Dàn ý bài em hiểu gì về đại thi hào Nguyễn Du?

Dàn ý: Em hiểu gì về đại thi hào Nguyễn Du?

Bạn đang xem bài: Dàn ý bài em hiểu gì về đại thi hào Nguyễn Du?

1. Mở bài

Giới thiệu khái quát về Nguyễn Du: Nguyễn Du, một thi sĩ, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam được nhân dân ta kính trọng tôn xưng là “Đại thi hào dân tộc”

2. Thân bài

· tiểu truyện

· thế cục và con người

· Sự nghiệp thơ ca

3. Kết bài

Kết luận: thế cục và sự nghiệp của Nguyễn Du đã trở thành di sản về tư tưởng và nghệ thuật của cả dân tộc Việt Nam. Ông là một thi sĩ lỗi lạc, kiệt xuất, hết mình và hết đời vì nghệ thuật, trải qua thời gian, bức tượng đài của Đại thi hào dân tộc ngày càng ngời sáng.

Xem bài mẫu: Em hiểu gì về đại thi hào Nguyễn Du?

Bản quyền bài viết thuộc Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts