Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích xung quanh & diện tích toàn phần

Ở bài viết trước, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã giới thiệu tới quý thầy cô và những bạn Công thức tính thể tích hình chóp(khối chóp). Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Công thức tính diện tích hình chóp: công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp & công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp. những bạn chia sẻ để có thêm nguồn tài liệu quý nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG

Bạn đang xem bài: Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích xung quanh & diện tích toàn phần

1. Hình chóp là gì ?

Hình chóp là hình có mặt đáy là một đa giác và những mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp.

Đường cao của hình chóp là đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tên gọi của hình chóp dựa vào đa giác đáy: hình chóp tam giác có đáy là tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là tứ giác.

2. Diện tích hình chóp là gì ?

Diện tích hình chóp gồm có diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.

3. Tính chất của hình chóp

II. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHÓP

1. Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp

Diện tích xung quanh của hình chóp bằng nửa tích chu vi đáy nhân với trung đoạn của hình chóp.

a. Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đều:

p: nửa tích chu vi đáy.

d: trung đoạn của hình chóp.

b. Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều: Sxq = Tổng diện tích những mặt bên (Tổng diện tích của 4 tam giác)

2. Công thức tính diện tích toàn phần hình chóp

Diện tích toàn phần của hình chóp bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy của hình chóp.

3. Công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt

Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều với công thức là: Sxq = 4.½.(a+b).h = 2.(a+b).h

Trong đó:

+ a,b là hai đáy.

+ h là chiều cao của tứ giác.

4. Công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt

Công thức tính diện tích toàn phần Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ.

Trong đó:

+ Stp : Diện tích toàn phần hình chóp cụt.

+ Sxq : Diện tích xung quanh hình chóp cụt.

+ Sđáy : Diện tích mặt đáy hình chóp cụt.

III. BÀI TẬP VỀ DIỆN TÍCH HÌNH CHÓP

Bài 1: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có thể tích là 100cm3; chiều cao của hình chóp là 3cm. Tính độ dài cạnh đaý?

   A. 10cm     B. 12cm

   C. 15cm     D. Đáp án khác

Bài giải:

Thể tích của hình chóp đều là:

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 11

Gọi độ dài cạnh đáy là a.

Do đáy là tam giác đều nên diện tích đáy là:

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 12

lựa chọn đáp án D

Bài 2: Cho hình chóp tứ giác đều có thể tích là 125cm3, chiều cao của hình chóp là 15cm. Tính chu vi đáy?

   A. 20cm     B. 24cm

   C. 32cm     D. 40cm

Bài giải:

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 13

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 14

lựa chọn đáp án A

Bài 3: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên SA = 13cm và độ dài cạnh đáy là 5√2. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều.

   A. 200cm3     B. 150cm3

   C. 180cm3     D. 210cm3

Bài giải:

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

vận dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC có:

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 9

vận dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SAO có:

SO2 = SA2 – AO2 = 132 – 52 = 144 nên SO = 12cm

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 10

lựa chọn đáp án A

Bài 4: Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh bên là 13cm và đáy là hình vuông cạnh 10cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp?

   A. 100cm2     B. 120cm2

   C. 150cm2     D. 240cm2

Nửa chu vi đáy là:

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 7

Gọi M là trung điểm của AB, suy ra:

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 8

vận dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SAM có:

SM2 = SA2 – AM2 = 132 – 52 = 144 nên SM = 12cm

Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Sxq = p. SM = 20.12 = 240cm2

lựa chọn đáp án D

Bài 5: Cho hình chóp tam giác đều cạnh 5cm và độ dài trung đoạn là 6cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp?

   A. 40cm2     B. 36cm2

   C. 45cm2     D. 50cm2

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 2

lựa chọn đáp án C

Bài 6: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 4cm, những mặt bên là tam giác cân có độ dài cạnh bên là 6cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đã cho là?

   A. 32( cm2 )   B. 32√ 2 ( cm2 )

   C. 16√ 2 ( cm2 )   D. 16( cm2 )

Chu vi của đáy ABCD là 2( 4 + 4 ) = 16( cm )

Gọi d là độ dài trung đoạn của hình chóp

Ta có: d = √ (62 – 22) = 4√ 2 ( cm )

vận dụng công thức diên tích xung quanh của hình chóp: Sxq = p.d

⇒ Sxq = 8.4√ 2 = 32√ 2 ( cm2 )

lựa chọn đáp án B.

Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm,BC = 5cm. Biết thể tích của hình chóp S.ABCD bằng 36( cm3 ). Tính độ dài đường cao của hình chóp?

   A. 6( cm )   B. 8( cm )

   C. 5,4( cm )   D. 7,2( cm )

vận dụng công thức thể tích của hình chóp ta có:

V = 1/3.h.SABCD

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 00

lựa chọn đáp án C.

Bài 8:Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 4cm, chiều cao của hình chóp là 6cm. Tính thể tích của hình chóp là?

 A. 8 cm3     B. 8√3 cm3

   C. 9 cm3     D. 16√3 cm3

bai tap bai 8 9 cac cong thuc ve hinh chop deu 1 1

lựa chọn đáp án B

Bài 9: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a. Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều?

dien tich hinh chop 3

Giải:

Hình chóp tam giác đều S.ABC có AB = AC = BC = a và SH = 2a.

Gọi M là trung điểm của BC. Vì ABC là tam giác đều nên AM vừa là đường trung tuyến, vừa là đường cao, vừa là đường phân giác nên AM ⊥ BC và HM = 1/3AM.

vận dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABM vuông tại M ta được:

do vậy

vận dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều SABC là:

=> 

Bài 10: 

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông có cạnh dài 8 cm, độ dài những cạnh bên bằng 10 cm. Hãy tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp SABCD.

dien tich hinh chop 1

Giải:

Nửa chu vi của hình vuông ABCD bằng:

Vậy là những bạn vừa được chia sẻ công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp & công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp cùng nhiều bài vận vận dụng lí thú. hy vọng, đây là nguồn tư liệu quý giúp những bạn dạy tốt hơn và học tốt hơn. Công thức tính thể tích hình chóp cũng đã được chúng tôi chia sẻ rất chi tiết. Bạn đừng bỏ lỡ nhé !

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts