài báo hữu ích, hãy rà soát danh sách tham khảo để biết thêm những nguồn liên quan. Để xác định những ấn phẩm quan trọng không hiển thị trong những tìm kiếm từ khóa của bạn, hãy lưu ý những trích dẫn định kỳ. nếu như cùng một tác giả, cuốn sách hoặc bài viết tiếp tục xuất hiện trong bài đọc của bạn, hãy tìm kiếm nó. Bạn có thể theo dõi số lần một bài báo được trích dẫn trên Google Scholar để xem mức độ tác động của bài báo trong ngành nghề này.

Hướng dẫn cách viết phần tìm hiểu cơ sở lý luận trong đề tài

Đánh giá và lựa chọn nguồn

khởi đầu bằng cách đọc phần tóm tắt để xác định xem bài viết có hữu ích không. Bạn sẽ cần đánh giá nguồn nào hữu ích và phù thống nhất với nghi vấn của mình. Ghi chú và trích dẫn nguồn của bạn Khi độc giả, bạn cũng phải khởi đầu quá trình viết. Lưu ý rằng bạn có thể nhúng nó sau này vào văn bản đánh giá tài liệu của mình. Điều quan trọng là phải làm theo những nguồn của bạn với những trích dẫn để tránh đạo văn. Bạn nên tạo một thư mục có chú thích trong đó bạn tổng hợp thông tin trích dẫn đầy đủ và viết phần tóm tắt và tìm hiểu cho từng nguồn. Nó giúp bạn ghi nhớ những gì độc giả và tiết kiệm thời gian cho bạn sau này. Một điều bạn cần lưu ý là mọi thông tin bạn lấy trên bài viết tham khảo đều phải trích dẫn nguồn tham khảo đầy đủ.

 

4.2. Tìm sự kết nối và chủ đề

Dựa trên việc đọc và ghi chú của bạn, bạn có thể tìm kiếm:

 • xu thế và mô phỏng (về lý thuyết, phương pháp hoặc kết quả)
 • Chủ đề: Những nghi vấn hoặc khái niệm
 • Tranh luận, tranh chấp và phản biện
 • những ấn phẩm quan trọng: Có bất kỳ lý thuyết hoặc nghiên cứu có tác động nào đã thay đổi hướng của ngành nghề này không?
 • Những “lỗ hổng” nghiên cứu: Những gì còn thiếu trong tài liệu? Có những điểm yếu cần được khắc phục?
 • Bước này sẽ giúp bạn tìm ra cấu trúc đánh giá tài liệu của bạn và (nếu như có thể) cho thấy nghiên cứu của bạn sẽ đóng góp thế nào vào hiểu biết hiện có.

 

4.3. Lập kế hoạch tìm hiểu biện minh của bạn

Bạn nên có ý tưởng sơ bộ về chiến lược của mình trước khi khởi đầu viết. Tùy thuộc vào độ dài của bài đánh giá tài liệu của bạn, bạn có thể phối hợp một số chiến lược này, ví dụ: cấu trúc tổng thể của bạn có thể theo chủ đề, nhưng mỗi chủ đề được đề cập theo trình tự thời gian.

 

4.4. Triển khai viết phần cơ sở lý thuyết

Giống như bất kỳ bài viết học thuật nào khác, bài luận của bạn nên có phần mở đầu, thân bài và kết luận.

Giới thiệu

Phần giới thiệu nên thiết lập rõ ràng phương hướng và mục đích của việc xem xét tài liệu.

Thân bài (phần chính)

Tùy thuộc vào độ dài của tổng quan nghiên cứu của bạn, bạn có thể muốn chia nó thành những tiểu mục. Bạn có thể sử dụng phụ đề cho từng chủ đề, giai đoạn hoặc cách tiếp cận.

Trong phần này bạn cần:

Tóm tắt và tổng hợp: Phác thảo những điểm chính từ mỗi nguồn và phối hợp chúng thành một thể thống nhất tìm hiểu và diễn giải: không chỉ diễn giải những nhà nghiên cứu khác. Thêm diễn giải của riêng bạn nếu như có thể và thảo luận về tầm quan trọng của những kết quả liên quan tới toàn bộ tài liệu. Đánh giá nghiêm túc: Đề cập tới điểm mạnh và điểm yếu của những nguồn của bạn. Sử dụng chuyển đổi chủ đề và cụm từ để tạo kết nối, so sánh và tương phản

Phần kết luận

Trong kết luận, bạn nên tóm tắt những phát hiện chính bạn đã lấy từ tài liệu và nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng.

 

5. Tips hay khi viết cơ sở lý luận trong bài luận văn

Hiểu nghi vấn nghiên cứu Đừng khởi đầu tìm hiểu tài liệu cho tới khi bạn đã làm rõ những nghi vấn nghiên cứu trong đầu. Điều này sẽ giúp bạn tránh lãng phí hàng giờ để đọc không mục đích. Hiểu những vấn đề cơ bản và xem xét tài liệu thông qua “lăng kính” này. 

Nghiên cứu phải sâu và rộng Bạn phải thể hiện khả năng tìm tài liệu liên quan từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng tất cả những thư viện trường đại học và cao đẳng có sẵn, rà soát trang web để biết những tài nguyên bổ sung để đưa vào đề cương nghiên cứu của bạn.

 những trích dẫn phải liên quan tới nội dung chính của bài luận Một sai phép phổ biến khi viết bài phê bình nghiên cứu mà nhiều bạn mắc phải là sa lầy vào phần mô tả nội dung của vô số sách, tạp chí, bài báo và báo cáo. do vậy, hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu tầm quan trọng so sánh của những nguồn khác nhau cho mục đích của riêng bạn.

 Xác định từ khóa chủ đề Xác định những từ khóa sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm tài liệu và đánh giá những chủ đề chính cần được đưa vào đánh giá nghiên cứu của bạn.

 Xin vui lòng cho một đánh giá cung ứng một đánh giá hoặc phê bình cho thấy rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng những tài liệu nghiên cứu. Vì vậy, hãy đặt nghi vấn và mổ xẻ vấn đề nếu như bạn có thể.

Trên đây Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới độc giả nội dung bài viết Cơ sở lý luận là gì? Cách viết cơ sở lý luận trong bài thế nào? Mời những bạn tham khảo!

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Tổng hợp

Back to top button