Công thức Anhxtanh – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

LÝ THUYẾT VÀ những DẠNG BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hiện tượng quang điện(ngoài) – Thuyết lượng tử ánh sáng.

Bạn đang xem bài: Công thức Anhxtanh – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

a. Hiện tượng quang điện

   Hiện tượng ánh sáng làm bật những electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài (gọi tắt là hiện tượng quang điện).

b. những định luật quang điện

+ Định luật quang điện thứ nhất (định luật về giới hạn quang điện):

   Đối với mỗi kim loại ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điệnlcủa kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng quang điện: λ ≤ λ0.

+ Định luật quang điện thứ hai (định luật về cường độ dòng quang điện bảo hòa):

   Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (có λ ≤ λ0), cường độ dòng quang

 điện bảo hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích.

dinh luat quang dien

+ Định luật quang điện thứ ba

(định luật về động năng cực đại của quang electron):

   Động năng ban đầu cực đại của quang electron không phụ thuộc

vào cường độ của chùm sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bước

 sóng ánh sáng kích thích và bản tính kim loại.

c. Thuyết lượng tử ánh sáng

+ Chùm ánh sáng là chùm những phôtôn (những lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn có năng lượng xác định (năng lượng của 1 phô tôn ɛ = hf  (J). nếu như trong chân không thì ε=h.f=h.cλε=h.f=h.cλ 

f là tần số của sóng ánh sáng đơn sắc tương ứng.

    h=6,625.10-34 J.s : hằng số Plank;  c =3.108 m/s : véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng trong chân không.

+ Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây.

+ Phân tử, nguyên tử, electron… phát xạ hay hấp thụ ánh sáng,  tức là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

+ những phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.10m/s trong chân không.

+ Năng lượng của mỗi phôtôn rất nhỏ. Một chùm sáng dù yếu cũng chứa rất nhiều phôtôn do rất nhiều nguyên tử, phân tử phát ra. Vì vậy ta nhìn thấy chùm sáng liên tục.

+Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái đi lại. Không có phôtôn đứng yên.

d. giảng giải những định luật quang điện

cong thuc

+Bảng trị giá giới hạn quang điện

bang gioi han gia tri quang dien

e. Lưỡng tính sóng –  hạt của ánh sáng

+Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt. Ta nói  ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.

+Trong mỗi hiện tượng quang học, ánh sáng thường thể hiện rỏ một trong hai tính chất trên. Khi tính chất sóng thể hiện rỏ thì tính chất hạt lại mờ nhạt, và trái lại.

+Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn, phôtôn có năng lượng càng lớn thì tính chất hạt thể hiện càng rõ, như ở hiện tượng quang điện, ở khả năng đâm xuyên, khả năng phát quang…,còn tính chất sóng càng mờ nhạt.

+Trái lại sóng điện từ có bước sóng càng dài, phôtôn ứng với nó có năng lượng càng nhỏ, thì tính chất sóng lại thể hiện rỏ hơn như ở hiện tượng giao trâm, nhiễu xạ, tán sắc, …, còn tính chất hạt thì mờ nhạt.

những DẠNG BÀI TẬP

1. những công thức:

photong
gioi han quang dien
1635681967 434 van toc

+Công suất của nguồn sáng:    P=nλεP=nλε 

nλnλ là số photon phát ra trong mỗi giây. εε là lượng tử ánh sáng.

+Cường độ dòng quang điện bão hòa:  Ibh=nεeIbh=nεe (Giả sử n= ne , với n là số electron tới được Anốt)

nene là số quang electron bức ra khỏi catot mỗi giây =  n số electron tới anot mỗi giây

 e là điện tích yếu tố.

hieu dien the ham

+Đổi đơn vị:   1eV=1,6.10-19J.  1MeV=1,6.10-13J.

+những hằng số được cài sẵn trong máy tinh cầm tay Fx570MS; Fx570ES; 570ES Plus bằng những lệnh:

     [CONST]  Number [0 ~40]  ( xem những mã lệnh trên nắp của máy tính cầm tay )

  +Lưu ý : Khi tính toán sử dụng máy tính cầm tay, tùy theo yêu cầu đề bài có thể nhập trực tiếp những hằng số từ đề bài đã cho , hoặc nếu như muốn kết quả chuẩn xác hơn thì nên nhập những hằng số thông qua những mã lệnh CONST [0~ 40] đã được cài đặt sẵn trong máy tinh! (Xem thêm bảng HẰNG SỐ VẬT LÍ  dưới đây)

*  -Ví dụ1: Máy 570ES:  

cac hang so

3. những dạng bài tập:  Cho 1 eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.10m/s; me = 9,1.10-31 kg.

Dạng 1: Tính giới hạn quang điện, công thoát và véc tơ vận tốc tức thời cực đại ban đầu của e quang điện khi bật ra khỏi Katot.

cong thoat

-những hằng số :  h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.10m/s;  e = 1,6.10-19 C; me = 9,1.10-31 kg.

Ví dụ 1:   Giới hạn quang điện của kẽm  là λo =  0,35μm. Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm?

1635681967 633 vi du 1 5

Bấm máy tính: phân số   SHIFT   7  06  h X  SHIFT   7   28 Co ↓  0,35  X10x  -6   =  5.6755584×10-19J

Đổi sang eV: Chia tiếp cho e: Bấm chia    SHIFT   7   23   =    

Hiển thị:  3,5424 eV

Nhận xét: Hai kết quả trên khác nhau là do thao tác cách nhập những hắng số !!! 

Dạng 2: Liên hệ giữa động năng ban đầu( véc tơ vận tốc tức thời ban đầu)và  hiệu điện thế hãm giữa 2 cực của A và K để triệt tiêu dòng quang điện.

dinh ly dong nang

Ví dụ 1:Ta chiếu ánh sáng có bước sóng0,42μm vào K của một tbqđ. Công thoát của KL làm K là 2eV. Để triệt tiêu dòng quang điện thì phải duy trì một hiệu điện thế hãmUAK bằng bao nhiêu?

1635681967 519 dang 3

-Cường độ dòng điện bão hoà : Ibh = ne.e .(ne là số electron quang điện từ catot tới anot trong 1 giây).

-Hiệu suất quang điện : H =   ne/nλ

Ví dụ 1: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có  λ=0,6μm  sẽ phát ra bao nhiêu photon trong 10s nếu như công suất  đèn là P = 10W.

Giải: 

so photon

Dạng 5: Cho cường độ dòng quang điện bão hoà. Tính số e quang điện bật ra khỏi Katot sau khoảng thời gian t.

dien luong

Dạng 6: Tính hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện.

PPG:Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện là đại lượng được tính bằng tỉ số giữa số e quang điện bật ra khỏi Katot với số photon đập vào Katot.

hieu suat luong tu

Ví dụ 1: Khi chiếu 1 bức xạ điện từ có bước sóng 0,5 micromet vào bề mặt của tế bào quang điện tạo ra dòng điện bão hòa là 0,32A. Công suất bức xạ đập vào Katot là P=1,5W. tính hiệu suất của tế bào quang điện.

te bao quang dien

Dạng 7: Ứng dụng của hiện tượng quang điện để tính những hằng số h, e, A.

        vận dụng những công thức:

nang luong photong

Dạng 8: Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp vào bề mặt tấm KL (hay quả cầu) được cô lập về điện. Tính hiệu điện thế cực đại mà tấm KL đạt được.

PPGKhi chiếu ánh sáng kích thích vào bề mặt KL thì e quang điện bị bật ra, tấm KL mất điện tử (-) nên tích điện (+) và có điện thế là V. Điện trường do điện thế V gây ra sinh ra 1 công cản AC = e.V  ngăn cản sự bứt ra của những e tiếp theo. Nhưng ban đầu A

Ta có:

1.Lượng tử năng lượng
ε=h.f=h.cλε=h.f=h.c/λ
Với: h = 6,625.10-34 J.s: hằng số Plăng
       f: tần số của ánh sáng đơn sắc
       c = 3.108 m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không
       λλ (m): bước sóng của ánh sáng trong chân không

2. Công suất bức xạ
P=Nε=N.h.f=N.hcλP=Nε=N.h.f=N.hc/λ
P (W): Công suất bức xạ
N: số phôtôn phát ra trong 1s

3. Hiệu suất lượng tử
H=n/N
Với n là số electron bật ra trong 1s

4. Giới hạn quang điện
λ0=hcAλ0=hcA
Với A là công thoát của electron khỏi kim loại
A (J) ⇒ 1eV = 1,6.10-19 J

5. Công thức Anhxtanh
Năng lượng 1 phôtôn εε:
+ Nội năng Q
+ Công thoát A
+ Động năng ban đầu Eđo
⇒ εε = Q + A + Eđo
Đối với electron ở bề mặt kim loại ⇒ Q = 0; Eđo max

Với m = me = 9,1.10-31 kg: khối lượng electron

VD1: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có f = 5.1014 Hz. Số phôtôn nguồn phát ra trong mỗi giấy bằng 3.1019 hạt. Tìm công suất bức xạ của nguồn?
Giải:
P=N.ε=N.h.fP=N.ε=N.h.f
⇒ P = 3.1019.6,625.10-34.5.1014 = 9,9375 W

VD2: Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,18 μμm vào bề mặt một miếng kim loại có giới hạn quang điện 0,3 μμm. nghĩ rằng năng lượng của mỗi phôtôn được sử dụng để phân phối công thoát electron phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng. Tìm véc tơ vận tốc tức thời cực đại của những electon?
Giải:

buoc song
1635681967 210 vi du 8
giai vi du 8
1635681967 998 vi du 9
giai vi du 9

nếu như chiếu đồng thời nhiều bước sóng kích thích khác nhau thì bước sóng ngắn nhất quyết định véc tơ vận tốc tức thời ban đầu cực đại và động năng cực đại. lựa chọn A.

1635681967 596 vi du 10
vi du 11
giai vi du 11
1635681968 828 vi du 12

Bản quyền bài viết thuộc cmm.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/cong-thuc-anhxtanh/

Trích nguồn: Cmm.Edu.Vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button