Dàn ý bài Nam quốc sơn hà – bản tuyên ngôn độc trước hết

Dàn ý Nam quốc sơn hà – Bản tuyên ngôn độc lập trước hết.

1. Mở bài
– Dẫn dắt vấn đề: Trong lịch sử Việt Nam, ngoài bản Tuyên ngôn độc lập bác bỏ Hồ đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, chúng ta còn ghi nhận có hai văn bản khác cũng được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc: Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt) và Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi). 
– Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Trong số hai văn bản đó, Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt) được coi là bản Tuyên ngôn độc lập trước hết.
2. Thân bài
* Tuyên ngôn độc lập: Là văn bản chính luận được viết ra với mục đích tuyên bố với nhân dân cả nước và nhân dân toàn cầu về nền độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cần được tôn trọng.
* Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam): Bản tuyên ngôn độc lập trước hết:
– Lời tuyên bố hùng hồn về nền độc lập chủ quyền của quốc gia: “Nam quốc… thiên thư” (Sông núi nước Nam… ở sách trời)
+ Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền riêng, vua chính là đại diện vô thượng cho dân tộc.
+ Ranh giới cương vực của nước Nam không chỉ ghi được nhận qua những trang sử hào hùng mà còn ghi được rõ ràng ở “thiên thư” (sách trời).
=> Chân lí hiển nhiên: Sông núi nước Nam là của vua Nam, là của người dân nước Nam.
+ Sử dụng từ “đế” mà không sử dụng chữ “vương”: Nâng tầm địa vị và tầm vóc của nước Nam. 
=> Thái độ tự hào, tự trọng dân tộc khi coi nước Nam là một nước ngang hàng với những nước phương Bắc, vua nam bình vai với hoàng đế Trung Quốc. 
– Ý chí quyết tâm bảo vệ tới cùng nền độc lập, chủ quyền ấy: “Như hà… bại hư” (Cớ sao lũ giặc… tơi bời)
+ “nghịch lỗ”: Chỉ giặc xâm lược (kẻ đi trái lại với lẽ phải, với đạo trời)
+ Lời cảnh cáo sắt đá: Bọn giặc dám sang xâm phạm vào cương vực và chủ quyền của nước Nam thì sẽ chuốc lấy tiêu vong thảm hại.
=> kết cuộc xứng đáng cho những kẻ phạm vào sách trời, phạm vào đấng linh thiêng, khinh thường chân lí, lẽ phải.
=> Đòn tiến công mạnh mẽ giành cho quân thù xâm lược, vừa có ý nghĩa khích lệ ý thức yêu nước, ý thức trách nhiệm của nhân dân với Tổ quốc.
3. Kết bài
– Khẳng định trị giá của bản Tuyên ngôn độc lập trước hết Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam).
– Nêu suy nghĩ, đánh giá của bản thân về tác phẩm. 

Bạn đang xem bài: Dàn ý bài Nam quốc sơn hà – bản tuyên ngôn độc trước hết

Xem bài mẫu: Nam quốc sơn hà – bản Tuyên ngôn độc lập trước hết.

Nam quốc Sơn Hà của tác giả Lý Thường Kiệt được soạn trong chương trình SGK Ngữ văn lớp 7 tuần học thứ năm. kế bên Dàn ý bài Nam quốc sơn hà – bản tuyên ngôn độc trước hết. Để củng cố thêm tri thức về cách làm bài cảm nhận, tìm hiểu về tác phẩm này những em cùng tham khảo thêm những bài viết khác: Chứng minh nhận định: Nam quốc sơn hà là bài ca yêu nước hùng tráng chống xâm lược…, Nam quốc sơn hà – bản tuyên ngôn độc trước hết, Cảm nhận khi đọc bài thơ Nam quốc sơn hà, ý thức yêu nước trong bài thơ Nam quốc sơn hà;…

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: cmm.edu.vn

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục

Related Posts