Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O được Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung soạn gửi tới độc giả phương trình phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4, nội dung phương trình sẽ giúp độc giả viết và thăng bằng chuẩn xác phản ứng. Từ đó vận dụng giải những dạng bài tập nghi vấn liên quan. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

2. Phương trình ion rút gọn Cu(OH)2 + H2SO4

Phương trình ion rút gọn

Bạn đang xem bài: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu(OH)2 + 2H+→ Cu2+ + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4

Không có

4. Hiện tượng phản ứng Cu(OH)2 tác dụng H2SO4

Cho vào đáy ống thử một ít bazơ Cu(OH)2. Thêm 1-2 ml dung dịch axit và lắc nhẹ. Sau phản ứng chất rắn màu xanh lam đồng II hidroxit Cu(OH)2 tan dần, tạo thành dung dịch màu xanh lam

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.

B. Cu(OH)2.

C. Fe(OH)2.

D. Cr(OH)2.

Câu 2. những dung dịch KCl, HCl, HCOOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

A. HCl.

B. HCOOH.

C. KCl.

D. H2SO4.

Câu 3. Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl, người ta sử dụng dung dịch

A. KOH.

B. NaNO3.

C. KNO3.

D. BaCl2.

Câu 4. Trong những cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và CuSO4.

B. Cu(OH)2 và H2SO4 .

C. NaAlO2 và HCl.

D. NaHSO4 và NaHCO3.

………………………………….

Trên đây Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung vừa giới thiệu tới những bạn bài viết Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

https://cmm.edu.vn/cuoh2-h2so4-cuso4-h2o/

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts