Công thức tính quãng đường chuẩn xác NHẤT

Công thức tính quãng đường chuẩn xác NHẤT

Một người hoặc phương tiện vận chuyển với véc tơ vận tốc tức thời nhất định, hãy tìm quãng đường đó là yêu cầu nhiều đề bài vật lý. Công thức tính quãng đường trường hợp này sẽ vận dụng. Tìm hiểu về công thức xác định quãng đường trong chương trình vật lý. Đừng quên rằng còn có những bài tập vận dụng phần dưới cùng để vận dụng thành thục khi làm bài tập.

cong thuc tinh quang duong

Bạn đang xem bài: Công thức tính quãng đường chuẩn xác NHẤT

Công thức tính quãng đường

Quãng đường là gì

Quãng đường là độ dài vận chuyển của vật hoặc có thể là con người, phương tiện. Xác định độ dài quãng đường khi có véc tơ vận tốc tức thời và thời gian là bài tập thường xuyên xuất hiện trong những bài tập vật lý.

Công thức tính quãng đường

Để xác định độ dài của quãng đường sẽ có công thức sau:

Công thức: s = v x t

s = (v1 – V2) x t

Trong đó với:

– v là véc tơ vận tốc tức thời vận chuyển, đơn vị m/phút

– s là quãng đường vận chuyển, đơn vị là m

– t  là thời gian vận chuyển, đơn vị là phút

* Chú ý: V1 > V2.

Từ công thức tính quãng đường suy ra những công thức tính thời gian và véc tơ vận tốc tức thời.

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời:

Công thức: v = s : t

Trong đó:

– v là véc tơ vận tốc tức thời vận chuyển, đơn vị là : km/h

– s là quãng đường vận chuyển, đơn vị là km

– t là thời gian vận chuyển, đơn vị là giờ

* Lưu ý : điều kiện V1 > V2.

Công thức tính thời gian

Công thức: t = s : v

t = s : (v1 – V2)

Trong đó:

– v là véc tơ vận tốc tức thời vận chuyển, đơn vị là m/giây

– s là quãng đường vận chuyển, đơn vị là m

– t là thời gian vận chuyển, đơn vị là giây.

✓ Tổng hợp một số Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời.

Bài tập tính quãng đường

Bài 1:. Chiếc ca nô đang vận chuyển với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/h. Tính quãng đường ca nô vận chuyển trong thời gian 3 giờ.

Lời Giải: Dựa vào công thức tính quãng đường suy ra ca nô vận chuyển trong thời gian 3 giờ là: s=15×3=45 (km).

Đáp số: Trong 3 giờ ca nô đi được 45 km.

Bài 2: Xe máy vận chuyển từ vựng trí A lúc 8 giờ 20 phút, véc tơ vận tốc tức thời 42 km/h, xe đi tới B vào 11h. Xác độ dài quãng đường AB mà xe máy đi được?

Lời Giải:

Thời gian xe máy vận chuyển hết đoạn AB: 11-8h20’=2h40’ = 8/3 (8 phần 3)

Quãng đường AB sẽ là: 42 x 8/3 = 112 km.

Đáp số bài này là 42 km.

Bài 3: Một ô tô vận chuyển từ vựng trí A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h.Tiếp tục vận chuyển trái lại từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 45 km/h. Xác định quãng đường AB khi biết rằng thời gian từ B về A ít hơn thời gian đi từ A tới B 40 phút.

Lời Giải: Ô tô đi từ A tới B rồi lại vận chuyển từ B về A => quãng đường đi và về bằng nhau. Quãng đường bằng nhau có thể suy ra véc tơ vận tốc tức thời và thời gian tỉ lệ nghịch.

Tỉ số giữa véc tơ vận tốc tức thời đi và véc tơ vận tốc tức thời về đoạn đường AB:

30 : 45 = 2/3.

Quãng đường bằng nhau nên có thể suy ra véc tơ vận tốc tức thời và thời gian tỉ lệ nghịch. Tỉ số thời gian đi và thời gian về bằng 3/2.

Thời gian đi từ A tới B là:

40 x 3 = 120 (phút)

Quy đổi từ 120 phút = 2 giờ

Quãng đường AB:

30 x 2 = 60 (km)

Bài 4: Một chiếc ô tô vận chuyển trên phố với véc tơ vận tốc tức thời = 60 km/h, xe lên dốc 3 phút với véc tơ vận tốc tức thời = 40 km/h. nghĩ rằng ôtô vận động thẳng đều. Hãy tính quãng đường ô tô dã đi được.

Lời Giải:

Quãng đường 1: S1 = v1.t1 = 5 km

Quãng đường 2: S2 = v2.t2 = 2 km

Tổng: S = S1 + S2 = 7 km

Suy ra quãng đường ô tô đi được trong 2 đoạn đường là 7 km.

Bài 5: Một người đi xe đạp trong 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 12,6 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Lời giải:

Ta có thể đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ và tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời gian.

Ta có 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 × 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

Bài 6: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với véc tơ vận tốc tức thời 42 km/ giờ tới B lúc 11 giờ. Tính độ dài của quãng đường AB.

Lời giải:

Tính thời gian xe máy đi từ A tới B = thời gian lúc tới B – thời gian đi từ A. Tính quãng đường ta lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời gian.

Thời gian đi của xe máy là:

11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

Độ dài quãng đường AB là: 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112 km

Bài 7: Một ô tô đi trong 4 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Lời giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 × 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay véc tơ vận tốc tức thời của ô tô nhân với thời gian đi.

Bài 9: Một ca nô đi với véc tơ vận tốc tức thời 15,2 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Lời giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Bài tập tập tành thêm:

Bài 1: Trong cùng một thời gian ô tô đi từ A tới B và xe máy đi vận chuyển trái lại từ B tới A. Sau thời gian 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau tại điểm C. Cho biết véc tơ vận tốc tức thời ô tô đạt được 60 km/h, véc tơ vận tốc tức thời xe máy đạt được 40 km/h. Hãy xác định quãng đường AB.

(Đáp án: 200 km)

Bài 2: Ô tô vận chuyển trên quãng đường từ Hà Nội tới Hải Phòng, cho biết véc tơ vận tốc tức thời ô tô đạt 54 km/h. Ô tô sau khi đi được 40 phút thì xe máy mới lên đường từ Hải Phòng tới Hà Nội cho biết véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Sau thời gian 1 giờ 10 phút xe máy mới gặp ô tô. Hãy xác định quãng đường AB.

(Đáp án: 141 km)

Bài 3: Xe đạp vận chuyển quãng đườn từ A tới B véc tơ vận tốc tức thời 15 km/h. Xe máy vận chuyển từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Khi xe đạp đi quãng đường 10 km thì xe máy mới khởi đầu vận chuyển. Xe máy và xe đạp gặp nhau ở điểm cách B 45 km. Hãy xác định quãng đường AB.

(Đáp án: 77.5 km)

Bài 4: Quãng đường từ nhà Nam tới trường dài 150m, Nam đi bộ tới trường hết 15 phút. Hỏi mỗi giờ Nam đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Mỗi giờ Nam đi được …………km

Bài 5: Một ô tô đi từ A tới B hết 3 giờ, lúc trở về do ngược gió nên mỗi giờ ô tô đi chậm hơn lúc đi 5km và về A muộn hơn 1 giờ so với lúc đi. Hãy tính quãng đường AB?

Trả lời:

Quãng đường AB dài ………..km.

Bài 6: Sau 2 giờ đi bộ, Mạnh đi từ nhà tới huyện. Hãy tính quãng đường từ nhà Mạnh tới huyện, biết véc tơ vận tốc tức thời Mạnh đi là 6km/giờ?

Trả lời:

Quãng đường từ nhà Mạnh tới huyện dài ……….. km.

Bài 7: Nam đi bộ từ nhà tới trường mất 15 phút, Nga đi từ nhà tới trường hết 10 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam tới trường dài bao xa, biết rằng hai bạn đồng hành với véc tơ vận tốc tức thời và quãng đường từ nhà Nga tới trường dài 900m?

Trả lời:

Quãng đường từ nhà Nam tới trường dài …………m.

Bài 8: Một xe ca và một xe tải cách nhau 8km cùng xuất phát đi về phía Hà Nội. Sau 2 giờ hai xe gặp nhau ở Hà Nội. Hãy tính quãng đường xe ca đi đươc biết véc tơ vận tốc tức thời xe tải bằng 19/21 véc tơ vận tốc tức thời xe ca?

Trả lời:

Quãng đường xe ca đi được là ………….km.

tương tự bài viết đã phân phối thông tin chi tiết về công thức tính quãng đường, véc tơ vận tốc tức thời, thời gian đều là những tri thức vật lý phổ biến để làm bài tập. Nhớ giải thêm những bài tập liên quan tới bài học ngày hôm nay. Chúc những bạn học tốt môn Vật lý.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts