CÔNG THỨC TOÁN 12 – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

Nội dung

Bạn đang xem bài: CÔNG THỨC TOÁN 12 – Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

 • 1 Toàn bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia
  • 1.1 PHẦN I: ĐẠI SỐ
   • 1.1.1 Tam thức bậc 2
   • 1.1.2 Bất đẳng thức Cauchy, Cấp số cộng, Cấp số nhân
   • 1.1.3 Phương trình, bất phương trình chứa trị giá tuyệt đối, Phương trình, bất phương trình chứa căn, Phương trình, bất phương trình logarit
   • 1.1.4 Phương trình, bất phương trình mũ, Lũy thừa, Logarit
  • 1.2 Phần II. LƯỢNG GIÁC
  • 1.3 Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON
  • 1.4 BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN 12
   • 1.4.1 Công thức lũy thừa
   • 1.4.2 Hàm số lũy thừa, mũ, Logarit
   • 1.4.3 Đồ thị hàm mũ và hàm Logarit
   • 1.4.4 Phương trình mũ và Logarit
   • 1.4.5 Công thức nguyên hàm
   • 1.4.6 Diện tích và thể tích
   • 1.4.7 Công thức công, nhân đôi, nhân ba, hạ bậc
   • 1.4.8 Phương trình lượng giác
   • 1.4.9 Tổ hợp, xác suất
   • 1.4.10 triển khai nhị thức Newtơn
   • 1.4.11 Cấp số cộng, cấp số nhân
   • 1.4.12 Tìm max, min trên đoạn, trên khoảng
   • 1.4.13 Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang
   • 1.4.14 Tìm tọa độ giao điểm hoặc số giao điểm của hai đồ thị
  • 1.5 Công thức toán 12 đại số – Số phức
   • 1.5.1 Số phức và những yếu tố liên quan
   • 1.5.2 Lý thuyết và công thức chương số phức
   • 1.5.3 Lý thuyết và công thức số phức
   • 1.5.4 Khối đa diện và thể tích của chúng
   • 1.5.5 Hình vuông
   • 1.5.6 Hình chữ nhật, hình thoi
   • 1.5.7 Thể tích khối chóp
   • 1.5.8 Tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều
   • 1.5.9 Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt
   • 1.5.10 Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt
   • 1.5.11 Thể tích khối lăng trụ
   • 1.5.12 Hình hộp, hình chữ nhật, hình lập phương
   • 1.5.13 Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu
   • 1.5.14 Mặt trụ
   • 1.5.15 Mặt cầu
  • 1.6 Cách tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp thường gặp

Toàn bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia

Công thức toán học lớp 12 giúp ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả nhất bao gồm 3 phần: Đại số, Lượng giác, Đạo hàm – tích phân – hình học – nhị thức Newton

PHẦN I: ĐẠI SỐ

Tam thức bậc 2

Tam thức bậc 2

Bất đẳng thức Cauchy, Cấp số cộng, Cấp số nhân

Bất đẳng thức Cauchy

Phương trình, bất phương trình chứa trị giá tuyệt đối, Phương trình, bất phương trình chứa căn, Phương trình, bất phương trình logarit

Phương trình bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Phương trình, bất phương trình mũ, Lũy thừa, Logarit

Phương trình bất phương trình mũ

Phần II. LƯỢNG GIÁC

Bao gồm 3 chuyên đề lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng trong tam giác

Công thức lượng giác 1
Công thức lượng giác 1 1
Công thức lượng giác 2
Phương trình lượng giác 1
Hệ thức lượng trong tam giác

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng những nguyên hàm
3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
5. Phương pháp tọa độ trong không gian
6. Nhị thức Newton

Đạo hàm
Diện tích hình phẳng Thể tích vật thể tròn
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 1
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2
Phương pháp tọa độ trong không gian
Phương pháp tọa độ trong không gian 1
Nhị thức Newton

BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN 12

Công thức lũy thừa

Công thức lũy thừa

Hàm số lũy thừa, mũ, Logarit

Hàm số lũy thừa mũ Logarit

Đồ thị hàm mũ và hàm Logarit

Đồ thị hàm mũ và hàm Logarit

Phương trình mũ và Logarit

Phương trình mũ và Logarit
Công thức đạo hàm

Công thức nguyên hàm

Công thức nguyên hàm
Công thức nguyên hàm 1

Diện tích và thể tích

Diện tích và thể tích
Công thức lượng giác 4
Cung liên kết

Công thức công, nhân đôi, nhân ba, hạ bậc

Công thức công nhân đôi nhân ba hạ bậc
Công thức công biến đổi tổng thành tích tích thành tổng

Phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác 1 1

Tổ hợp, xác suất

Tổ hợp xác suất

triển khai nhị thức Newtơn

Khai triển nhị thức Newtơn

Cấp số cộng, cấp số nhân

Cấp số cộng cấp số nhân
Khảo sát hàm số và bài toán liên quan

Tìm max, min trên đoạn, trên khoảng

Tìm max min trên đoạn trên khoảng

Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang

Tiệm cận đứng tiệm cận ngang

Tìm tọa độ giao điểm hoặc số giao điểm của hai đồ thị

Tìm tọa độ giao điểm hoặc số giao điểm của hai đồ thị

Công thức toán 12 đại số – Số phức

Số phức và những yếu tố liên quan

Khối lượng tri thức trong chương số phức có phần nhẹ nhõm hơn so với những chương khác trong môn Đại số. Tuy nhiên, để “ẳm trọn” điểm của những thắc mắc liên quan tới chương số phức này; những em đừng quên học thuộc những công thức sau để vận dụng vào những dạng bài tập:

Số phức và các yếu tố liên quan
Số phức

Lý thuyết và công thức chương số phức

Lý thuyết và công thức chương số phức

Lý thuyết và công thức số phức

Lý thuyết và công thức số phức

Khối đa diện và thể tích của chúng

Khối đa diện và thể tích của chúng

Hình vuông

Hình vuông

Hình chữ nhật, hình thoi

Hình chữ nhật hình thoi

Thể tích khối chóp

Thể tích khối chóp

Tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều

Tứ diện đều hình chóp tứ giác đều

Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy đáy làm tam giác đáy là tứ giác đặt biệt

Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, đáy làm tam giác, đáy là tứ giác đặt biệt

Hình chóp có mặt bên SAB vuông góc với mặt phẳng đáy đáy làm tam giác đáy là tứ giác đặt biệt

Thể tích khối lăng trụ

Thể tích khối lăng trụ

Hình hộp, hình chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp hình chữ nhật hình lập phương

Mặt trụ, mặt nón, mặt cầu

Mặt trụ mặt nón mặt cầu

Mặt trụ

Mặt trụ

Mặt cầu

Mặt cầu

Cách tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp thường gặp

Hình chóp có những đỉnh nhìn một cạnh dưới một góc vuông, hình chóp đều

Hình chó có các đỉnh nhìn một cạnh dưới một góc vuông hình chóp đều

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy, Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy Hình chóp có mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy

Hình học giải tích trong không gian

Hình học giải tích trong không gian
Tọa độ điểm tích có hướng của hai vectơ

Phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt cầu phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng
Viết phương trình mặt phẳng trang 1
Khoảng cách góc vị trí

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu

Phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Hình chiếu và điểm đối xứng

Hình chiếu và điểm đối

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts